Zaloguj się

Transport w mieście - czy będzie lepiej?

Projekt SULPiTER (Sustainable Urban Logistic PlannIng To Enhance Regional freight transport - planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów) – został zatwierdzony w trakcie pierwszego naboru w ramach europejskiego programu “Interreg Europa Środkowa 2014-2020”. Jego celem jest poprawa zrozumienia zagadnień dotyczących transportu towarowego na obszarach zaludnionych z punktu widzenia energii oraz środowiska przez decyzyjne osoby i instytucje. Dzięki temu administracja publiczna może opracowywać plany działań na rzecz regionalnego transportu towarowego oraz adaptować je miejscowo do lokalnych warunków.

 

Aby sprostać wyzwaniom nowoczesnego społeczeństwa Unia Europejska każdego roku inwestuje duże środki w projekty współpracy społecznej i terytorialnej. Często jednak w podejmowaniu decyzji, na co mają zostać przeznaczone środki, biorą udział tylko eksperci oraz politycy. W celu zapewnienia, że priorytety określone w projekcie rzeczywiście odzwierciedlają życzenia i potrzeby danego obszaru, projekt SULPiTER zweryfikuje które narzędzia poprawiają regulację przebiegu procesów w transporcie towarowym oraz które stanowią pomoc dla urzędów. Projekt SULPiTER, któremu będą towarzyszyć szkolenia przeznaczone również dla osób zewnętrznych, będzie inspirował europejskich obywateli oraz decydentów do formułowania własnych wizji przyszłości w oparciu o swoje potrzeby.

Projekt wspiera zrównoważone planowanie miejskiego transportu towarowego w miejskich regionach funkcjonalnych (FUA), dzięki czemu miejski transport towarowy przekroczy dotychczasową odizolowaną perspektywę centrów miast i zostanie włączony w szerszy kontekst. SULPiTER włącza zmniejszenie zużycia energii  jako cel do polityki mobilności, lecz także integruje z procesem decyzyjnym osób i instytucji odpowiedzialnych za transport towarowy i planowanie przestrzenne.

Miejskie regiony funkcjonalne, których dotyczy projekt SULPiTER, stoją w obliczu wielu wyzwań -  rozwój transportu towarowego przy jednoczesnej tendencji zmniejszania się rozmiarów przesyłek nie tylko skutkuje większym ruchem w obszarze węzłów logistycznych i intermodalnych, lecz powoduje również konflikty między transportem osobowym a towarowym.


Więcej informacji o projekcie: http://www.interreg-central.eu/

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe