Zaloguj się

Kierunek na mobilność

W tym roku Katedrę Transportu SGH w Warszawie przemianowano na Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności. Jakie to przyniosło zmiany badawcze? Nad czym Państwo aktualnie pracujecie?

dr hab. Jana Pieriegud, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością: W ubiegłym roku minęło 50 lat od powstania Katedry Transportu. W tym czasie zaszło bardzo wiele zmian. Nazwa nowo powstałego instytutu i dwóch katedr, które wchodzą w jej skład - Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością oraz Katedry Biznesu w Transporcie - odzwierciedlają zagadnienia którymi zajmujemy się w ostatnich latach. Misją naszego instytutu jest: prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, kształcenie i popularyzacja wiedzy w odniesieniu do rozwoju i eksploatacji infrastruktury, prowadzenia biznesu związanego z obsługą transportową gospodarki oraz z zaspokajaniem potrzeb mobilności społeczeństwa w epoce gospodarki cyfrowej.
Z punktu widzenia zapewnienia potrzeb przewozowych dzisiejsza mobilność nie jest jedynie zwykłym pokonywaniem czasu i przestrzeni, lecz nowym wymiarem wolności, stylu i jakości życia, uczuć i marzeń każdego z nas. Wymaga to nowego podejścia nie tylko do rozwoju systemów transportowych, ale również elektroenergetyki i teleinformatyki. Autonomiczne, usieciowione, elektryczne i współdzielone pojazdy to kluczowe elementy ery Mobilności 3.0, która zbliża się w niewyobrażalnie szybkim tempie. Zmiany w tych obszarach dotkną tysięcy interesariuszy z różnych sektorów gospodarki. Powinny one być uwzględniane w strategiach rozwoju mobilności miejskiej zarówno dużych aglomeracji, jak i średnich i małych miast. Aspekty te analizowaliśmy w naszych badaniach i przedstawiliśmy w monografiach: Mobilność w aglomeracjach przyszłości (2018) i Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych (2019).
Dużo uwagi poświęcamy obserwacji zmian technologicznych oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, sektorów gospodarki oraz łańcuchów dostaw. Systemy cyberfizyczne i sztuczna inteligencja będą podstawą fazy rozwoju społeczno-gospodarczego, którą określa się mianem "czwartej rewolucji przemysłowej". We wrześniu tego roku organizujemy konferencję Euro-Trans 2019, której głównym tematem będzie sztuczna inteligencja i jej rola w procesie rozwoju systemów mobilności oraz w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 czerwiec 2019 15:20
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe