Zaloguj się

Komentarz w dobrym klimacie: Jak pogodzić w praktyce ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z presją kosztową?

Jak pogodzić w praktyce ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z presją kosztową? Na pytanie odpowiada Mateusz Boruta, Dyrektor Zarządzający ECR Polska, promotor programu Lean&Green w Polsce.

- Wydawać by się mogło, że w tych trudnych czasach, po pandemii, w czasie wojny na Ukrainie i z rozkręcającym się kryzysem gospodarczym, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych może mieć dla biznesu mniejszy priorytet. Naszym zdaniem, to właśnie presja kosztowa, obok rosnącej świadomości i odpowiedzialnego podejścia, będzie kluczową dźwignią do wysiłków zmierzających do ograniczenia emisji. Pamiętajmy, że najprostszym sposobem ograniczenia emisji jest ograniczenie zużycia energii – a to już wprost przekłada się na efektywność (w tym kosztową!) prowadzonych procesów, operacji czy całego biznesu.
Jeśli mogę obsłużyć (np. przewieźć) określony wolumen zużywając przy tym mniej paliwa – to wyemituję mniej gazów cieplarnianych, ale przede wszystkim też zapłacę za paliwo mniej, niż gdybym go zużył więcej. Nie traktujmy tematu ograniczania emisji w oderwaniu od ich źródeł - bo to rzeczywiście może być kosztowny proces. Emisje są efektem innych działań, potrzebnych w konkretnym przypadku. Usprawniając te działania, podnosząc ich wydajność, efektywność, jednocześnie obniżymy ponoszone nakłady, jak i emitowane odpady (chociażby w postaci gazów cieplarnianych).
Gospodarka cyrkularna to również taka, w której nie ma odpadów – bo te, które powstają, są zagospodarowywane. Przemawia za tym i prośrodowiskowość, i rachunek ekonomiczny. Oczywiście w krótkim okresie – i obecnej sytuacji geopolitycznej, należy liczyć się z koniecznością zmiany źródeł surowców energetycznych (ograniczenie importu z Rosji). Wykorzystajmy jednak tę szansę, by tam, gdzie to możliwe, nie zamieniać ropy rosyjskiej np. ropą z Bliskiego Wschodu, ale w pierwszej kolejności – skupmy się na ograniczeniu zapotrzebowania na ten surowiec w ogóle.

Posłuchaj poprzednich Komentarzy w Dobrym Klimacie:
- Jak budować łańcuch dostaw odporny na kryzysy?
- Jakie potrzebne są zmiany w naszym kraju, aby firmy mogły tworzyć efektywny obieg zamknięty opakowań?

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 22 lipiec 2022 11:39
Zaloguj się by skomentować