Zaloguj się

Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w transporcie oceanicznym

Od stycznia 2024 r., system EU ETS zostanie rozszerzony o emisje z transportu morskiego, aby pomóc Europie osiągnąć cel redukcji emisji netto. W systemie EU ETS to rząd ustala maksymalną dozwoloną ilość emisji, co w praktyce oznacza, że linie żeglugowe będą musiały kupować i wygaszać (=wykorzystywać) uprawnienia do emisji EU ETS za każdą tonę zgłoszonych emisji CO2e i przenosić te koszty na swoich klientów.

100% emisji, które występują między dwoma portami UE, a także 50% emisji z rejsów rozpoczynających się lub kończących poza UE (również porty znajdujące się w odległości mniejszej niż 300 mil morskich poza UE).

Powyższe zmiany obejmą:

  • Statki o tonażu brutto powyżej 5000 ton
  • Wszystkie statki wpływające i wypływające z portów UE, niezależnie od flagi

Zmiany będą wprowadzane stopniowo począwszy od 40% zweryfikowanych emisji od 2024 r., 70% emisji w 2025 r. i 100% w 2026 r. Uprawnienia do emisji mogą być nabywane na rynku pierwotnym w drodze aukcji, ale także na rynku wtórnym, na którym uprawnienia mogą być sprzedawane dwustronnie lub za pośrednictwem różnych instrumentów pochodnych oferowanych przez instytucje finansowe. Obecnie cena EU ETS wynosi około 80 EUR za tonę CO2 (październik 2023 r.).

Unijny Zielony Ład

Unijny Zielony Ład, ogłoszony w 2019 r., to plan osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. Aby go wdrożyć, konieczne są dostosowania strukturalne. Jeden z nich to pakiet Fit for 55, ogłoszony w 2021 r. Jest to zestaw inicjatyw politycznych mających pomóc Europie w osiągnięciu celu redukcji emisji netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

EU ETS

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest jednym z przepisów zawartych w tym planie, opartym na systemie „cap and trade”. Ustalono w nim maksymalny limit całkowitej ilości gazów cieplarnianych, które mogą być emitowane przez spółki na obszarze UE w danym roku, w określonych branżach. Spółki podlegające EU ETS muszą kupować uprawnienia w oparciu o ilość emitowanych gazów cieplarnianych i odpowiednio je  wygaszać.

Od stycznia 2024 r. zostanie wprowadzona dodatkowa opłata, która będzie miała zastosowanie do wszystkich przesyłek na pokładzie statków zawijających do portów europejskich. Koszty uprawnień zmienią się w zależności od wartości sprzedanej na aukcji, a zatem będą dostosowywane do wyników indeksu.

Źródło: DB Schenker

Czytaj także:
Transport jest krwiobiegiem europejskiej gospodarki
DB Schenker zwiększa standardy obsługi sektora healthcare
EKG 2024: infrastruktura transportowa dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa

Zaloguj się by skomentować