Zaloguj się

Znaczenie rozwoju przewozów intermodalnych dla prawidłowego funkcjonowania sieci transportowej

  •  Górnikiewicz Andrzej,Zielaskiewicz Henryk
  • Kategoria: Edukacja
Po rozszerzeniu Unii Europejskiej nastąpił duży wzrost obrotu towarów pomiędzy krajami "starej 15", a nowymi członkami. Ponieważ przez nasz kraj przebiegają aż cztery korytarze transportowe, w ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost transportu towarowego. Niestety nie jest to bez wpływu na nasze otoczenie. Na przykład w roku 2004 na naszych drogach miało miejsce 4 500 wypadków samochodowych z udziałem samochodów ciężarowych w których zginęło 470 osób a 1 700 zostało rannych. Pomimo tak rozpoczętego artykułu nie chcemy w nim pisać o przyczynach tego stanu rzeczy, nie zamierzamy się również wypowiadać na temat transportu samochodowego, pozostawiając te kwestie kolegom transportowcom zajmującym się tą dziedziną. Przykładem wzrostu przewozów może być ruch towarowych pojazdów samochodowych na przejściach granicy wschodniej. Do wzrostu transportu towarowego dostosowana powinna być infrastruktura liniowa i punktowa oraz przepisy gwarantujące wykorzystywanie jej w sposób optymalny i zarazem bezpieczny.

Wydajność infrastruktury transportowej kraju oraz ogólne koszty funkcjonowania, jak również potrzeby gospodarki powinny wyznaczać miejsce poszczególnych gałęzi transportu w systemie transportowym danego państwa czy regionu. Należy przy tym także pamiętać, by ta dziedzina gospodarki była przyjazna dla środowiska naturalnego. Wskazane jest, aby optymalne rozwiązania brały pod uwagę racjonalne potrzeby gospodarki i społeczeństwa przy uwzględnieniu wymogów ekologicznych. Dlatego, że osiąganie wysokich efektów ekonomicznych bez względu na ekologię, jak i całkowitą nienaruszalność środowiska naturalnego bez liczenia się z realiami gospodarczymi, nie są dobrymi rozwiązaniami. Stan środowiska naturalnego z roku na rok ulega pogorszeniu, stąd też nasze działania powinny zmierzać w kierunku lansowania rozwiązań transportowych przynoszących najmniej negatywnych skutków. Przedstawiając w sposób bardzo ogólny cele polityki transportowej Unii Europejskiej możemy powiedzieć, iż dąży ona do zahamowania spadku roli ekologicznych form transportu, takich jak kolej czy też transport wodny, wspiera też działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju poszczególnych gałęzi transportowych. Unijna polityka transportowa w tym kształcie powstała w wyniku negatywnych doświadczeń krajów Europy Zachodniej, polegających na zachwianiu równowagi w transporcie.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2006.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 wrzesień 2010 12:06
Zaloguj się by skomentować