Zaloguj się

Cyfryzacja procesów odprawy celnej szansą na rozwój MŚP

W obliczu inflacji, zmian w polityce fiskalnej i dynamiki globalnego środowiska handlowego, światowa gospodarka próbuje wrócić na tory prowadzące do systematycznego, zrównoważonego wzrostu i rozwoju. Jednak pełne wyzwań środowisko biznesowe szczególnie dotyka małe i średnie przedsiębiorstwa, które próbują odnaleźć się w tej skomplikowanej sytuacji i rozwijać swoją działalność, również poza granicami kraju. Czy w takim wypadku procesy odprawy celnej wymagają cyfryzacji? Komentarza udziela Daniel Carrera, Prezes UPS Europe.

UPS Daniel Carrera 300W dzisiejszych czasach każda okazja biznesowa, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, może być istotnym ogniwem na drodze do sukcesu. Jednak na globalny wzrost przedsiębiorstw oraz rozwój działalności poza granicami kraju kluczowy wpływ mają również regulacje w zakresie handlu transgranicznego, w tym te dotyczące odpraw celnych. W pokonywaniu barier i trudności w tym obszarze mogą pomóc rozwiązania cyfrowe. Digitalizacja systemów celnych to prostsze procesy celne m.in. poprzez zredukowanie formalności administracyjnych, lepszy wgląd w czasie rzeczywistym w status przesyłki i płatności oraz niższe koszty całego procesu. To ostatnie, dla firm operujących w nisko marżowych biznesach, może mieć szczególne znaczenie.

78,4% firm w UE importuje wewnątrz UE. Jednak, udział mikroprzedsiębiorstw w ogólnej wartości importu w UE wynosi 11,8%. Dla porównania, średnia wartość importu dla dużych przedsiębiorstw jest około 8 razy większa niż w przypadku średnich, 45-krotnie wyższa w porównaniu do małych firm i ponad 300 razy większa niż wartość importu wśród mikro-przedsiębiorstw.

Wraz z rozwojem globalnego handlu i działalności e-commerce, również wśród małych firm, wzrasta zapotrzebowanie na aktualizację i digitalizacje procedur celnych, aby lepiej odpowiedzieć na stale zmieniające się środowisko biznesowe. Problem jest szczególnie widoczny w Europie, gdzie UE wprowadziła nowe przepisy związane z handlem (ICS2, CBAM). Regulacje pozwolą zgromadzić bardziej wiarygodne dane, przyczynią się do zwiększenia kontroli bezpieczeństwa i ochrony na granicy oraz pomogą w procesie ustalania cen na towary wysokoemisyjne wjeżdżające do UE.

Celem zmian jest poprawa wiarygodności danych wymaganych do obsługi transportu towarów wprowadzanych do UE. W dłuższej perspektywie, nowe przepisy poprawią efektywność procesów celnych. Jednak zmiany legislacyjne dla małych i średnich firm stanowią również dodatkowe wyzwanie – zniechęcają  przedsiębiorców do rozwoju importu i ekspansji globalnej, ze względu na brak wiedzy oraz odpowiednich zasobów i narzędzi cyfrowych, które pozwolą odpowiedzieć na nowe wymogi.

Według McKinsey, tylko w branży handlowej globalnie szacuje się wykorzystanie około 4 miliardów kartek papieru, które obecnie są w obiegu. Silne oparcie działań oraz pracy na tradycyjnym papierze nie tylko spowalnia procesy handlowe, ale generuje również dodatkowe trudności związane ze zwiększonymi kosztami, wyższymi stawkami opłat celnych i ryzykiem wynikającym z błędu człowieka.

Europa kontynuuje proces digitalizacji odpraw celnych. Jednak klucz do sukcesu tkwi nie tylko w konwersji pracy z tradycyjnej formy papierowej na cyfrową, ale przede wszystkim w zapewnieniu narzędzi, które ułatwią dostęp i zarządzanie danymi. Obejmuje to trzy kluczowe elementy: kompatybilność cyfrową, wydajność procesów i przydatność informacji.

Przyszłość cyfryzacji handlu międzynarodowego kształtuje się optymistycznie. Jednak handel elektroniczny podąża za zmianami zachowań zarówno nadawców, jak i odbiorców, stawiając również przed firmami
z sektora MŚP coraz to nowsze wyzwania w zakresie sposobu prowadzenia biznesu. Istotą jest to, aby zapewnić przedsiębiorcom dostęp do narzędzi, które ułatwią i przyspieszą realizacje operacji biznesowych. Inwestowanie w niezbędne technologie i środki bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności małych i średnich firm.

Cyfryzacja otwiera przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami możliwości wejścia na nowe rynki i globalnego rozszerzenia swojej działalności. Dzięki platformom i narzędziom cyfrowym przedsiębiorcy mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców i nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami, niezależnie od lokalizacji. To nie tylko może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży, ale także na dywersyfikację bazy klientów, zmniejszając ich zależność od jednego rynku, co w dzisiejszym dynamicznym środowisku jest niezwykle istotne.

Zaloguj się by skomentować