Zaloguj się

Audyt systemu bezpieczeństwa pracy według procedur SMETA

Polecamy! Audyt systemu bezpieczeństwa pracy według procedur SMETA

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) jest procedurą audytową opracowaną przez SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) - organizację non-profit wspierającą rozwój odpowiedzialnych praktyk biznesowych w globalnych łańcuchach dostawców. Praktyki te dotyczą odpowiedzialności firm w zakresie: standardów prawa pracy, BHP, środowiska naturalnego oraz etyki biznesu.

SMETA opisuje sposób prowadzenia audytów w tych obszarach z wykorzystaniem tzw. dobrych praktyk audytowych w oparciu o kryteria zawarte w kodeksie etycznym ETI (Ethical Trade Initiative) oraz lokalnym prawodawstwem. W trakcie audytu audytorzy oceniają firmę w aspekcie praktyk zatrudniania (np. swoboda zrzeszania się pracowników, dyskryminacja, praktyki dyscyplinarne, czas pracy, wynagrodzenia), warunków bhp, dbałości o środowisko oraz etyki biznesu (poufność, korupcja, łapówki). W artykule skoncentrowano się na tej części procedur, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy w polskich przedsiębiorstwach. Że jest to temat ważny, świadczy podjęcie tego tematu w wielu różnych publikacjach.

Wymagania kodeksu etyki ETI w zakresie BHP
Wymagania ETI dotyczące spraw bezpieczeństwa i higieny pracy składają się z pięciu punktów i sformułowane są w sposób bardzo ogólny:
- Należy zapewnić bezpieczne i higieniczne środowisko, zgodne z obecną wiedzą o przemyśle i specyficznych zagrożeniach. Należy podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony przed wypadkami i uszczerbkami na zdrowiu: wynikającymi z, powiązanymi z lub występującymi w trakcie pracy, poprzez minimalizowanie, na tyle ile to możliwe, przyczyn ryzyka związanych ze środowiskiem pracy.
- Pracownicy powinni odbywać regularne szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy; szkolenia te powinny być powtarzane dla nowych lub przeniesionych pracowników.
- Zapewniony powinien być dostęp do czystych toalet i bieżącej wody, a jeśli to konieczne, zapewnić warunki sanitarne do przechowywania żywności.
- Miejsca noclegowe, jeśli zapewnione, muszą być czyste, bezpieczne i zaspokajające podstawowe potrzeby pracownika.
- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy BHP należy przypisać członkowi najwyższego kierownictwa firmy.

Artykuł zawiera 18000 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 22 czerwiec 2017 15:45
Zaloguj się by skomentować