Zaloguj się

Nagrody BVL - transfer wiedzy, cyfryzacja, zrównoważony rozwój

  •  Oprac. Tomasz Janiak
  • Kategoria: Logistyka

W pierwszym dniu kończącego się dziś Niemieckiego Kongresu Logistycznego BVL w Berlinie poznaliśmy laureatów prestiżowych nagród europejskich dla najlepszych projektów logistycznych.

Główna nagroda za wdrożenie koncepcji "cyfrowego bliźniaka"
Nagrodzony projekt to przykład skutecznej kombinacji efektów w aspekcie cyfryzacji i działań proekologicznych w ramach planowania sieci dystrybucji. Co przekonało jury do werdyktu? Warto zwrócić uwagę na sam potencjał działań w obszarze łańcucha dostaw. Sieć DM-drogerie markt posiadała do niedawna 11 centrów dystrybucji, zaopatrujących 2 tys. sklepów. W roku 2019 zaangażowanych było 3700 pracowników obsługujących 270 tys. dostaw do poszczególnych sklepów, co przekłada się na 3,5 mln palet z 540 mln jednostek kompletacyjnych. W celu usprawnienia dostaw, zwłaszcza w miastach, podjęto decyzję o budowie kolejnego centrum dystrybucji na terenie GVZ Wustermark w pobliżu Berlina. Eksperci podkreślają, że sukces DM polegał nie na samym uruchomieniu nowego obiektu, ale wdrożeniu technologii pozwalającej na cyfrowe odwzorowanie architektury regałów i lokalizacji poszczególnych artykułów w każdej placówce DM na terenie całych Niemiec, co pozwala na racjonalne planowanie dostaw. Warto podkreślić, że w podberlińskim centrum wykorzystano najnowocześniejszy system automatycznej kompletacji firmy Swisslog.
Wdrożenie projektu przyniosło wymierne korzyści – nie tylko ekonomiczne w postaci znaczącej redukcji kosztów logistyki, ale także inne, jak zmniejszenie czasu w związku wykonywaniem prac ręcznych związanych z pakowaniem i przenoszeniem towarów o 17 proc., czy zmniejszenie długości kursów samochodów dostawczych aż o 2 mln km.

Nagroda specjalna dla Volkswagen
Nagrodą specjalną BVL została uhonorowana dość nietypowa inicjatywa koncernu Volkswagen. Nie jest to operacyjny projekt – w sensie implementacji usprawnień czy innowacji technologicznych, ale projekt "wiedzowy", związany z budowaniem "świadomości cyfrowej" pracowników. Jury doceniło znaczenie, wdrażanego od 2018 roku na poziomie koncernu, programu pn. "Cyfrowe spojrzenie", którego głównym założeniem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych pracowników, jako elementu kultury organizacji. Motywacją dla twórców projektu było przeświadczenie, że samo gromadzenie wiedzy o rozwiązaniach cyfrowych w obszarze procesów biznesowych firmy, nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Chodzi o aktywne włączenie pracowników w nurt transformacji cyfrowej – zbudowanie ich pozytywnego nastawienia do zmian. Jednym z takich działań jest kampania w ramach komunikacji wewnętrznej, kładąca nacisk na programy szkoleniowe – różnego rodzaju akcje informacyjne, czaty, wykłady online i wiele innych możliwości pozyskiwania wiedzy, przydatnej na różnych stanowiskach pracy, takich jak specjalne podkasty, tutoriale i poradniki (np. funkcjonalność MS-Teams). Rangę projektu – w szerszym kontekście – trafnie podkreślił w swojej laudacji Marc Schmitt, CEO startupu Evertacker: - Technologie i innowacje są tylko niewielką częścią transformacji cyfrowej, szczególna rola przypada pracownikom.


Na podstawie materiałów prasowych BVL.

O Niemieckim Kongresie Logistycznym BVL pisaliśmy także w poprzednich latach:
- BMW Group najbardziej innowacyjną firmą roku 2019
- 35. Niemiecki Kongres Logistyczny BVL rozpoczęty
- Odbyła się 34 edycja Niemieckiego Kongresu Logistycznego

Ostatnio zmieniany w czwartek, 29 październik 2020 11:36
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe