Zaloguj się

Perspektywy inwestycyjne w sektorze magazynowym

  •  Oprac. M.K.
  • Kategoria: Logistyka

Savills Investment Management opublikował rekomendacje poświęcone globalnym perspektywom inwestycyjnym na rynkach nieruchomości w 2024 roku. Zdaniem firmy czynsze w nowoczesnych miejskich obiektach magazynowych powinny wyraźnie rosnąć w przyszłym roku, zwłaszcza jeżeli budynki położone są w obrębie lub w pobliżu głównych aglomeracji.

W sektorze magazynowym motorem napędowym nie jest już spadek stóp kapitalizacji, a właśnie wzrost czynszów. Niski poziom pustostanów i ogólnie niska jakość istniejących obiektów są czynnikami nasilającymi ten trend, zwłaszcza w obszarach miejskich, gdzie odległość do klienta końcowego jest czynnikiem o krytycznym znaczeniu, zaś podaż odpowiednich gruntów jest niska. Zarówno strategia lokowania kapitału w istniejące magazyny miejskie, jak i finansowania budowy nowoczesnych, spełniających kryteria ESG obiektów tego typu, mogą przynieść inwestorom nieprzeciętne korzyści.

- W sektorze magazynów miejskich w dalszym ciągu motorem wzrostu są silne czynniki fundamentalne, natomiast popyt najemców na obiekty nowoczesne, spełniające wymogi ESG i najlepsze w swojej klasie aktywa, stwarza okazje inwestycyjne. Z kolei, w sektorze mieszkań z segmentu popularnego nadal rośnie znaczenie kapitału prywatnego wspomagającego dostępność lokali dla mieszkańców Europy.
Rynek inwestycji dłużnych nadal przynosi wysokie zwroty skorygowane o ryzyko i charakteryzujące się dobrą ochroną przed spadkiem wartości. W warunkach nasilającej się niepewności koniunkturalnej na rynku stabilny dochód zapewniany przez uprzywilejowane kredyty na nieruchomości zachowa wysoką atrakcyjność dla inwestorów instytucjonalnych - mówi Andrew Allen, Global Head of Research, Product Strategy and Development, Savills IM.

- Po dostosowaniu naszej strategii dla Polski w 2023 roku w warunkach wysokiej niepewności, liczymy, że przyniesie on dla nas ciekawe możliwości inwestycyjne w kolejnym roku. Spodziewamy się, że stanie się to najwcześniej w drugiej połowie 2024, gdy będziemy mieli większą jasność co do kształtowania się stóp procentowych, kosztów finansowania, wycen, perspektyw pozyskania przez Polskę środków z KPO, oraz siły popytu najemców. Na naszym rynku wciąż trwa proces poszukiwania cen a powrót do wolumenów transakcji, jakie znamy z poprzednich lat, potrwa naszym zdaniem co najmniej do 2025. Na tym tle, z aktualnym portfelem na poziomie 1,8 mld EUR Polska pozostaje dla nas ważnym, choć oportunistycznym na tle Europy Zachodniej, rynkiem, na którym – ze względu na sprzyjające czynniki fundamentalne - szczególnie atrakcyjne w długim okresie są dla nas sektory miejskiej logistyki oraz mieszkań na wynajem - dodaje Piotr Trzciński, Head of Poland, Savills IM.

Pełna wersja raportu Savills IM Outlook 2024 dostępna jest pod linkiem: https://outlook2024.savillsim.com/

Czytaj także:
Bank BNP Paribas finansuje nowe inwestycje Hillwood Polska o wartości ponad 48 mln Euro
Complex SAD pierwszym najemcą 7R Park Gdańsk II
Panattoni z finasowaniem od BNP Paribas i budową w regionie warszawskim

Zaloguj się by skomentować