Zaloguj się

Transformacja cyfrowa RUCH SA

Transformacja cyfrowa RUCH SA Fot. Microsoft

RUCH SA przechodzi olbrzymie zmiany i intensywnie pracuje nad transformacją cyfrową. Jednym z elementów prowadzonego w Spółce procesu technologicznych zmian, realizowanych wspólnie z Microsoft i Operatorem Chmury Krajowej, jest wprowadzenie środowiska do zdalnej pracy i współpracy dla ponad 500 pracowników.

- Wyzwania wynikające z pandemii jedynie wymogły na nas szybsze działanie, ale zgodnie z wcześniej opracowanym planem transformacji cyfrowej. Nagle RUCH, tak jak wiele innych organizacji, znalazł się w trudnej i w niespodziewanej sytuacji, w której - chcąc kontynuować działalność - musiał się odnaleźć. Priorytetem było zapewnienie bezpiecznych warunków działania dla pracowników oraz takie zorganizowanie procesów biznesowych, by z dnia na dzień mogły się one odbywać w trybie zdalnym - mówi Miłosz Szulc, prezes zarządu RUCH SA.

Flota RUCH każdego dnia pokonuje 100 tys. km, obsługując ponad 18 tys. punktów sprzedających prasę. Spółka posiada ponad 1300 kiosków oraz saloników prasowych i jest obecna w wielu sklepach sieci handlowych. RUCH wspiera branżę e-commerce, świadcząc usługi fulfillment, np. outsourcing przestrzeni magazynowej oraz obsługę logistyczną. Spółka może się też pochwalić własną usługę kurierską. W ramach Paczka w RUCHu klienci mogą skorzystać z blisko 3,8 tys. punktów odbioru przesyłek. RUCH to także kiosk on-line, prenumerata i dystrybutor książek.

- Chcąc zarządzić zmianami w organizacji, niezbędne były wielopoziomowe działania, począwszy od przygotowania planu transformacji cyfrowej po powołanie Biura Doskonalenia Procesowego i Zarządzania Projektami. Wdrożenie metodyki projektowej pozwoliło nam na uporządkowanie zakresu prac rozwojowych oraz optymalizacyjnych w Spółce. Zdawaliśmy sobie sprawę, że wdrożenie opracowanego planu transformacji technologicznej wymaga znacznego rozwoju dojrzałości organizacji - mówi Miłosz Szulc, prezes zarządu RUCH SA.

RUCH to firma z wieloletnią tradycją. W okresie swojej działalności wdrożono wiele rozwiązań, systemów i aplikacji działających równolegle i odpowiadających za ważne procesy biznesowe. Koniecznością więc było opracowanie i wdrożenie mapy transformacji.

- Wprowadzanie zmian musi odbywać się w sposób systemowy i świadomy z uwzględnieniem specyfiki organizacji, kontekstu jej działalności na rynku, a przede wszystkim klienta, korzystającego z jej usług i produktów - mówi Arkadiusz Paździerski, dyrektor ds. transformacji cyfrowej RUCH SA.

W ramach pierwszego etapu wdrożone zostało m.in. środowisko do pracy zdalnej i współpracy w zespołach oparte o środowisko Office 365 firmy Microsoft. RUCH przygotował także kolejne kroki, których efekt usprawni procesy operacyjne w Spółce.

- Firma niemal natychmiast dostosowała się do zmiennych warunków działania, nie tylko wdrażając środowisko zdalnej pracy i współpracy, ale także zapewniając możliwość bezpiecznego i efektywnego prowadzenia działań biznesowych niezależnie od miejsca, w którym znajdują się pracownicy - podkreśla Wojciech Życzyński, członek zarządu polskiego oddziału Microsoft.

Chmura Krajowa już wcześniej wspierała RUCH SA w procesie transformacji cyfrowej, mapując konkretne inicjatywy spółki na portfolio nowoczesnych usług IT, oferowanych przez OChK.

- Dzięki dobrze skoordynowanej współpracy trzech podmiotów, możliwe było błyskawiczne wdrożenie technologii naszego strategicznego partnera, firmy Microsoft, które zapewniło bezproblemowe przestawienie się kluczowej grupy pracowników na zdalny tryb pracy bez uszczerbku dla jej jakości. To pokazało, jak wielki jest potencjał do dalszej współpracy i usprawniania procesów biznesowych z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych. W takiej sytuacji, jak nagła zmiana wywołana czynnikami zewnętrznymi, najlepiej widać jak istotne są główne cechy tych rozwiązań: skalowalność i szybkość wdrożenia. Dotyczy to także pozostałych obszarów, w których chcemy współpracować m.in. jednolitego środowiska IT, migracji do chmury publicznej, konsolidacji wykorzystywanych przez spółkę aplikacji na jednej spójnej platformie, a w dalszej perspektywie także ich modernizacji i wykorzystania środowiska serverless - powiedział Marcin Karczmarczyk, dyrektor zarządzający Operatora Chmury Krajowej.

Choć wiele zostało już zrobione, na realizację czekają kolejne etapy transformacji cyfrowej Spółki. Niezbędne jest wdrożenie efektywnych narzędzi do komunikacji wewnątrz organizacji, a jednym z priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Źródło: Microsoft

O rozwiązaniach informatycznych czytaj także:
- Największa polska inwestycja w technologię cyfrową - 1 miliard dolarów na regionalny hub technologiczny
- C.H. Robinson Labs - nowy inkubator innowacji technologicznych w łańcuchu dostaw

Ostatnio zmieniany w wtorek, 16 czerwiec 2020 14:22
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe