Zaloguj się

AKTUALNOŚCI: logistyka

Trans Poland 2013 za nami

Ponad 60 wystawców i ponad 2 tysiące gości, głównie przedstawicieli kadry zarządzającej w branży transportowej i logistycznej, to sukces pierwszej edycji imprezy.

PKP CARGO inwestuje w transport intermodalny w Poznaniu - Franowie

Budowa terminala intermodalnego na stacji Poznań - Franowo zbliża się do końca. Nowoczesny obiekt powstaje przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja PKP CARGO, największego krajowego kolejowego przewoźnika towarowego, to pierwszy etap budowy Centrum Logistycznego na stacji Poznań - Franowo.

Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

W literaturze można spotkać różne definicje transportu intermodalnego. Wiele definicji odwołuje się do dokument pod tytułem "Terminology on combined transport" (z 2001 roku) powstałego z inicjatywy Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, przy pomocy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oraz Komisji Europejskiej.

Baltic Transport Outlook 2030 - jako projekt długoterminowego planowania infrastruktury krajów Regionu Morza Bałtyckiego

W grudniu 2011 roku został zakończony projekt Baltic Transport Outlook (BTO), który był priorytetowym projektem finansowanym ze środków UE o kluczowym znaczeniu dla strategii Morza Bałtyckiego. Projekt ten został przyjęty przez Radę Europy w październiku 2009 roku. Ogólnym celem projektu było osiągnięcie lepszych warunków dla długoterminowego planowania infrastruktury poszczególnych krajów w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB), by docelowo region ten stał się bardziej dostępny i konkurencyjny.

Polskie porty szansą dla słowackiego eksportu

Dzień po polsko-słowackim forum gospodarczym w Bratysławie, Bałtycki Terminal Kontenerowy zaprosił miejscowych przedsiębiorców do rozmowy o perspektywach, jakie otwiera rozwój korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk i korzyściach jakie mogą osiągnąć korzystając z polskich portów morskich.

Strony internetowe