Zaloguj się

3% światowego PKB przepływa przez magazyny Prologis - raport 2022

Nieruchomości logistyczne zdecydowanie wykraczają poza samą tylko dystrybucję towarów – stanowią ważne ogniwo globalnej gospodarki i zasadniczy element nowoczesnego łańcucha dostaw. Według raportu „The Future Flow of Goods” przez obiekty Prologis przepływa 2,8% światowego produktu krajowego brutto (PKB). W praktyce oznacza to, że w 2022 roku niemal 3% wszystkich towarów wyprodukowanych i sprzedanych na świecie „przeszło” przez nieruchomości logistyczne Prologis.

W badaniu przeanalizowano, w jaki sposób działalność biznesowa Prologis oraz jej klientów przyczynia się do rozwoju globalnej gospodarki, poprzez działalność magazynową (wpływ bezpośredni), wspierający ją łańcuch dostaw (wpływ pośredni) oraz działalność gospodarczą, której motorem są koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych bezpośrednio i pośrednio (wpływ indukowany).

Kluczowe dane z działalności w Europie:

  • Wartość towarów przepływających przez magazyny Prologis w Unii Europejskiej (UE) jest szacowana na około 541 mld dol. Jest to równowartość około 3,1% łącznego Produktu Krajowego Brutto 12 krajów, w których Prologis prowadzi działalność w Europie (lub 5,9% konsumpcji gospodarstw domowych w tych krajach).
  • Bezpośrednie zatrudnienie w ramach działalności magazynowej Prologis w Europie w 2022 roku wynosi 236 094 osoby, co stanowi wzrost o 19% w stosunku do roku 2020.
  • Pełny wpływ gospodarczy działalności operacyjnej prowadzonej w magazynach Prologis w Europie wynosi niemal 58 mld dol.
  • Całkowity wpływ na zatrudnienie związany z działalnością w magazynach Prologis w UE szacowany jest na 643 908 osób.
  • Całkowity wpływ na podatki związany z tą działalnością jest szacowany na poziomie 17 mld dol.

Kluczowe dane z działalności w Polsce:

  • Wartość towarów przepływających przez magazyny Prologis w Polsce jest szacowana na 58 mld dol., co stanowi 8,6% PKB naszego kraju.
  • Bezpośrednie zatrudnienie w ramach działalności magazynowej Prologis w Polsce wynosi 25 352 osoby, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do roku 2020.
  • Pełny wpływ działalności operacyjnej prowadzonej w magazynach Prologis w Polsce wynosi 2,73 mld dol.
  • Całkowity wpływ na zatrudnienie związany z działalnością w magazynach Prologis w Polsce szacowany jest na 65 687 osób.
  • Całkowity wpływ na podatki związany z tą działalnością jest szacowany na poziomie 314 mln dol.

Informacje o badaniu

Dane i założenia zastosowane w badaniu opierają się na różnych źródłach, w tym wewnętrznych danych Prologis. Dane dotyczące portfolio Prologis odzwierciedlają stan z października 2022 roku; produktywność oszacowano generalnie na podstawie danych za 2021, a wyniki porównano z danymi makroekonomicznymi z 2021 roku, ponieważ są to ostatnio opublikowane dane. Pełny raport opracowany przez Oxford Economics dostępny jest na stronie https://www.prologisce.eu/pl/news-research/economic-impact-report

Czytaj także:
Dywersyfikacja, blockchain, dekarbonizacja i Big Data topowymi trendami w logistyce
Wielkie zakupy Prologis
Drugi edycja raportu Market Insights ON – branża TSL jak barometr gospodarki

Zaloguj się by skomentować