logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Elektroniczna gospodarka

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

1. Wstęp
Elektroniczna gospodarka jest nowym pojęciem, które od pewnego czasu przykuwa uwagę wielu ludzi - naukowców różnych dziedzin - technicznych ekonomicznych i społecznych; kręgi gospodarcze - inwestorów giełdowych, rady nadzorcze firm, które są odpowiedzialne za strategie ich rozwoju, oraz dyrekcje firm, odpowiedzialne za ich bieżące działania; świat polityki, w szczególności głównych potęg gospodarczych świata - Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii; oraz w konsekwencji media. Pytanie, które sobie wszyscy stawiają jest istotne - czy mamy do czynienia z nową rewolucją przemysłową, która istotnie zmieni funkcjonowanie gospodarki światowej, czy tylko z przejściową modą, która szybko przeminie.

W tym artykule przedstawiamy logiczny ciąg argumentów za tym, że mamy do czynienia ze zjawiskiem o ogromnym znaczeniu gospodarczym. W punkcie 2. przedstawiamy elektroniczną gospodarkę jako efekt naturalnego rozwoju. W punkcie 3. omawiamy produkt i usługę cyfrową. Punkty 4. i 5. są poświęcone elektronicznemu handlowi i biznesowi. W punkcie 6. zawarto podsumowanie.

2. Elektroniczna gospodarka jako efekt naturalnego rozwoju
Elektroniczna gospodarka nie jest wybrykiem natury, ani zaskakującym fenomenem, tylko naturalnym, kolejnym etapem rozwoju gospodarczego. Aby wykazać tę tezę zauważmy, że każda gospodarka, w każdym okresie, koncentruje się na towarach, które można przetransportować, a jej organizacja zależy od możliwości komunikacyjnych ludzi. Rozważmy trzy epoki, w których kolejno dominował transport konny, kolejowy i morski oraz samochodowy.

W epoce, w której podstawowym środkiem transportu był koń, gospodarka koncentrowała się na żywności - zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Komunikacja między ludźmi, niezbędna do organizowania biznesu, polegała na bezpośrednich spotkaniach, na które umawiające się strony udawały się pieszo lub konno. Uzupełniającą formą komunikacji była wymiana listów, również albo przenoszonych pieszo przez kurierów, albo przewożonych konno. Społeczeństwo, które można nazwać społeczeństwem agrarnym, było zorganizowane w sposób, który zapewniał efektywność gospodarowania żywnością. Ze względu na charakterystyczne cechy ówczesnych środków transportu i komunikacji, gospodarka była silnie zlokalizowana - największa część wymiany towarowej, zarówno ilościowo, jak i wartościowo, odbywała się pomiędzy miastem, które było większym skupiskiem ludności, a otaczającymi je wsiami i folwarkami. Najważniejszą rolę w społeczeństwie agrarnym pełnili ludzie dysponujący największymi połaciami ziemi. Byli oni bowiem największymi producentami podstawowego dobra gospodarczego, jakim była żywność.

Radykalna zmiana nastąpiła po pojawieniu się i zdobyciu dominującej pozycji przez transport kolejowy i morski. Umożliwiał on bowiem transportowanie surowców naturalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel i rudy metali, których z oczywistych względów nie można było transportować na masową skalę konno. Gospodarka skoncentrowała się zatem na surowcach, spychając żywność na dalszy plan. Wyrosły nowe fortuny, których najlepszym symbolem jest Rockefeller. Obszar, na którym prowadzono działalność gospodarczą rozszerzył się ze względu na szybkość transportu kolejowego - w czasie jednego dnia konno można było pojechać do sąsiedniej wsi odległej o kilka, kilkanaście kilometrów. W tym samym czasie koleją można było przejechać kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów. Wynalazek telefonu umożliwił organizację procesów biznesowych na odległość, bez konieczności bezpośrednich spotkań. Za tymi zmianami gospodarczymi poszły ogromne zmiany społeczne - urbanizacja, rozwój demokracji jako systemu politycznego, powszechny dostęp do dóbr kultury, zmiana stylu życia itd. Zmiany były tak duże, że określa się je mianem rewolucji przemysłowej.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 lipiec 2007 10:07
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj