Zaloguj się

Raben i standardy GS1

Spółka Raben rosła wraz z dynamicznie rozwijającym się rynkiem logistycznym. Od początku istnienia firmy zarząd zdawał sobie sprawę z tego, że standardy GS1 są niezbędne w realizacji jej celów. Jak układała się współpraca z GS1?

Edyta Staszczyk, menedżer wsparcia operacji Raben Logistics Polska: Pierwsze zastosowanie standardów GS1, z którego skorzystała Grupa Raben, dotyczyło etykiet logistycznych. Przyjmując towar do naszych magazynów musimy zarejestrować niezbędne dane o produktach, takie jak: kod EAN-13, data ważności, numer partii produkcyjnej itp. Początkowo wprowadzaliśmy te dane do systemu magazynowego ręcznie. Od 2002 roku rozpoczęliśmy skanowanie etykiet logistycznych, które na coraz większą skalę zaczęli stosować dostawcy towarów. Oprogramowanie etykiet logistycznych GS1, zawierających informacje w postaci kodów kreskowych, oznaczonych odpowiednimi identyfikatorami zastosowań, stało się dla nas prawdziwym przełomem. Automatyczna identyfikacja towaru w procesie rozładunku przyniosła znaczne przyspieszenie tego procesu. Równie ważna była poprawa jakości danych. Wprowadzenie poprawnych parametrów towaru, podczas przyjęcia do magazynu, jest krytyczne dla późniejszych procesów w magazynie.
Dane o partii produkcyjnej oraz numerach SSCC są niezbędne dla poprawnej procedury śledzenia towarów, która jest kluczowa dla wielu klientów, na przykład z branży spożywczej. Aktualnie większość towarów dostarczanych do naszych magazynów posiada etykiety logistyczne, które z powodzeniem czytamy w procesie przyjęcia. Regularnie prowadzimy weryfikację brakujących lub błędnych etykiet i zachęcamy naszych klientów do wprowadzenia etykiety logistycznej GS1. Bez wątpienia można powiedzieć, że etykieta logistyczna jest najważniejszym dokumentem wykorzystywanym w procesach logistyki kontraktowej Grupy Raben. Obserwujemy także, że stopniowo zwiększa się jej zastosowanie wśród producentów oraz finalnych odbiorców towarów.
W kolejnych latach, wdrażając szersze zastosowanie terminali radiowych w operacjach magazynowych, bazowaliśmy także na identyfikacji poprzez skanowanie etykiet logistycznych. Znajdujący się na etykiecie numer SSCC jest unikalną identyfikacją jednostki logistycznej, którą nadaje producent towaru. Dla nas, w magazynie, jest to podstawowy numer, który skanujemy podczas wszelkich wykonywanych operacji. Mamy również możliwość raportowania numerów SSCC dla klientów. Takie rozwiązanie daje gwarancję poprawnej identyfikowalności każdej jednostki, w całym łańcuchu logistycznym. 
Kolejnym etapem wyjścia naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku było wdrożenie własnej etykiety logistycznej GS1 w Grupie Raben. Po raz pierwszy zastosowano ją w 2005 roku. Obecnie firma znakuje własnymi etykietami wszystkie jednostki paletowe, kompletowane w magazynach. Jako uczestnik systemu GS1 generujemy także własne numery SSCC i oznaczamy nimi te palety, które nie posiadają oryginalnych numerów nadanych przez producentów. Projekt etykiety logistycznej Raben został przygotowany wspólnie z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Udało się w nim połączyć dwie funkcje: etykieta zawiera zarówno kody wymagane przez GS1, z których korzystają odbiorcy, jak również informacje transportowe istotne dla wewnętrznej sieci transportowej Grupy. Dzięki temu rozwiązaniu mamy jednolitą etykietę wysyłkową, która w kolejnych etapach łańcucha dostaw skanowana jest zarówno w sieci transportowej Raben, jak i w magazynach finalnych odbiorców.
W ostatnich latach, w branży logistycznej nastąpił bardzo duży rozwój komunikacji elektronicznej EDI. Grupa Raben posiada integrację EDI z większością klientów, dla których świadczy usługi logistyki kontraktowej. Drogą elektroniczną pozyskujemy od klientów awizacje dostaw do naszych magazynów oraz zamówienia na kompletację i dostawę przesyłek do odbiorców. My z kolei, zwrotnie komunikujemy potwierdzenia transakcji, a także raportujemy dodatkowe aktywności, takie, jak zmiany jakości towaru, obraz zapasów magazynowych czy przyjęte zwroty. Uruchomiliśmy także komunikację dotyczącą usług transportowych, w tym awizacje dostaw do odbiorców. Dążąc do standaryzacji, zdecydowaliśmy się wdrożyć w Grupie Raben komunikaty EDI zgodne ze standardem GS1. Z pomocą doświadczonych konsultantów ILiM opracowaliśmy standardowe komunikaty, które aktualnie stosujemy we wszystkich nowych projektach i zachęcamy do tego również naszych klientów. Dla poprawnego kierowania komunikatów wykorzystujemy numery lokalizacyjne GLN, przy czym każdy z magazynów Grupy posiada własny, unikalny numer GLN. Dzięki wdrożeniu GS1 w komunikacji EDI, mamy stabilne i ujednolicone rozwiązanie, które pomaga nam spełniać wymagania naszych klientów, dając im gwarancję dobrej i niezawodnej komunikacji.
Standardy GS1 stały się także doskonałą odpowiedzią na potrzeby Grupy Raben związane z globalizacją i aspiracjami do roli lidera w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Bez nich trudno byłoby tworzyć centra dystrybucyjne obsługujące nie tylko polski, ale także ościenne rynki. Pierwsze takie centrum powstało w 2010 roku w Chorzowie, skąd codziennie realizowane są zamówienia odbiorców polskich, czeskich, słowackich i węgierskich. Dla klientów, którzy zdecydowali się skonsolidować obsługę kilku krajów w jednym magazynie, oznacza to optymalizację kosztów. Stosowane w tych krajach spójne standardy GS1 są bardzo pomocne. Zastosowanie numerów GTIN, GLN oraz komunikatów EDI daje gwarancję, że pomimo różnych języków komunikacja w łańcuchu: Sprzedający - Firma logistyczna - Kupujący przebiega sprawnie i bez zakłóceń. Globalny standard etykiety logistycznej GS1 okazał się w pełni zaspokajać również wymagania odbiorców zagranicznych.Unikalny w skali światowej numer SSCC, zawarty w kodzie GS1-128, umożliwia śledzenie towarów w każdym z krajów objętych wspólną dystrybucją. Dysponując systemem WMS (obecnie JDA/RedPraire), opartym na standardach GS1 oraz model wymiany danych zgodny z GS1, Grupa Raben była dobrze przygotowana do podjęcia europejskiego wyzwania.
Podsumowując współpracę Raben z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz organizacją GS1 warto wspomnieć także o wielu wspólnych projektach, dotyczących między innymi optymalizacji magazynowych, nowych technologii czy procedur. Na przykład organizowaliśmy audyty, w ramach których ILiM sprawdzał nasze procesy i system pod kątem traceability (śledzenie towarów). Dzięki nim jesteśmy pewni, że nasze usługi w tym zakresie są najwyższej jakości. Wielokrotnie mieliśmy także okazję brać udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez ILiM, a nasi przedstawiciele byli członkami rady ECR. Szczególnie doceniamy rolę, jaką spełnia Instytut Logistyki i Magazynowania, łącząc potrzeby i komunikację trzech stron rynku: producentów towarów, operatorów logistycznych i odbiorców. To daje nam niepowtarzalną okazję do zdobycia nowych doświadczeń i wypracowania najlepszych rozwiązań.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 30 październik 2017 08:36
Zaloguj się by skomentować