logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Logistyka jako szansa wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2006 - Najlepsze praktyki w logistyce". Poznań 10-12 maja 2006 r.

Wprowadzenie

Rozszerzona Unia Europejska 25 państw członkowskich stoi przed nowymi wyzwaniami, między innymi w zakresie wyrównywania różnic w rozwoju gospodarczym, kreowania nowej struktury gospodarki unijnej, powiązań produkcyjnych, handlowych i transportowych w ramach swojego obszaru. Unia musi także uwzględniać powiązania transportowo-komunikacyjne z całym światem, a szczególnie z najbliższym geograficznie otoczeniem. Celem jest stymulowanie wzrostu gospodarczego i rozwoju służących stałemu podnoszeniu jakości życia obywateli Unii. W globalnej rywalizacji gospodarczej z wielkimi obszarami jak Rosja, Chiny, USA czy Indie wygrać można głównie przez systematyczny wzrost konkurencyjności produktów unijnych. Znaczącą część kosztów produktów w miejscu u odbiorcy stanowią koszty logistyczne. Koszty logistyczne zarówno te bezpośrednie, jak i pochodne, spowodowane zawodnością lub niewydolnością łańcuchów dostaw.
W Unii Europejskiej podejmowano inicjatywy i przedsięwzięcia służące usprawnieniom logistycznych rozwiązań, między innymi był to tzw. EULOC-process, w którym w zespole międzynarodowym kreślono prognozy, wizje i priorytety polityczne.

2. Czynniki oddziałujące na przemiany w logistyce

Systemy logistyczne należą do kategorii szybko zmieniających się, na które wpływ mają potrzeby i uwarunkowania zewnętrzne, bowiem to logistyka nadąża za wymogami użytkowników, starając się maksymalnie zaspokoić ich oczekiwania. Jest dużo prawdy w sloganie, że wygrać może tylko ten, kto zaoferuje usługę lepszą, ale tańszą. Wyboru dokonują użytkownicy, kierując się funkcjami użyteczności nabywanego produktu. Optymalizacja z reguły dotyczy kosztów, jakie nabywca/użytkownik ma ponieść, może zatem nabywać droższy produkt, jeżeli usługa logistyczna to zrekompensuje.
Jako czynniki przemian w logistyce można wymienić następujące siły:

1)         wzrost transportochłonności i ruchliwości komunikacyjnej ludności w globalnej gospodarce,
2)         nowe technologie w systemach ICT, w tym zastosowanie satelitarnych i radiowych systemów identyfikacji,
3)         efektywność kosztów,
4)         przemiany w systemie firm logistycznych,
5)         nowe produkty i usługi,
6)         polityka władz publicznych.

Ad. 1. Statystyki przewozów i ruchu na drogach wskazują na wzrost popytu na usługi transportowe, przewyższający przyrost PKB w skali Unii Europejskiej. Jest to zjawisko występujące w rozwiniętych regionach świata. Unia jest w pewnym sensie zaskoczona tym stanem rzeczy, ponieważ szybciej rozwija się sektor usług niż produkcji rzeczowej. Sądzono zatem, że popyt na przewozy będzie spadać lub rosnąć wolniej niż PKB ogółem. Żaden z tych przypadków nie zaistniał. Jest to skutek współczesnych wymogów logistycznych i nowej funkcji transportu. Dostawy mniejszych partii ładunków, wykonywane częściej, zgodnie z zasadą Just-in-Time przyczyniły się do wzrostu transportochłonności oraz do rosnącego udziału przewozów samochodowych w Europie. Jednocześnie podejmowane są działania promujące środowiskowo czyste gałęzie transportu: kolej, żeglugę śródlądową, przewozy intermodalne czy żeglugę bliskiego zasięgu (autostrady morskie). W praktyce oznacza to z jednej strony rosnące wydatki budżetowe na te gałęzie transportu, a z drugiej wzrost obciążeń finansowych transportu drogowego i rosnącą kongestię na drogach kołowych.
Dotychczasowe doświadczenia uczą, że będzie rosnąć popyt na usługi transportowe, w tym potrzeba przewozów na coraz większe odległości zarówno wewnątrz UE25, jak i w obrocie z innymi regionami świata. Współpraca i konkurencja między UE a USA, Rosją, Chinami czy Indiami będą wymagać rosnących nakładów w węzłach transportowych (porty, lotniska, terminale mulitimodalne), w szlaki transportowe oraz zaplecza lądowe portów i lotnisk. Nowe kraje członkowskie, w tym Polska, poprzez wysokie tempo wzrostu produkcji i konsumpcji będą dodatkowo generować ruch.

Ad. 2. Nowe technologie komunikacyjne, satelitarne i radiowe radykalnie usprawniają przepływ informacji o ładunku, środku transportowym, nadawcach i odbiorcach. Rosnące zastosowania inteligentnych systemów transportowych będą sprzyjać dalszemu wzrostowi przewozów, a także lepszemu gospodarowaniu środkami transportowymi.

Ad. 3. Koszty globalne transportu rosną wraz ze wzrostem ilości operacji, wzrostem kosztów pracy, paliwa, wprowadzeniem opłat za korzystanie z infrastruktury, podnoszeniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz kongestią. Efektywność oznacza zmniejszanie kosztów jednostkowych poprzez sprawniejsze organizowanie łańcuchów dostaw, lepsze wykorzystanie taboru, nowe technologie czy gospodarkę materiałową. Polityka transportowa UE zmierza do stałego i zrównoważonego wzrostu efektywności wszystkich gałęzi transportu. Największe możliwości wzrostu efektywności tkwią w transporcie kolejowym, multimodalnym i żegludze. Natomiast najwyższy wzrost efektywności już nastąpił w transporcie drogowym i lotnictwie.

Ad. 4. Firmy logistyczne przechodzą radykalne zmiany struktury organizacyjnej, odchodząc od struktur hierarchicznych w kierunku struktur sieciowych. Następnie globalizacja kultury prowadzenia interesów, unifikacja i pogłębianie się interoperacyjności, przy silnym wsparciu przez zaawansowane systemy telekomunikacyjne. Rysuje się tendencja do dominacji wielkich graczy, co potwierdzają fuzje dużych firm oraz zakupy i przejęcia mniejszych. Istnieje zatem realne zagrożenie dla firm średnich, jest zaś szansa na przetrwanie i rozwój firm małych
i niszowych, głęboko wyspecjalizowanych i elastycznych, które mogą działać
w segmentach rynku uznanych za nieinteresujące dla wielkich firm. Będzie oczywiście możliwa i potrzebna współpraca między wielkimi i małymi. Globalna konsolidacja firm logistycznych pociągnie za sobą wykształcenie się globalnych centrów logistycznych, a łańcuchy dostaw będą skoncentrowane w rękach nielicznych wielkich firm, przy wykazywanej woli współpracy z małymi, wyspecjalizowanymi operatorami.

Ad. 5. Produkty i usługi coraz bardziej zorientowane na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb producentów dóbr i odbiorców, co w połączeniu z powstawaniem wielkich firm logistycznych (globalnych) sprzyjać będzie integracji technologicznej i organizacyjnej oraz inżynierskiej innowacyjności. Oznacza to także wspieranie badań i rozwoju, ponieważ bez wiedzy, postępu technicznego i nowoczesnej organizacji strategia ta nie mogłaby się powieść. Rozwiązania logistyczne wpływać będą coraz silniej na lokalizację produkcji, w tym na przenoszenie działalności wytwórczej do tych regionów, które będą odpowiednio zagospodarowane transportowo. Dotychczas najsilniej rozwinięte regiony nadal rozwijają się szybciej niż zakładano, a peryferyjne rozwijają się wolniej niż się spodziewano, pomimo wsparcia finansowego.

Ad. 6. Przedstawione w punktach 1–5 siły oddziałujące na realne procesy w logistyce stanowią istotny problem dla polityki transportowej, polityki handlowej, działań chroniących konkurencję oraz polityki inwestycyjnej rządów oraz władz Unii Europejskiej. Decydenci polityczni muszą kierować się troską o utrzymanie pozycji konkurencyjnej UE w świecie, zapewnić przejrzyste warunki konkurowania wewnątrz Unii oraz zapewnić stały wzrost dobrobytu obywateli. Unia Europejska w założeniu ma troszczyć się o wyrównanie nierówności rozwojowych regionów, a to oznacza stwarzanie szans dla regionów poprzez odpowiednio wysokie nakłady inwestycyjne infrastrukturalne. Nowe kraje członkowskie, a szczególnie Polska, są uznane jako obszar (region) o pilnej potrzebie dużych nakładów na rozwój infrastruktury transportowej, rozwijanej w sposób zrównoważony z wymogami wzrostu gospodarczego, wymogami ochrony środowiska oraz unijną polityką transportową i handlową . Ważne jest to szczególnie dla Polski, która jest dużym krajem, położonym w środku Europy, między Rosją a Zachodem. Transport i logistyka mogą stać się przemysłem narodowym naszego kraju.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany piątek, 17 kwiecień 2009 11:12
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa przestrzeń magazynowa i produkcyjna - igus Polska rozwija sprzedaż…

Nowa przestrzeń magazynowa i produkcyjna - igus Polska rozwija sprzedaż i produkcję

Spółka igus Polska już na początku września 2018 r. przekroczyła zeszłoroczne wyniki pod względem obrotu...

ID Logistics obsługuje sklep internetowy Norauto Polska

ID Logistics obsługuje sklep internetowy Norauto Polska

ID Logistics, dostawca usług logistycznych specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, konsekwentnie rozszerza zakres współpracy...

Astro WMS® Express - ekspresowe wdrożenie dla Vive Group

Astro WMS® Express - ekspresowe wdrożenie dla Vive Group

Bazując na 40-letniej historii i doświadczeniu z 500 wdrożeń, firma Consafe Logistics zaproponowała nowy model...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj