Zaloguj się

Tag radiowy w magazynie

  •  Tomasz Pisarek, Elżbieta Hałas
  • Kategoria: Konferencje

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2008 - "Nowe wyzwania - nowe rozwiązania", Poznań 7 - 9 maja 2008 r.

Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych do rozpoznawania obiektów oznakowanych kodem EPC (Electronic Product Code) w powiązaniu z internetową wymianą danych logistycznych realizowaną w sposób automatyczny.

Kod produktu zapisany jest w mikrochipie, który może znajdować się na zewnętrznej lub wewnętrznej części opakowania. Informacja zapisana w tym kodzie to ciąg cyfr określających jednoznacznie dany obiekt (produkt, opakowanie zbiorcze lub paletę). Dzięki zastosowaniu standardowego schematu kodowania wykorzystującego globalne identyfikatory systemu GS1 możliwe jest uzyskanie unikatowych w skali świata identyfikatorów. Zalety oznaczeń wg systemu GS1 oraz ich binarne zapisywanie pozwalają na niczym nie ograniczone kodowanie dowolnych form opakowaniowych w dowolnym miejscu globu. Standardowy schemat kodowania określonej informacji w tagu EPC to jeden z kilku elementów sieci EPCglobal, która pozwala automatycznie identyfikować dowolne jednostki logistyczne i jednostkowe w łańcuchu dostaw w każdym przedsiębiorstwie, w każdej gałęzi przemysłu, w dowolnym miejscu świata.

W celu komercjalizacji wyników badań nad technologią EPC/RFID powołana została nowa, organizacja o nazwie EPCglobal Inc. z siedzibą w USA. Jej głównym zadaniem jest popularyzacja rezultatów prac badawczych oraz merytoryczne wspomaganie prac wdrożeniowych nowej technologii w przedsiębiorstwach na świecie. Jest to międzynarodowa organizacja utworzona przez GS1, jako neutralny podmiot standaryzujący i popularyzujący o charakterze "non-profit". Struktura organizacyjna EPCglobal Inc. to ponad 2500 osób, zaangażowanych w rozwój i rozpowszechnianie standardów EPCglobal. Przedstawiciele ponad 100 wielkich międzynarodowych przedsiębiorstw, będących jednocześnie uczestnikami EPCglobal biorą udział w pracach grup działania (Action Groups) i grup roboczych (Working Groups). Obecnie zarejestrowanych uczestników EPCglobal na świecie jest ponad 1300, z czego w Polsce 6. Przynależność do EPCglobal daje niepowtarzalne możliwości wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami organizacji, wdrażającymi nową technologię w swoich przedsiębiorstwach oraz wpływania na rozwój standardów EPCglobal. Jedną z nich jest firma Jantar, która jako jedna z pierwszych firm w Polsce wdrożyła nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące tagi EPC do śledzenia cyklu produkcyjnego oraz wszystkich związanych z tym procesem operacji magazynowych u jednego z wiodących producentów branży meblowej.

Elektroniczna gospodarka magazynowa oparta na kodzie EPC
Opis techniczny projektu
W rozwiązaniu zastosowano urządzenia renomowanych producentów Motorola oraz Zebra. W kluczowych miejscach magazynów oraz ramp wyładowczych zainstalowano stacjonarne bramki RFID pracujące na czytnikach Motorola XR-480 w systemie 4-8 anten. Uzupełnieniem rozwiązania są terminale przenośne Motorola MC9090-G RFID oraz drukarki Zebra Z6MPlus. Wszystkie urządzenia łączą się za pośrednictwem infrastruktury radiowej WiFi zrealizowanej na urządzeniach Motorola. W TAG-ach zapisywane są dane w standardzie EPCglobal. Sercem całości jest serwer pracujący w technologii WEB Services, który realizuje zapytania od wszystkich klientów oraz łączy się z logiką bazy danych Oracle. Wykonując odpowiednie operacje, serwer zarządza również pracą drukarek Zebra. Bramki obsługiwane są przez osobne oprogramowanie, które komunikuje się z serwerem natychmiast po odczytaniu TAG-a. Wywołując odpowiednie mechanizmy bazodanowe realizuje w ten sposób operacje magazynowe, takie jak: przyjęcie, wydanie, rozchód wewnętrzny, operacje międzymagazynowe, inwentaryzacja, reklamacje. Oprogramowanie bramki pracuje w trybie automatycznym co oznacza, że wszystkie decyzje podejmuje się z poziomu systemu nadrzędnego klienta (ERP).
Terminale przenośne realizują pozostałe operacje magazynowe:

  • programowanie, przeprogramowanie TAGów na podstawie danych z systemu,
  • kasowanie, usuwanie (kill) TAGów, zmiana statusów TAGów w systemie,
  • zatwierdzenie przychodów z uzupełnieniem miejsc składowania na magazynie,
  • zatwierdzenie kontroli jakości,
  • zdalne wydruki etykiet na drukarkach ZEBRA,
  • zatwierdzenie i realizacja przyjęć magazynowych wyrobu gotowego z rejestracją kart pracy operatorów,
  • inwentaryzację,
  • różne zapytania informacyjne o produkt na podstawie TAGa.

System bezpośrednio zarządza urządzeniami pracującymi w technologii RFID Gen2 oraz na bieżąco wykonuje wszystkie niezbędne operacje produkcyjno-magazynowe. Jest zintegrowany z oprogramowaniem klasy ERP.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 30 kwiecień 2012 12:33
Zaloguj się by skomentować