Zaloguj się

Płaca kierowców

Branża transportowa ma kłopoty z ludźmi do pracy. Zawód kierowcy jest trudny, odpowiedzialny i często wymaga rozłąki z rodziną. Czy wysokie wymogi idą w parze z wysokim wynagrodzeniem? Jak wyglądają płace kierowców?

Marcin Wolak, Transjobs.eu: W raporcie przygotowanym przez TransJobs.eu i Polski Instytut Transportu Drogowego "Zarobki kierowców zawodowych w Polsce” zebraliśmy dane, które wyraźnie pokazują, że wynagrodzenie kierowców wzrosło w porównaniu do ubiegłego roku. Wśród badanej grupy znajdziemy takich kierowców, którzy w ciągu miesiąca otrzymują 7 tys. zł na rękę lub więcej.
Raport jasno wskazuje, że najwięcej zarabiają kierowcy: z umową o pracę, jeżdżący na trasach międzynarodowych, obsługujący zestaw ciągnik plus naczepa, spędzający więcej czasu w drodze niż z rodziną w domu. To ponad 20% całej grupy. Połowa badanych otrzymuje poniżej 5 tys. zł netto, a 15,1% więcej niż 6 tys. zł. Na wysokość pensji wpływa system pracy, typ zabudowy pojazdu, ale też branża samego pracodawcy (tutaj najwięcej, bo ponad 5 tys. zł netto zarobi ten kierowca, który świadczy swoje usługi w branży transportowej lub spedycyjno-transportowej) oraz wielkość firmy. Ważna jest również zależność wysokości pensji i stażu pracy - kierowcy, którzy przepracowali więcej niż 5 lat, zarabiają mniej od tych, którzy spędzili w przedsiębiorstwie dwa lata.
Nie zapominamy jednak o tym, aby wspomnieć w raporcie o strukturze wynagrodzenia w tym zawodzie. Połowa kierowców zawodowych na umowie o pracę ma zapisaną kwotę mieszczącą się w przedziale od minimalnej krajowej do 2 tys. zł netto (co daje około 2800 zł brutto). Kwota ta jest niewiele wyższa dla kierowców pracujących w ruchu krajowym lub lokalnym. Dane te pokrywają się w pełni z informacjami przedstawionymi przez pracodawców. Reszta wynagrodzenia to z reguły nieoskładkowane dodatki. Mediana diet i ryczałtów jest najwyższa przede wszystkim u kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym. Za każdy dzień przebywania za granicą 58% zatrudnionych w całej branży otrzymuje około 50 euro diety. Premie i inne dodatki, ale już te oskładkowane i wliczane do dochodu, wynoszą przeciętnie mniej niż 700 zł netto miesięcznie, a otrzymuje je około ⅓ wszystkich zatrudnionych w zawodzie.
W raporcie kilkukrotnie podkreślamy to, że zmiany w sposobie wynagradzania kierowców są konieczne. Sposób wynagradzania w oparciu o koncepcję „podróży służbowej” i wypłacania diet wynika wprost z obowiązujących przepisów i nie jest na tyle elastyczny, by pracodawcy mogli oferować konkurencyjne sposoby wyliczania pensji. Rządzący muszą jednak pamiętać o interesie zarówno przedsiębiorców, jak i samych zatrudnionych, bo chociażby niedawno przedstawiona przez Ministerstwo Infrastruktury propozycja przyniosłaby więcej szkód niż pożytku, a przede wszystkim mogłaby spowodować masowe wychodzenie firm z branży tak ważnej dla polskiej gospodarki. Proponowane zmiany muszą być dobrze przeanalizowane i co najważniejsze wprowadzane ewolucyjnie.

Cały raport "Zarobki kierowców zawodowych w Polsce"

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 16 lipiec 2018 08:08
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe