Zaloguj się

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia w kluczowej fazie inwestycji

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA rozpoczął procedurę wyboru partnera prywatnego dla projektu "Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia". Postępowanie prowadzone jest w formie dialogu konkurencyjnego.

Port Zewnętrzny to strategiczna i priorytetowa inwestycja Portu Gdynia, która znajduje się w rządowym projekcie Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie na bazie istniejącego Nabrzeża Śląskiego - na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron. Umożliwi on obsługę kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax - o długości do 430 m (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 m (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 m. W obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich inwestycja jest koniecznością. Obiekt zapewni pracę 700 osobom na stanowiskach w samym porcie oraz ponad 4200 w branży okołoportowej.
Projekt Portu Zewnętrznego ma zapewnione środki na budowę infrastruktury dostępowej, czyli falochronów. Zarząd spółki jest także w końcowej fazie ustalania z władzami Gdyni szczegółów przebiegu Drogi Czerwonej. Inwestycja ta posiada zapisy w ustawie dotyczące kwot przeznaczonych na budowę drogi z budżetu państwa. Zakończono już prace w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawnym i technicznym projektu. Kolejny, kluczowy, etap inwestycji to wybór partnera prywatnego.

- To bardzo ważny projekt dla rynku PPP. Realizacja tej inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pokazuje, że dziś, w czasach nie najłatwiejszych dla gospodarki, skutecznie korzystamy z różnych źródeł finansowania inwestycji publicznych. Mimo pandemii nie zwalniamy prac, a postępowanie na wybór partnera prywatnego zostało ogłoszone zgodnie z zapowiadanym terminem - mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego.

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłonionych maksymalnie 5 podmiotów lub konsorcjów i z nimi będą prowadzone rozmowy w formie dialogu konkurencyjnego. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA udostępni jego uczestnikom zbiór dokumentów, takich jak: ocena efektywności, studium wykonalności, analizy środowiskowe i koncepcje wielobranżowe. Następnie Zarząd wybierze najkorzystniejszą ze złożonych ofert.

- Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem portu gdyńskiego. W ciągu ostatnich 3 lat inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w Porcie Gdynia opiewają na kwotę ponad 1 mld zł. Strategiczną inwestycją jest Port Zewnętrzny, który jest w fazie realizacji. Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju - mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego wyznaczono na 15 stycznia 2021.

Źródło: ZMPG

O portach morskich czytaj także:
- Pierwsze bunkrowanie statku gazem LNG w Szczecinie
- Pilotaż PCS w portach Szczecin-Świnoujście
- Gospodarka morska rozwija kraj

Ostatnio zmieniany w wtorek, 10 listopad 2020 13:34
Zaloguj się by skomentować