Zaloguj się

Oswoić "czarnego łabędzia", czyli logistyka w czasie pandemii

Mijający rok jest szczególny. Covid-19 jest klasycznym przykładem "czarnego łabędzia" - zjawiska cechującego się bardzo niskim prawdopodobieństwem zaistnienia i wywołującego znaczne, negatywne skutki dla otoczenia. Jak epidemia koronawirusa wpłynęła na działalność Nagel Polska - eksperta logistyki produktów spożywczych?

 Wojciech Czyż, dyrektor handlowy Nagel Polska

Od kilku miesięcy funkcjonujemy w nowych okolicznościach. Praca zdalna, która do niedawna była traktowana jako szczególny benefit, dotyczący tylko wybranych stanowisk i super zaawansowanych technologii, stała się powszechna. Odnajdujemy się w nowych okolicznościach. Konieczność sprawnego dostosowania się do nowych wyzwań zmieniła naszą firmę w ciągu kilku dni. Wszelkie dotychczasowe, wieloletnie plany rozwoju zostały zmodyfikowane i wprowadzone w ciągu kilku tygodni. W pierwszym etapie pokonano ograniczenia technologiczne. W ciągu zaledwie kilku godzin okazało się, że serwery zyskały większą pojemność. Potrzeba motywuje do wprowadzania natychmiastowych zmian. W połowie marca bieżącego roku zaistniała konieczność kontynuowania pracy przedsiębiorstwa w nowych warunkach. Technologia nowoczesnej komunikacji okazała się niezbędna. W branży logistycznej zabrakło możliwości spotkań z załogą lub klientem. Potrzeba kontaktu została zaspokojona dzięki narzędziom informatycznym służącym do efektywnej komunikacji. Szybko okazało się, że np. skanowanie dokumentów to sposób na sprawny obieg dokumentów, poprawiający wydajność pracy i usprawniający wymianę informacji zarówno wewnątrz firmy jak, i w relacjach z klientem. Jak dobrze, że technologia skanowania wszystkich dokumentów została przez nas wprowadzona przed laty i pozwoliła nam obecnie sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem dokumentami.
Firma logistyczna zatrudnia pracowników w kilku obszarach. Musieliśmy dostosować procedury bezpieczeństwa odrębne dla: pracy kierowców, pracowników magazynowych i pracowników biurowych. W każdym obszarze wprowadzono szczególne nowe wytyczne dotyczące zachowania wymogów bezpieczeństwa zdrowotnego i higienicznego. Wprowadzono procedury bezpieczeństwa dla osób przebywających w firmie oraz dla odwiedzających firmę kooperantów i partnerów biznesowych.
Określono zasady postępowania w nowych okolicznościach spowodowanych blokadą granic i brakiem możliwości realizacji zleceń w relacjach transgranicznych, które stanowią pokaźną część naszej działalności. W pierwszych dniach po pojawieniu się pandemii działalność eksportowa była sparaliżowana. Wkrótce okazało się, że pandemiczne okoliczności motywują klientów do pozyskiwania nowych rynków zbytu, co zaowocowało znacznym wzrostem przewozów eksportowych. Wcześniejsze przygotowanie sieci logistycznej do obsługi zleceń międzynarodowych dało nam i naszym klientom nowe nieograniczone możliwości. Międzynarodowa sieć dystrybucyjna oparta o ponad 130 lokalizacji cross-dockowych w całej Europie okazała się ogromnym atutem.
Spotkania zdalne i videokonferencje stały się codziennością i umożliwiły przeprowadzenie wielu kontaktów handlowych w ciągu jednego dnia. Odległość przestała stanowić jakąkolwiek barierę. Zniknęła również potrzeba zebrania w jednej sali konferencyjnej specjalistów kilku obszarów, stacjonujących zazwyczaj w różnych lokalizacjach. Dzięki videokonferencji dostępność specjalistów okazuje się większa niż przed "erą pracy zdalnej". Pojawiają się głosy, że nic nie zastąpi spotkania bezpośredniego, ale w sytuacji braku możliwości organizacji spotkań praca zdalna efektywnie odpowiada na potrzebę kontaktu bezpośredniego. Wszelkie szkolenia przeszły z formuły stacjonarnej do formuły videokonferencji. Jesteśmy w stanie bardzo efektywnie szkolić naszych pracowników.
Zauważamy trendy związane z nowymi potrzebami naszych klientów. Oprócz wzmożonej potrzeby eksportu pojawiła się potrzeba zwiększenia zapasów i przygotowania nowych usług w zakresie magazynowania i dodatkowych usług magazynowych. Przygotowaliśmy się zarówno do sytuacji ewentualnego pojawienia się koronawirusa w naszej firmie, jak i do przypadków pojawienia się epidemii w magazynie lub zakładzie produkcyjnym naszego klienta. Nadal pracujemy nad elastycznym modelem, dzięki któremu możemy się przygotować do różnych sytuacji losowych.
Z perspektywy Nagel Group Covid-19 to poważne zagrożenie, ale jeszcze większe wyzwanie do wprowadzenia takich usług, które docenią obecni i potencjalni klienci. Zmieniamy firmę, reagując nie tylko na dzisiejsze wyzwania, ale także przygotowując nas do sprawnego działania w nowych niespodziewanych okolicznościach. W przyszłość patrzę z optymizmem.

O logistyce w czasie epidemii koronawirusa czytaj także:
- W jaki sposób pandemia uderzyła w firmy transportowe
- Cenna lekcja dla branży TSL
- Bufory na trudne czasy
- Widoczne łańcuchy dostaw

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 23 listopad 2020 09:29
Zaloguj się by skomentować