Zaloguj się

Wyniki Raportu Panattoni - zaangażowanie europejskiej logistyki w zrównoważony rozwój

Najnowszy „Raport na temat zrównoważonego rozwoju w europejskiej logistyce i łańcuchach dostaw 2023” podkreśla wzrost zainteresowania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, oszczędnością zasobów wodnych oraz magazynami energii odnawialnej, pozwalającymi przechowywać ją na miejscu.

Panattoni, światowy deweloper nieruchomości przemysłowych, po raz kolejny połączył siły z międzynarodową kancelarią prawną HFW oraz firmą badawczą Analytiqa, by odsłonić tempo zrównoważonego rozwoju w europejskiej logistyce i łańcuchach dostaw w 2023 roku. Wyniki badania ujawniają, że:

  • 72% respondentów zobowiązało się do zmniejszenia emisji CO2 w ciągu najbliższych 5 lat
  • Popyt na stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych (EV) gwałtownie wzrósł z 53 do 67%
  • Rozwiązania oszczędzające energię w magazynach są ważne lub bardzo ważne dla 81% respondentów

Porównując z raportem z 2022 roku, w którym aż 80% respondentów wskazywało potrzebę redukcji śladu węglowego, tegoroczne badanie pokazuje, że 45% firm jest gotowych płacić wyższy czynsz - równy oszczędnościom w całkowitych kosztach operacyjnych - aby przenieść się do zielonych obiektów. Co ciekawe, odsetek ten wzrasta do 51% wśród firm 3PL, co świadczy o wyraźnym zwrocie w kierunku zrównoważonych nieruchomości. Emilia Dębowska, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Panattoni, skomentowała: „Biorąc pod uwagę kontekst zagrożeń związanych z paliwami i energią, nie jest zaskakujące, że po raz drugi rozwiązania oszczędzające energię (takie jak panele słoneczne, sensory oświetlenia, LED, wymienniki ciepła, urządzenia chłodnicze itp.) będą kluczowym obszarem zainteresowania i najważniejszym elementem ESG w operacjach magazynowych firm – odpowiedziało tak 64% wszystkich respondentów”.

W tegorocznym raporcie zwrócono również uwagę na wciąż rosnące znaczenie certyfikatów takich jak np. BREEAM. Liczba korzystających z nich firm wzrosła z 27% do 31%. Pomimo wagi kosztów operacyjnych, jedna trzecia przedsiębiorstw dostrzega obecnie realną wartość certyfikatów środowiskowych, a kolejne 53% rozważa to w kontekście potencjalnych kosztów. Akredytacje według standardów takich jak CDP i GRI również wzmacniają rosnące zaangażowanie.

Analizując niektóre z prawnych i umownych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, Matthew Gore, partner w HFW, zauważył: „W 2023 roku 72% firm (wzrost z 69% w zeszłym roku) włączyło cele ESG do procesów przetargowych. Więcej przedsiębiorstw wprowadza je też jako zobowiązania do spełnienia dla partnerów w łańcuchu dostaw (32%, wzrost z 28% w zeszłym roku). Warto też zauważyć, że chociaż firmy mogą i rzeczywiście stosują różne podejścia do śledzenia zgodności umów z wymogami ESG, to maleje znaczenie samodzielnego raportowania a wzrasta audytu”.

Co więcej, skutki niespełnienia zdefiniowanych celów mniej będą teraz wiązały się z karami finansowymi, bo rośnie liczba firm nalegających na prawo do zerwania kontraktów w przypadku ich niespełnienia. Aż 13% wszystkich respondentów straciło lub nie przedłużyło kontraktu magazynowego z powodu niespełnienia celów ESG.

Jednym z najważniejszych elementów Raportu na 2023 rok jest akcent postawiony na rolę wytycznych rządowych i sektorowych w kształtowaniu przyszłości wyborów paliwowych. Potrzeba dekarbonizacji transportu jest wyraźnie zaznaczona - aż 66% respondentów uznaje bliskość do punktów ładowania elektrycznego za „bardzo ważną” lub „ważną”. Ten wskaźnik co prawda spadł z 77% w 2022 roku, ale to raczej wskazuje na potencjalny zwrot ku firmom preferującym indywidualne infrastruktury ładowania.

Badanie z 2023 roku podkreśla olbrzymie wyzwania, z jakimi borykają się firmy, ale co ważniejsze, podkreśla kontynuację i zdecydowane dążenie ku większej neutralności emisyjnej. Namacalne korzyści, w tym zwiększone zainteresowanie inwestorów, silniejsze zainteresowanie mediów i szersze wsparcie rządowe, są tu przekonującymi bodźcami.

Badanie, zrealizowane zostało w 15 kluczowych krajach europejskich, w tym w Holandii, Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Przeprowadzono je na reprezentatywnej grupie dostawców usług logistycznych, spedytorów, firm kurierskich oraz przedsiębiorstw z sektorów produkcyjnego i detalicznego.

Pełen tekst raportu dostępny pod linkiem.

Czytaj także:
Raport – Rewolucja transportowa w Europie?
- Mniejsze samochody mogą zmniejszyć popyt na metale krytyczne o prawie jedną czwartą
Sytuacja na rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w I półroczu 2023. Nowy raport Newark Rewolucja transportowa w Europie?

Zaloguj się by skomentować