Zaloguj się

Zakończył się Kongres Eastlog 2009

Zakończył się 12. Środkowoeuropejski Kongres Logistyki i Transportu EASTLOG 2009. Podczas tej trzydniowej imprezy w czeskiej Pradze pojawiło się około 1000 gości  - głównie z samych Czech, ale także z Polski, Węgier, Słowacji i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.  Głównym tematem obrad była sytuacja gospodarcza Czech i krajów sąsiadujących w czasach kryzysu oraz sposoby na utrzymanie się na rynku w tym trudnym momencie.

Kongres Eastlog rozpoczął się 27 maja analizą ekonomiczną sytuacji gospodarczej zaistniałej w ciągu ostatniego roku – począwszy od Stanów Zjednoczonych, poprzez Europę – i bardziej szczegółowo – środkową część kontynentu i same Czechy. Ales Michl, główny analityk Raiffeisenbank przedstawił źródła kryzysu gospodarczego i jego wpływ na zmianę strategii gospodarczej poszczególnych państw oraz  zmiany kierunku rozwoju logistyki i transportu.

W kolejnej prezentacji dotyczącej szczegółów prezydentury Czech w Unii Europejskiej, Petr Duchon, członek Parlamentu Europejskiego, przedstawił zmiany legislacyjne dotyczące szeroko rozumianego transportu – zarówno drogowego, jak i kolejowego, lotniczego i wodnego, których celem jest zniesienie barier, utrudniających przemieszczanie się wewnątrz krajów Unii Europejskiej. W tym temacie wypowiadały się również kolejne postacie świata polityki – Szabolcs Schmidt, szef grupy E1 (transport śródlądowy) w Komisji Europejskiej, Marc Billiet z Międzynarodowej Unii Transportu (IRU) i Vladimir Slavicek, szef Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Transportu Republiki Czeskiej.

Następne prezentacje, które odbywały się w głównej sali kongresowej dotyczyły sposobów na zminimalizowanie skutków światowego kryzysu gospodarczego.

- Jednym ze sposobów jest zacieśnienie wzajemnej współpracy transportowej pomiędzy krajami sąsiadującymi, ustanowienie preferencyjnych zasad wymiany handlowej i wsparcia dla przewoźników krajowych – mówił Jan Ekl, Dyrektor Zarządzający  Stowarzyszenia Spedytorów i Logistyków Republiki Czeskiej (Svaz Spedice a Logistyki CR).

Na ten temat rozmawialiśmy z Wojciechem Pobóg-Pągowskim, kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze:
- Sytuacja gospodarcza w Europie Zachodniej wpłynęła znacząco również na sytuację w Czechach. Wstępne dane za pierwszy kwartał 2009 roku wskazują, że PKB w stosunku rocznym spadło o 3,4 %, największe problemy odczuwał przemysł motoryzacyjny, np. po raz pierwszy w historii Skoda Auto wstrzymała przez 3 tygodnie produkcję – wyjaśnia W. Pobóg-Pągowski. – Dotychczasowa współpraca pomiędzy Czechami a Polską przebiegała bardzo dobrze, szczególnie od czasu wspólnego wejścia do Unii Europejskiej i zniesienia barier związanych z wymianą towarową i przepływem kapitału. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami zwiększyła się trzykrotnie. Firmy polskie doskonale sobie radzą na rynku czeskim – jest to związane głównie z bliskością geograficzną, kulturową i językową. W obu krajach prowadzone są programy, które mają na celu wsparcie firm działających zarówno na rynkach lokalnych jak i międzynarodowych. Wsparcia udzielają też służby ekonomiczne obydwu państw, w przypadku Polski jest to Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, który jest zagraniczną placówką Ministra Gospodarki. Z drugiej strony w Czechach działa agencja, która wspiera przedsiębiorców czeskich działających na rynkach zagranicznych (Czech Trade) – można powiedzieć, że nasze działania są uzupełniające.

Kongres Eastlog 2009, chociaż zauważalnie mniejszy od tego ubiegłorocznego, był ważnym punktem spotkań branży logistycznej, ponieważ skupiał specjalistów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej i dawał możliwość nawiązania ciekawych kontaktów międzynarodowych, poznania sposobów radzenia sobie z kryzysem gospodarczym  i poznania najciekawszych rozwiązań logistycznych w Czechach, na Węgrzech, Słowacji i w innych krajach europejskich.

W ramach trzydniowego Kongresu zorganizowano:

- Business Arena (centralne miejsce biznesowe Kongresu),
- konferencje i warsztaty (prezentacje, case study, dyskusje),
- forum dotyczące Zasobów Ludzkich w Logistyce (forum dyskusyjne dla managerów, warsztaty dla sudentów, giełda pracy),
- Logistic Business Mixer (spotkanie profesjonalistów z branży),
- wizyty w centrach logistycznych (szansa obejrzenia zastosowania logistyki w działaniu),
- spotkanie branży transportowej (interaktywne warsztaty),
- Dni Regionów (doświadczenia, trendy, inspiracje do współpracy pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Bułgarią),
- seminaria korporacyjne (profesjonalne warsztaty prowadzone przez konkretne firmy).

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ.

Oficjalne podsumowanie imprezy w języku angielskim jest dostępne w pliku PDF.
Ostatnio zmieniany w środa, 17 czerwiec 2009 14:47
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe