Zaloguj się

Kierunki informatyzacji zarządzania logistycznego w firmie transportowej

Autor opracowania przeprowadził ocenę rozwiązań w dziedzinie informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego firmy "Wega A" sp. z o.o. mieszczącej się w Kaliszu. Wymienione przedsiębiorstwo jest wieloletnim partnerem (od 1991 r.) General Motors. W okresie od 1991 do chwili obecnej "Wega A" przewiozła do Polski z Niemiec, Belgii i Holandii wszystkie Ople, które zaimportował General Motors Poland. Od początku swego istnienia "Wega A" przyjęła koncepcje wielobranżowości, pozwalającą elastycznie reagować na zmiany koniunktury na polskim i zagranicznym rynku, a także głębokich zmian systemowych w zakresie zarządzania. Zarządzanie logistyczne jest pojęciem złożonym obejmującym szeroki wachlarz zagadnień i procesów. Z semantycznego punktu widzenia pierwszy człon, czyli słowo - zarządzanie - może być identyfikowane jako system działań regulujący sposób i zasady funkcjonowania określonej organizacji zgodnie z wytyczonymi celami. Stąd często utożsamia się je z zarządzaniem przez cele i świadomym formułowaniem tych ostatnich. W takim znaczeniu organizacja, jako przedmiotowa i podmiotowa sfera zarządzania to:
• grupa ludzi mająca wspólny cel, zadania, plan, program, np. organizacja społeczno-polityczna
• forma, system, sposób w jaki coś jest zorganizowane, np. szkoła, szpital, oddział o dobrej lub złej organizacji - jako układzie sposobów działania jednostek, podgrup, instytucji, którego celem jest zapewnienie porządku życia społecznego
• organizowanie, to działanie mające na celu urządzenie czegoś, wiązanie w całość ludzi, środków, z uwzględnieniem sposobów zarządzania i kierowania ludźmi.

Krótko mówiąc, zarządzanie w swej istocie obejmuje takie funkcje jak: planowanie, organizowanie, motywowanie oraz kontrolę. Drugi człon (logistyka) postrzegana jest jako dziedzina naukowo - badawcza o organizowaniu procesów przemieszczania oraz magazynowania surowców, materiałów i wyrobów gotowych w ujęciu systemowym, zmierzającym do optymalizacji łańcuchów zaopatrzeniowych (aktualnie coraz częściej mowa jest o łańcuchach logistycznych) tj. od pozyskania surowca do konsumenta, a także zajmująca się zagospodarowaniem produktów poużytkowych.

Połączeniem obu terminów może być założenie, że na zarządzanie logistyczne składa się formułowanie strategii, planowanie, sterowanie i kontrola (odbywających się w sposób efektywny i minimalizujący globalne koszty) procesów przepływu i magazynowania surowców i materiałów, zapasów, produkcji w toku. Wyrobów gotowych i odpowiednich informacji od punktu pozyskania do punktu konsumpcji w celu jak najlepszego dostosowania się do potrzeb klienta i ich zaspokojenie. Wszystkie przytaczane aspekty terminologiczne muszą odnieść się do wymiaru, jaki występuje w teorii, w praktyce, a nade wszystko do postępu technicznego, który jest siłą napędową skłaniającą przedsiębiorstwa do określonych dostosowań. Kwestią kluczową jest spojrzenie na zarządzanie logistyczne przez pryzmat nowoczesnych standardów w dziedzinie zarządzania, gdzie modelem może być idea dobrze pojmowanej jakości tego, co się robi. Zastosowania systemu jakości w układzie przedmiotowym i podmiotowym przedstawia rysunek 1.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2003.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 04 wrzesień 2007 14:12
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe