Zaloguj się

Polska logistycznym hubem Europy

Według danych GUS z 2020 r. import towarów z Chin do Polski w okresie styczeń - sierpień wyniósł 87,9 mld zł, przy czym 12 lat temu roczny wskaźnik był mniejszy o połowę. Dzięki Nowemu Jedwabnemu Szlakowi stale rosnący wolumen przewożonych ładunków po korytarzach euroazjatyckich świadczy o możliwościach rozwoju dla polskich firm logistycznych. W 2014 r. na euroazjatyckich szlakach kolejowych uruchomiono 307 pociągów. W ciągu zaledwie 5 lat liczba ta wzrosła do 8 000. W tym okresie zmodernizowana została struktura polskiej sieci transportowej obejmującej linie kolejowe oraz infrastrukturę portową. Powstały nowe centra logistyczne, terminale przeładunkowe, a także nowe, regularne połączenia międzynarodowe.

- Liczby mówią same za siebie. Położenie Polski na Jedwabnym Szlaku jest istotnym punktem tranzytowym, jednak należy na bieżąco obserwować tendencje rynkowe oraz błyskawicznie reagować na zapotrzebowanie chińskich i europejskich nadawców ładunków. Realizacja projektów infrastrukturalnych, modernizacja strategicznych elementów sieci kolejowej oraz inwestycje w nowe terminale intermodalne wpłyną na terminowość dostaw i przejezdność szlaków handlowych. To z kolei zbuduje przewagę konkurencyjną polskich przedsiębiorstw i umocni pozycję Polski jako hubu Europy - mówi Anna Reczulska, kierownik europejskiego działu transportu kolejowego w AsstrA-Associated Traffic AG.
Rynek przewozów intermodalnych oraz rozwiązań multimodalnych pomimo wprowadzonych ograniczeń związanych z koronawirusem wzrasta dynamicznie. Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, w II kwartale 2020 r. transportem kombinowanym przewieziono rekordową masę towarów, która wyniosła 5,5 mln ton. Porównując analogiczny okres w 2018 i 2019 r. wyniosła ona odpowiednio 4,3 i 4,7 mln ton. Przewiduje się dalszy wzrost współczynnika załadowania kontenerów, ponieważ w czasie pandemii kontenerowy transport kolejowy okazał się stabilną i optymalną opcją przejazdu. W tym samym czasie transport lotniczy podrożał czterokrotnie. Kolejowe przewozy intermodalne sprostały oczekiwaniom chińskich oferentów ładunków i konsumentów europejskich. Ilość ładowanych kontenerów jest uzależniona od tego, jakie wagony zostaną dedykowane pod dany transport. Zazwyczaj są to 41-43 kontenery 40’. Klienci korporacyjni AsstrA korzystają z pełnego zakresu usług transportowych i logistycznych w ramach transportu kolejowego ładunków. Do opracowanych intermodalnych oraz multimodalnych schematów przewozowych "od drzwi do drzwi" wykorzystywane są specjalne pociągi i kontenery w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. W ciągu 10 miesięcy 2020 r. eksperci grupy kapitałowej zorganizowali ponad 4,5 tysiąca dostaw kolejowych, przewożąc ładunki masowe i sypkie, ponadgabarytowe i ciężkie oraz sztukowe czy niebezpieczne.

- Przewozy intermodalne to przyszłość handlu pomiędzy Chinami a Europą. Polska ugruntowała mocną pozycję w wymianie towarów z Azją, jednak takie kraje jak Litwa czy Obwód Kaliningradzki również zaczęły zwiększać udział w korytarzu euroazjatyckim. Dalszy rozwój koncentruje się na rozwiązaniach transportowych z uwzględnieniem różnych środków transportu: kontenerowców, feederów, pociągów i samochodów. Stanowi to element realizacji europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju transportu, której celem jest zwiększenie efektywności sektora transportowego oraz zapewnienie stabilności ekologicznej - dodaje Anna Reczulska.

Źródło: AsstrA

Na temat transportu intermodalnego czytaj także:
- TRANSRUSSIA - z Azji do Europy w 30 dni
- Kolejne połączenie intermodalne PKP CARGO CONNECT
- Pociąg PCC Intermodal do Brześcia kursuje częściej

Ostatnio zmieniany w czwartek, 17 grudzień 2020 14:33
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe