Zaloguj się

Eksport a branża transportowa

Na wielu europejskich rynkach, po latach kryzysu i stagnacji, widać symptomy ożywienia gospodarczego. W 2015 roku pierwszy raz od czasu transformacji gospodarczej wartość polskiego eksportu przekroczyła wartość towarów importowanych do naszego kraju. Jakie ma to przełożenie na polską branżę transportową?

Piotr W. Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road: Po pierwszych trzech kwartałach 2015 r. eksport był o ponad 7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a import zwiększył się tylko o około 3 proc. Z jednej strony fakt ten jest powodem do zadowolenia. Z drugiej jednak narastające niezbilansowanie eksportu towarowego z importem, wraz z rosnącą krajową produkcją przemysłu i budownictwa oraz sprzedażą towarów, są dużym wyzwaniem dla branży transportowej w zakresie zapewnienia płynności i ciągłości obsługi transportowej.
Dobra koniunktura gospodarcza znajduje swoje odzwierciedlenie w coraz większym zapotrzebowaniu na środki transportu, w międzynarodowych i krajowych przewozach drogowych. Sytuacja ta przekładała się w minionym roku na znaczące zmniejszenie dostępności pojazdów na polskim rynku transportowym, zarówno dla towarów eksportowanych z Polski do naszych głównych partnerów handlowych m.in. do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Skandynawii, jak i do obsługi rynku krajowego, zwłaszcza po letnim sezonie wakacyjnym i w okresie jesiennego szczytu przewozowego na przełomie października i listopada.
Biorąc pod uwagę stały odpływ polskiego taboru ciężarowego i kierowców do obsługi potoków wewnątrzunijnych, wydaje się że w przyszłym roku polski rynek przewozowy pozostanie nadal „rynkiem przewoźnika”. Stawia to przed operatorami logistycznymi, takimi jak DSV, nie lada wyzwanie w postaci konieczności szukania coraz to nowych rozwiązań dla zbilansowania rosnącego popytu na zakup usług transportowych z podażą środków przewozowych.
DSV Road, ze swojej strony dokłada wszelkich możliwych starań, aby ta sytuacja nie miała wpływu na jakość usług świadczonych i nie doprowadziła do dramatycznego wzrostu kosztów transportu w szczególności na rynkach niezbilansowanych. Jednocześnie, według naszych prognoz, ceny przewozów pozakontraktowych w roku 2016 na kierunkach eksportowych będą dalej rosnąć, niezależnie od wahań cen oleju napędowego. Według mnie należy szacować wzrost cen na ok. 4-5 proc. zarówno w przewozach międzynarodowych jak i krajowych.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 25 styczeń 2016 08:51
Zaloguj się by skomentować