Zaloguj się

Rynek magazynowy w Polsce w 2018 roku

Rynek magazynowy w Polsce wciąż jest w dobrej kondycji. Co przyniósł mu rok 2018?

Ireneusz Fechner, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania: 2018 rok na krajowym rynku powierzchni magazynowej był podobny do 2017, który oceniano jako rekordowy. Wprawdzie 2 mln m kw. nowej powierzchni magazynowej oddanej do użytku to mniej niż w poprzednim roku o prawie 700 tys. m kw., ale pozwoliło to zwiększyć całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce do prawie 17 mln m kw. Ponadto w 2018 r. wielkość powierzchni, będącej w budowie na koniec roku, wyniosła nieco ponad 2 mln m kw., a biorąc pod uwagę, że 2017 rok kończył się wynikiem 1,3 mln m kw., różnica między powierzchnią oddaną do użytku a będącą w budowie w kolejnym roku zostanie zniwelowana. Tradycyjnie już najwięcej wybudowano w województwach od lat liderujących na rynku magazynowym: mazowieckim, śląskim, łódzkim, wielkopolskim i dolnośląskim, przy czym impet inwestycyjny w województwie wielkopolskim, w którym dominują okolice Poznania wyraźnie osłabł, a to za sprawą dobrych wyników wcześniejszych lat, które spowodowały jeden z najwyższych wskaźników pustostanów wynoszący około 7%. Na tzw. nowych rynkach największy wzrost odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, rzeszowskim i lubuskim, ale w liczbach bezwzględnych pozostaje to daleko w tyle poza "wielką piątką".
Zachętą dla inwestorów był duży popyt, który wyniósł ponad 4 mln m kw. Nie zmieniło to specjalnie wysokości stawek czynszów, które wprawdzie zróżnicowane w poszczególnych regionach były jednak na podobnym poziomie jak rok wcześniej. Nowe umowy najmu dotyczyły prawie 50% wszystkich zawartych umów, a kolejne 28% dotyczyło rozszerzenia wcześniejszych.
Wśród deweloperów niekwestionowanym liderem nowo oddanej powierzchni magazynowej była firma Panattoni Europe. Duży ruch zaobserwowano w transakcjach na rynku wtórnym, gdzie największą aktywność wykazywały fundusze inwestycyjne.
W grupie najemców dominowała logistyka z udziałem około 35% całkowitej wynajmowanej powierzchni, ale jest to dominacja umowna, ponieważ kolejni najemcy - handel około 14%, dystrybucja około 11% i e-handel 11% miały łączny udział w powierzchni wynajętej około 36%, a więc porównywalnie do przedsiębiorstw logistycznych. Z punktu widzenia udziału branżowego należy zwrócić uwagę, że firmy logistyczne w wynajmowanych lub własnych magazynach świadczą usługi magazynowania i dystrybucji na rzecz innych branż, a więc wynik byłby jeszcze inny.
Za wcześnie jeszcze, aby prognozować wynik 2019 roku, ale czynniki koniunktury pobudzające rozwój rynku magazynowego jak dotąd niewiele się zmieniły, dlatego na bieżący rok można patrzeć optymistycznie.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 23 maj 2019 09:43
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe