Zaloguj się

Innowacje technologiczne i informatyczne w logistyce

  •  Lewandowska Joanna
  • Kategoria: Edukacja

Obok ekonomicznie efektywnego przepływu produktów i informacji, celem logistyki jest przede wszystkim satysfakcja klientów. Ich wymagania, sugestie czy uwagi pokazują problemy, z jakimi borykają się operatorzy logistyczni. Rozpoznanie problemu to połowa sukcesu do jego rozwiązania. Chęć poprawy funkcjonalności i sprawności procesu logistycznego skutkuje zatem dynamicznym rozwojem rynku informatycznego i technologicznego. Zaawansowane technologie i innowacyjne rozwiązania cieszą się obecnie ogromnym zainteresowaniem wśród firm, wykorzystujących w swoim funkcjonowaniu rozmaite strategie logistyczne.

Nowoczesna i efektywna strategia logistyczna jest w dzisiejszych czasach na wagę złota, ponieważ pozytywnie wpływa na szybkość, pewność i bezpieczeństwo dostaw różnego rodzaju towarów, przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów. Priorytetem wielu przedsiębiorstw, obsługujących łańcuchy dostaw, jest redukcja kosztów magazynowania do możliwie najniższego poziomu. Badania przeprowadzone w USA wskazują, że blisko 60% spedytorów i operatorów logistycznych planuje nabycie bądź unowocześnienie systemu informatycznego obsługującego łańcuchy dostaw. Dla porównania, w roku 2006 zainteresowanych tego typu posunięciem było tylko 41% spośród nich.

Widoczny dynamizm światowego rynku usług logistycznych sprzyja rozwojowi technologii i poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań logistycznych, wspierających procesy produkcyjne, usługowe i informacyjne. Większość przedsiębiorstw, które głównie skupiają swoją uwagę na redukcji ogólnych kosztów prowadzenia działalności, zamierza rozpocząć wdrażanie systemu samofakturowania się operacji gospodarczych. Przykładem systemu usprawniającego funkcjonowanie księgowości w firmie jest TMS (ang. Transportation Management System). Dzięki niemu operator logistyczny bądź spedytor płaci przewoźnikowi określoną cenę za usługę, łącznie z opłatami dodatkowymi, w momencie otrzymania potwierdzenia o dostarczeniu towaru od dostawcy. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ cały proces dotyczący kontroli księgowania operacji finansowych spoczywa na przewoźniku. W zamian przewoźnik otrzymuje natychmiastową spłatę swoich należności. Szybka obsługa spłaty zobowiązań operatora w znacznym stopniu usprawnia "cash - flow" przewoźnika. Ponadto operator procesu logistyczno - transportowego eliminuje koszty związane z prowadzeniem ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z usługami transportowymi. Twórcy TMS zapowiadają rozwój swojego produktu pod względem funkcjonalności oraz zwiększania zasięgu geograficznego. Co więcej, firma która opracowała TMS spodziewa się, że amerykańscy dostawcy, obecnie współpracujący z tym systemem, będą szukać możliwości nawiązania kontaktów handlowych w Europie i Azji.

Przedsiębiorstwa coraz częściej odchodzą od tradycyjnych metod rozliczeń finansowych z przewoźnikami i zamieniają je na współpracę on-line. Rozwiązanie to eliminuje ewentualne nadpłaty oraz umożliwia tworzenie raportów o wydatkach związanych z ładunkami. Analizy kosztów, sporządzane na podstawie tych raportów, stanowią bazę do wyliczania wysokości ceny wyjściowej. Dzięki temu przedsiębiorstwa wzmacniają swoją pozycję podczas negocjacji dotyczących korzystniejszych stawek przewozowych czy opłat dodatkowych. Istotnym, lecz często niedostrzeganym obszarem podniesienia zyskowności przedsiębiorstwa, jest umiejętność dopasowania informacji o alokacji kosztów do systemu opłat związanych z ładunkiem. Zapobiega ona efektowi chaosu, wynikającego z nieodpowiednich decyzji z zakresu cenotwórstwa, strategii inwestycyjnych produktu, projektów sieci dystrybucji czy strategii pozyskiwania informacji i klientów. W czasach, gdy wydatki na transport stale zwiększają swój procentowy udział w ogólnych kosztach prowadzenia działalności, dokładne ich wyliczenie stało się niezwykle istotne. Pomaga ono w wyborze odpowiedniej strategii dla konkretnego przedsiębiorstwa.

Firma GT Nexus niedawno poinformował a o swoim nowym produkcie GT Nexus Trade, który pozwoli operatorom logistycznym i instytucjom finansowym śledzić przepływ i status otrzymywanych zamówień, zasobów i frachtu w skali globalnej. Tym samym otwierają się nowe możliwości wzmocnienia pozycji kapitału pracującego za pomocą nowych, bardziej kreatywnych strategii finansowych. Innym przykładem jest firma GXS, lider na rynku rozwiązań logistycznych. Aby w przyszłości zwiększyć szybkość przepływów pieniężnych, zaproponowała usługę dostarczania faktur według indywidualnych zasad i regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie.

Kiedy na rynku pojawiły się rozwiązania "na żądanie" ("on demand service"), niektóre firmy były do nich dość sceptycznie nastawione. Wynikało to przede wszystkim z obaw co do obniżenia poziomu bezpieczeństwa czy osłabienia integracji biznesowej. Wątpliwości te zostały rozwiane w drodze badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach różnej wielkości i z rozlicznych branż na terenie Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo w trakcie wykonywania badań zaobserwowano wystąpienie efektów synergii. Sprzedawcy oferujący oprogramowanie transformują systemy informatyczne tak, aby niezależne aplikacje zostały ujednolicone w formie platformy. Za jej pośrednictwem pracownicy przedsiębiorstwa i łańcucha wartości mogliby realizować proces, zgodnie z podziałem na role (poprzez interfejs i usługi sieci Web). Dzięki usługom tego typu uwaga skupiona jest przede wszystkim na terminowości dostaw usług transportowych, planowaniu oraz realizacji wszelkich procesów decyzyjnych, zachodzących w przedsiębiorstwach. Kierunek koncentracji ulega jednak modyfikacjom i rozszerza się o przepływy pracy, procesy biznesowe, a także użytkowników - zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i uczestników globalnego łańcucha wartości. Możliwość obserwacji przebiegu procesów, decyzji zarządu oraz przedstawienie zakresu uprawnień kierowniczych w postaci zintegrowanej platformy elektronicznej daje możliwość kontroli w czasie rzeczywistym. Dodatkowo eliminuje koszty związane z samym wdrożeniem usługi i jej integracją z partnerami biznesowymi przedsiębiorstwa.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2007.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 wrzesień 2010 12:11
Zaloguj się by skomentować