Zaloguj się

Unijny certyfikat bezpieczeństwa dla PKP CARGO

PKP CARGO S.A. otrzymało certyfikat bezpieczeństwa Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), który pozwala na prowadzenie działalności przewozowej na terenie Polski i siedmiu innych państw UE.

Jeden przewoźnik, jeden certyfikat obejmujący osiem państw Unii Europejskiej – taki zakres obejmuje wydany 14 czerwca br. nowy Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa dla PKP CARGO S.A. Spółka starła się o jego uzyskanie wraz z  wejściem w życie przepisów tzw. IV pakietu kolejowego, gdzie Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa zastąpił dotychczasowe certyfikaty bezpieczeństwa w  części A i B. Dokument ten potwierdza zdolność do bezpiecznej realizacji przewozów, zgodnie z nowymi wymaganiami i standardami dla systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), wynikającymi z  rozporządzenia Komisji UE 2018/762.

W przypadku PKP CARGO S.A., Agencja Kolejowa UE, będąca organem certyfikującym, miała do czynienia z wyjątkowym w całej swojej dotychczasowej historii wnioskiem operatora towarowego, obejmującym aż 8 państw członkowskich UE: Polskę, Niemcy, Niderlandy, Czechy, Słowację, Austrię, Litwę oraz Włochy. Dlatego cała procedura, która rozpoczęła się 30 listopada 2023  roku, trwała aż ponad pół roku.

–  Sukces, jakim jest pozytywna weryfikacja ze strony Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, stanowi potwierdzenie, iż uregulowania i procedury stosowane w PKP CARGO S.A. zapewniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w ramach prowadzonej działalności przewozowej na terenie UE – powiedział dr Marcin Wojewódka, p.o. Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

– Jednocześnie jest to istotny impuls rozwojowy dla czołowego przewoźnika towarowego w UE, zaś zakres certyfikatu potwierdza międzynarodowe zdolności i ambicje Spółki. Pozwala to nam pozytywnie patrzeć na dalszą ekspansję naszej działalności na europejskim rynku przewozu towarów koleją – mówi Monika Starecka, p.o. Członek Zarządu PKP CARGO ds. Finansowych

Źródło: PKP Cargo

Czytaj także:
Speedmail kontynuuje współpracę z Kolejami Mazowieckimi
NEWAG dostarczy 35 nowych hybrydowych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity
Przewozy towarowe w kwietniu 2024 r.

Zaloguj się by skomentować