Zaloguj się

PLK dla poprawy dostępu do portów morskich

Poprawa dostępu do portów morskich to jeden z priorytetów Polskich Linii Kolejowych. Jak będzie przebiegać realizacja programu portowego?

 Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: Poprawa dostępu do portów morskich to jeden z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Do końca 2020 roku PLK zamierzają zrealizować tzw. program portowy, który obejmuje porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Będzie również modernizowana trasa Bydgoszcz - Trójmiasto. Te inwestycje o przewidywanej wartości ok. 4 mld zł zwiększą przepustowość linii, skrócą czas przewozu ładunków i zwiększą konkurencyjność przewozów towarowych.
PLK podpisały umowy z wykonawcami projektów obejmujących poprawę dostępu kolejowego do portów w Gdańsku i Gdyni. Zakończenie tych prac zaplanowano na pierwszą połowę 2018 roku. Na lata 2020-2022 zaplanowano realizację prac na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto. PLK podpisały umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla odcinków: Kościerzyna - Gdynia, Somonino - Kartuzy i Glincz - Kartuzy. Inwestycja o wartości blisko 900 mln zł zostanie zrealizowana do 2022 roku. 
Inwestycje wokół dwóch portów w Gdyni i Gdańsku oraz prace na trasie Bydgoszcz - Trójmiasto przyczynią się do poprawy warunków obsługi towarowych przewozów intermodalnych. Zwiększy to znacząco sprawność i bezpieczeństwo ruchu na liniach "tworzących" Korytarz Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie. Poprawa połączenia Trójmiasto - Bydgoszcz to równocześnie korzyść dla pasażerów, skrócenie czasu podróży, poprawa punktualności pociągów i płynność prowadzenia ruchu, lepsza obsługa na stacjach i przystankach.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w obecnej perspektywie, zakładają znaczącą poprawę dla przewozów towarowych. To m.in. dobre połączenie z bałtyckimi portami i sprawne wyjazdy ze Śląska. Poprawa trasy Trójmiasto - Bydgoszcz zapewni zarówno sprawniejszy przewóz towarów, jak i lepsze połączenia aglomeracyjne. Dzięki dobudowie dodatkowych torów oraz elektryfikacji odcinka Maksymilianowo - Gdynia Główna, na linii łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem powstanie nowa możliwość - alternatywny korytarz dla transportu towarowego, obsługującego port morski w Gdyni. Takie rozwiązanie uwolni linię średnicową Gdynia - Gdańsk od ruchu towarowego i usprawni kolejową komunikację, tak ważną dla mieszkańców aglomeracji.
Efekty planowanych prac to wygodniejsza i szybsza podróż. Pociągi w relacji Kościerzyna - Gdynia Główna pojadą o ok. 16 minut krócej niż obecnie (czas skróci się z 1h 16 min. do ok. 1h). Podobnie, dzięki dobudowie dodatkowych torów na najbardziej obciążonych odcinkach oraz podniesieniu prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, o 15 minut skróci się czas dojazdu na trasie Gdynia Główna - Słupsk. O ok. 13 min. skróci się czas podróży na trasie Szczecinek - Słupsk (z 1h 49 min. do ok. 1h 36 min.). Krócej o ok. 20 minut pojadą pociągi na trasie Grudziądz - Malbork (z 1h 30 min. do ok. 1h 10 min.). Szybciej o 10 minut pojadą pociągi w relacji Lębork - Łeba (z 42 min. do ok. 32 min.).

   Porty w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu 
Projekty za blisko 1,5 mld złotych, których realizację przewidziano do 2020 roku obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz inwestycje umożliwiające obsługę rosnącego transportu morskiego z wykorzystaniem transportu kolejowego. Projekty portowe obejmujące prace na liniach kolejowych w Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie zostały złożone w II naborze CEF.
Efektem prac za 850 mln złotych na stacji kolejowej Gdynia Port będzie dostosowanie parametrów infrastruktury do standardów sieci bazowej TEN-T (dla ruchu towarowego) poprzez kompleksową przebudowę torów (z możliwością wjazdu cięższych pociągów), możliwością obsługi pociągów o długości 740 m. Dodatkowo inwestycja umożliwi wzrost bezpieczeństwa i efektywności ruchu kolejowego poprzez kompleksową przebudowę systemu sterowania ruchem i budowę Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Gdynia Port.
Podobne efekty zakłada kompleksowa modernizacja portów w Szczecinie i Świnoujściu. Planowane roboty budowlane obejmują swoim zakresem zarówno stację Szczecin Port Centralny jak i odcinki linii kolejowych bezpośrednio powiązane ze stacją, a także grupy terminala kontenerowego Ostrów Grabowski i stację Świnoujście wraz z powiązaną infrastrukturą.
Prace za ponad 600 mln zł zakładają kompleksową przebudowę układu torowego stacji Szczecin Port Centralny i Świnoujście (ok 38 km torów) wraz z podtorzem i odwodnieniem, przebudowę systemu sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowę 2 wiaduktów kolejowych, mostu kolejowego, elektryfikację linii, a w obszarze torów zdawczo-odbiorczych portu handlowego Świnoujście, budowę trzech torów o długości 2 km.
W Gdańsku 46 km torów za blisko 600 mln zł na stacjach Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa, Gdańsk Wiślany.

   Lepsze warunki przewozu towarów na koniec perspektywy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w nowej perspektywie finansowej UE intensyfikują prace na liniach towarowych. To, oprócz poprawy dostępu do portów morskich, także udrożnienie wyjazdów ze Śląska oraz korytarzy towarowych na osi północ - południe. Zarządca infrastruktury realizuje prace, których celem na koniec obecnej perspektywy jest blisko dwukrotne zwiększenie prędkości handlowej dla przewozów towarów oraz uzyskanie efektu sieci, czyli jak najdłuższych i skorelowanych ze sobą odcinków o parametrach odpowiadających potrzebom klientów kolei.
W ubiegłym roku zakończono budowę nowego mostu na Martwej Wiśle oraz modernizację linii nr 226 między Pruszczem Gdańskim a portem w Gdańsku. Efektem realizacji prac jest sześciokrotnie większa przepustowość linii dla pociągów towarowych, podwyższenie ich prędkości do 100 km/h (było 20-40 km/h) oraz ułatwienie żeglugi na Martwej Wiśle, m.in. dzięki czterokrotnemu poszerzeniu toru wodnego.

Ostatnio zmieniany w środa, 08 listopad 2017 15:16
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe