Zaloguj się

Cyberbezpieczne PKP

Cyberbezpieczne PKP Fot. Pixabay

Powstanie Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-Kolej. Jego celem jest stała wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych z cyberbezpieczeństwem pomiędzy spółki kolejowymi, Instytutem Kolejnictwa oraz NASK - Państwowym Instytutem Badawczym. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Wypracowanie spójnych standardów, dobrych praktyk, polityk i procedur zwiększy poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Sygnatariuszami podpisanego porozumienia w sprawie utworzenia ISAC-Kolej są spółki Grupy PKP - PKP SA, PKP Intercity SA, PKP CARGO SA, PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., a także PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Instytut Kolejnictwa oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) - Państwowy Instytut Badawczy.

- Podpisanie porozumienia ISAC-Kolej jest ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w sektorze kolejowym, który jest jedną ze strategicznych gałęzi gospodarki. Dlatego tak bardzo cieszy mnie podjęcie inicjatywy przez spółki kolejowe w tym zakresie. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych we współczesnym świecie to podstawa i ważny obszar współpracy, zwłaszcza że liczba incydentów i ataków na nie stale rośnie - mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Dzięki powołaniu ISAC-Kolej sektor kolejowy wpisuje się w cele Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2024. Możliwe będzie teraz uproszczenie oraz przyspieszenie wymiany informacji pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie incydentom informatycznym. Inicjatywa wpłynie również na podniesienie odporności na cyberzagrożenia systemów teleinformatycznych, z których korzysta transport kolejowy. Wzrost bezpieczeństwa IT przyczyni się do ochrony infrastruktury kolejowej - zarządzania liniami kolejowymi, przewozami pasażerskimi i towarowymi.

- Dzięki takim inicjatywom pasażerowie polskich pociągów mogą podróżować w poczuciu bezpieczeństwa - mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.

NASK PIB, który na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa pełni rolę jednego z trzech zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego poziomu krajowego - CSIRT NASK, wspiera sektory w budowie kompetencji i współpracy.

- ISAC - Kolej jest pierwszym tego typu centrum w Polsce i będziemy wspierać sektor w działaniach związanych z jego rozwojem i budową współpracy w zakresie wymiany informacji o incydentach i zagrożeniach oraz w zakresie korzystania przez kolej z powstających systemów teleinformatycznych wspierających cyberbezpieczeństwo na poziomie kraju i sektora, takich jak NPC oraz S46 - mówi Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora NASK PIB, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji.

ISAC-Kolej jest częścią projektu "Polityka współpracy w zakresie informatyki i telekomunikacji w ramach Grupy PKP i PKP PLK" oraz krokiem w kierunku budowy kolejowego Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego - CSIRT.

- To, co dotychczas realizowaliśmy po części w sposób nieformalny, zdobywając kolejne doświadczenia, wiedzę oraz niezbędne narzędzia, dziś przechodzi w fazę formalizacji, poprzez określenie procesów oraz wdrożenie standardów dostosowywanych do ich realizacji. Cieszę się, że PKP Informatyka, wyspecjalizowana w tym obszarze, będzie mogła przyczynić się w sposób bardzo wymierny do wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa w transporcie kolejowym, a także rozwoju Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa - mówi Tadeusz Turzyński, prezes zarządu PKP Informatyka.

Źródło: PKP SA

O cyberbezpieczeństwie czytaj także:
- Innowacyjny projekt InSecTT dla bezpiecznej żeglugi
- Zdalne zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw w czasie pandemii dzięki systemom SerwNet Sp. z o.o.
- Jak zabezpieczyć dane, by zachować ciągłość działania biznesu?

Ostatnio zmieniany w wtorek, 27 październik 2020 14:50
Zaloguj się by skomentować