Zaloguj się

Poczta Polska organizuje własny software house

Poczta Polska organizuje własny software house Fot. Poczta Polska

Znaczenie usług i technologii cyfrowych dynamicznie rośnie, a zmiany spowodowane epidemią COVID-19 przyśpieszyły bardzo ich rozwój. Poczta Polska również stawia na cyfryzację i rozwija zdolności całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej do samodzielnego wytwarzania i utrzymania kluczowych systemów i narzędzi IT.

Jednym ze strategicznych obszarów działalności Poczty jest obsługa przesyłek sklepów internetowych, które obecnie odnotowują duży wzrost sprzedaży. Korespondencję tradycyjną zastępuje cyfrowa wymiana informacji i dokumentów. Poczta Polska stoi więc przed dużym wyzwaniem przyspieszenia działań cyfryzacyjnych, między innymi po to, aby współtworzyć system e-doręczeń. Planowane na 1 lipca 2021 r. wejście w życie tzw. "pakietu VAT dla e-commerce" będzie oznaczało dla Poczty przejęcie niektórych funkcji realizowanych dotychczas przez służby celno-skarbowe. Stworzenie dedykowanej temu zadaniu infrastruktury informatycznej do obsługi przesyłek połączonej z państwowym systemem celno-podatkowym jest koniecznością. Spółka prowadzi też kilka innych strategicznych projektów informatycznych wymagających modernizacji informatycznego zaplecza organizacji.

- W portfelu projektów strategicznych, jakie Poczta musi zrealizować, by nie utracić rynkowej pozycji i mieć szansę na konkurencyjność w zmieniającym się otoczeniu, prawie wszystkie to projekty IT lub takie, w których komponent IT odgrywa dominującą rolę. Cyfryzacja wielu sfer życia skokowo przyspieszyła i firma usługowa musi odpowiadać na oczekiwania klientów oraz rynku po prostu lepiej, szybciej i sprawniej. Poczta i nasza grupa kapitałowa muszą więc dysponować potencjałem zdolnym do technicznego wsparcia realizacji kluczowych przedsięwzięć - mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o restrukturyzacji działania spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., w której Poczta Polska posiada 100% udziałów. Jej celem jest osiągnięcie zdolności do wytwarzania, rozwijania i utrzymania kluczowych dla Poczty systemów informatycznych.

- Poszukiwanie i nabór specjalistów do pocztowego software house oraz naszego Security Operations Center (SOC) rozpoczniemy od zasobów własnych, bazując w pierwszej kolejności na blisko 80-tysięcznej grupie pracowników, wśród których sam pion IT zatrudnia około 900 osób. Fachowymi kadrami dysponują także spółki z pocztowej grupy kapitałowej. Jestem przekonany, że w ramach integracji zasobów własnych będziemy w stanie zbudować znaczący potencjał, który będziemy rozwijać zewnętrznymi naborami - dodaje prezes Tomasz Zdzikot.

Decyzją zarządu na czele zespołu, który opracuje szczegółowe zasady i harmonogram działań, stanął wiceprezes zarządu Krzysztof Falkowski.

- Integracja cyfrowych kompetencji pozwoli na sprawniejsze działanie i optymalizację kosztów rozwiązań informatycznych, które są niezbędne do tego, aby obsługiwać klientów w sposób coraz bardziej nowoczesny - mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu.

Spółka od dawna stawia na rozwój usług cyfrowych. W październiku tego roku Poczta uruchomiła portal www.poczta-cyfrowa.pl, a w ponad 550 miastach na terenie kraju wprowadziła dedykowane, uprzywilejowane okienka dla klientów internetowych. W dalszej kolejności udostępniona zostanie nowoczesna aplikacja mobilna oraz nowa strona www dla wszystkich spółek z pocztowej grupy kapitałowej.

Źródło: Poczta Polska

O cyfryzacji czytaj także:
- CargoWise - strategiczna inwestycja CEVA Logistics
- Transformacja cyfrowa w Żabce
- Kooperacja DACHSER i Fraunhofer IML na rzecz innowacji

Ostatnio zmieniany w środa, 18 listopad 2020 12:58
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe