Zaloguj się

CTL Logistics wdrożył system RailSoft

Na początku maja br. Spółka CTL Logistics zakończyła główny etap wdrożenia systemu informatycznego przeznaczonego dla przewoźników kolejowych - RailSoft. System zarządza procesami logistyki kolejowej, handlowymi, planowania, rozliczania przewozów, naprawami lokomotyw i wagonów oraz zarządzania dokumentacją kolejową. Wspiera proces zarządzania kompetencjami w obszarze szkoleń, egzaminów okresowych, kwalifikacyjnych i weryfikacyjnych oraz pouczeń okresowych personelu zatrudnionego na stanowiskach związanych z procesem utrzymania wagonów towarowych, a także pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

- Zaawansowane technologie stanowią obecnie nieodzowny element zarządzania Spółką i procesami. Coraz większą ilość informacji trudno przetworzyć i zanalizować, dlatego konieczne jest stworzenie systemów usprawniających przepływ informacji tak, aby zarządzać bardziej efektywnie i na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym. Dla CTL Logistics wsparcie od 1 maja stanowi system RailSoft. Wdrożenie tego narzędzia informatycznego pozwoli wejść spółce na zupełnie nowy poziom, zastępując mało intuicyjny i niedoskonały system informatyczny wspierany setkami ręcznie tworzonych arkuszy kalkulacyjnych jednym systemem online - powiedział Grzegorz Bogacki, prezes zarządu CTL Logistics. - Każda informacja jest niezbędną częścią procesu podejmowania decyzji, ale tylko odpowiednio przetworzona, rzetelna i docierająca na czas umożliwia podjęcie prawidłowych decyzji. Kolej nie jest tematem prostym, zwłaszcza kolej towarowa. Aby oferta na usługę przewozu była przez Klienta zaakceptowana wymaga przygotowania jej na bazie setek danych własnych, począwszy od posiadanych wolnych mocy, zasobów w postaci ludzi i sprzętu, tras przejazdu, posiadanych rozkładów jazdy, komunikowanych zamknięć, a skończywszy na prognozowanych przestojach na terminalach przeładunkowych czy w portach. Są to dane, które system wygeneruje w oparciu o setki wprowadzanych przez ostatnie miesiące informacji taborowych, a także bazując na informacji bieżącej, pochodzącej od pracowników pełniących służbę na torach. To projekt bardzo trudny, w którego realizację zaangażowanych było dziesiątki, jeśli nie setki osób. Wykonali kawał dobrej roboty pod czujnym okiem sponsora projektu Andrzeja Pawłowskiego - członka zarządu CTL Logistics odpowiedzialnego za cały pion operacji. Andrzej powołał projekt do życia, był osobą uprawnioną do podejmowania wszelkich kluczowych decyzji w projekcie, również redefiniujących zakres, budżet lub czas realizacji projektu. Dobra robota - dodał prezes Bogacki.

Przewoźnik, pod potrzeby funkcjonowania systemu RailSoft doposażył kilkuset maszynistów i rewidentów w mobilne tablety, które umożliwiają bezpośrednie zasilanie systemu centralnego RailSoft danymi z pominięciem raportów papierowych bezpośrednio z terenu. Są to dane, które od 1 maja br. na bieżąco zasilają system. Ma to bezpośrednie przełożenie na jakość planowania, obiegowanie lokomotyw, drużyn trakcyjnych i samą realizację przewozów.

- W czasie rzeczywistym możliwe jest uzyskanie informacji o wszystkich posiadanych w naszej dyspozycji zasobach, wagonach i lokomotywach z uwzględnieniem zarówno obiegowania pociągów jak i rejonów Polski, w których obecnie się znajdują. Bezpośrednio z systemu możemy zamawiać również rozkłady jazdy w PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Mamy także dostęp do informacji o dostępności drużyn trakcyjnych. To zupełnie nowa jakość. System pozwala generować automatyczne raporty z poszczególnych gniazd maszynistów o kilkuset pracownikach rozproszonych po całym kraju, co zdecydowanie wpłynie na jakość bieżącego planowania obsad, ale także reagowania na sytuacje nagłe, jak nieplanowane zamknięcia torowe czy braki przepustowości na liniach i terminalach. Te informacje w module dedykowanym dyspozytorom to komplet wiedzy w jednym miejscu, na jednym ekranie, począwszy od numeru pociągu, relacji, poprzez analizę wszystkich istotnych parametrów, planowane godziny odjazdu/przyjazdu wraz z numerem lokomotywy, aż do nazwiska maszynisty, rewidenta, ustawiacza, którzy ten pociąg przygotowują do jazdy i prowadzą, jak również bieżącej informacji o realizacji przejazdu, przesłanej z zintegrowanego z systemem RailSoft systemu SEPE PKP Polskie Linie Kolejowe SA - precyzuje Andrzej Pawłowski, członek zarządu CTL Logistics.

System RailSoft to dla spółki dostęp do zasobów strategicznych, czyli informacji, które zdecydowanie wpłyną na efektywność i jakość planowania i ofertowania. Kolejne, planowane do wdrożenia moduły wpłyną bezpośrednio na jakość obsługi Klienta, w tym umożliwią im dostęp do wszystkich danych o ładunku w czasie rzeczywistym. CTL Logistics dysponuje obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie systemem informatycznym logistyki kolejowej w Polsce.

Źródło: CTL Logistics

O technologiach w transporcie kolejowym czytaj także:
- Hyper Poland zbiera pieniądze na testy kolei przyszłości
- Japońscy konstruktorzy pracują nad HYBARI - hybrydowym pociągiem wodorowo-elektrycznym
- Nevomo uzyskał grant z Shift2Rail
- Podcast "Obok logistyki" - Odcinek 6: Kolej przyszłości

 

O transporcie przyszłości piszemy więcej w czasopiśmie Logistyka 4/2020.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 maj 2021 11:44
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe