Zaloguj się

Rola zautomatyzowanych centrów logistycznych w nowoczesnych procesach łańcucha dostaw

  •  Andrzej Michalski
  • Kategoria: Konferencje

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2004 - Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim". Poznań 19-21 maja 2004 r.

Centra logistyczne stanowią kluczowe ogniwo w procesach łańcucha dostaw. Przedsiębiorstwa zmuszone do obniżania kosztów działalności i zwiększenia efektywności coraz częściej zwracają baczną uwagę na prawidłowe modelowanie procesów logistycznych. Operacje logistyczne, między innymi te związane z magazynowaniem, transportem wewnętrznym, kompletacją i paletyzacją zamówień, wymagają dużych nakładów pracy, zatrudnienia oraz zachowania niezrównanej precyzji obsługi ładunków. Koszty realizacji procesów logistycznych rosną niewspółmiernie wraz ze zwiększaniem liczby obsługiwanych jednostek, asortymentów, dostawców i klientów. Pojawia się zatem konieczność jak najszerszej optymalizacji kosztów operacyjnych działalności i usprawnienia procesów. Rozwiązaniem tego typu złożonych problemów jest szerokie wdrożenie automatyzacji. Automatyczne układnice magazynowe i urządzenia transportu wewnętrznego zapewniają szybką i bezpieczną obsługę ładunków. Połączenie przenośnikami stref magazynowania, kompletacji, pakowania i ekspedycji umożliwia równoczesną realizację wielu zamówień, z zachowaniem małej liczby błędów wydań. Systemy automatycznego sortowania dbają o szybkie i bezbłędne kierowanie jednostek ładunkowych czy pojedynczych produktów do właściwych punktów docelowych. Specjalizowane, modułowe systemy informatyczne przejmują w ścisłej integracji z systemami automatyki rolę synchronizowania fizycznych przepływów towarów ze stowarzyszonymi z nimi przepływami i przetwarzaniem informacji oraz precyzyjnej obsługi rozbudowanych baz danych.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otwiera przed naszym krajem nowe perspektywy rozwoju. Stymulowana inwestycjami i rosnącą konsumpcją gospodarka nabiera tempa. Swoją szansę wykorzystują głównie średnie i małe przedsiębiorstwa, które między innymi dzięki wysokiemu kursowi wspólnej waluty europejskiej systematycznie zwiększają udział eksportu w produkcji. W ostatnich latach znacząco poprawiła się również jakość polskich produktów, co w połączeniu z jeszcze dość niskimi, w porównaniu z innymi krajami UE, kosztami pracy daje nadzieję na stopniowe opanowywanie rynków europejskich. Gwałtowny rozwój gospodarczy, jeśli tylko pozostanie stabilny przez długie lata, umożliwi zmniejszenie różnic cywilizacyjnych pomiędzy tzw. starą a nową Europą.

Uzupełniającymi w stosunku do produkcji gałęziami gospodarki są usługi i handel. Wytworzone produkty tuż po opuszczeniu linii produkcyjnej stanowią nadal, podobnie jak użyte surowce, półprodukty i opakowania, jedynie majątek obrotowy firm, który należy jak najszybciej zbyć, aby uzyskać środki finansowe umożliwiające kontynuowanie działalności. Jeśli wypuszczona partia produktów jest dedykowana pod określone zlecenie, pozostaje jedynie etap dostawy do odbiorcy, ewentualnie krótkoterminowego składowania buforowego w celu skompletowania całego zamówienia. Taki sposób organizacji produkcji jest charakterystyczny np. dla poddostawców komponentów do produkcji samochodów, gdzie praktycznie się nie spotyka produkcji na magazyn. Powszechniejsza jest sytuacja, w której wytworzone produkty zaczynają brać udział w znacznie bardziej skomplikowanych łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwa, zmuszone do obniżania kosztów działalności i zwiększenia efektywności, coraz częściej zwracają baczną uwagę na prawidłowe modelowanie procesów logistycznych.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 15 listopad 2012 11:35
Zaloguj się by skomentować