Zaloguj się

Determinanty systemu informacyjnego operatorów transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego

  •  Krupska Joanna
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Determinanty systemu informacyjnego operatorów transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego

Systemy informacyjno-decyzyjne są podstawowym warunkiem sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Odpowiednie uporządkowanie informacji w zakresie ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania, skraca czas przeznaczony na podjęcia decyzji oraz wpływa na wybór najkorzystniejszego wariantu obsługi transportowej, co z kolei decyduje o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego. A zatem operatorzy transportu, realizujący usługi na rzecz przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego muszą wywierać określony wpływ na strukturę swoich systemów informacyjnych, co w konsekwencji doprowadzić ma do podejmowania decyzji optymalnych.

Celem artykułu jest stworzenie wzorcowej struktury systemu informacyjnego operatorów transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego. System ten ma za zadanie ułatwić selekcję właściwych danych, które należy śledzić i gromadzić, na potrzeby systemu podejmowania decyzji.
W artykule wykorzystane zostaną studia literatury oraz fachowe periodyki z zakresu, funkcjonowania systemów informacyjno-decyzyjnych, ekonomiki transportu i przetwórstwa rybnego, jak również doświadczenie praktyczne autorki z zakresu działalności branży przetwórstwa rybnego.

Struktura systemu informacyjnego operatorów transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego
Systemy informacyjne mogą być wykorzystywane praktycznie we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Systemy wspomagania decyzji nie różnią się całkowicie od innych systemów i wymagają uporządkowanego podejścia, a więc strukturalizacji systemu. Strukturalizacja systemów wspomagania decyzji powinna zapewnić dostęp do informacji niezbędnych do planowania, realizacji i kontroli zadań związanych z angażowaniem środków transportu w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego. Jednym ze sposobów strukturalizacji systemów informacyjnych operatorów transportu realizujących usługi dla przetwórstwa rybnego jest przyjęcie za punkt wyjścia źródeł danych niezbędnych:
- przed fizycznym przepływem dóbr materialnych, inicjując ten przepływ (związanych głównie z planowaniem działań przewozowych),
- w takcie realizacji dostawy, jako strumień związany z dostawą,
- po jej zakończeniu, przejawiające się jako systemy kontroli, obejmujące systemy mierzenia i kontroli kosztów i przychodów z działalności, jak również wykonanej pracy.

 

Artykuł zawiera 31720 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 22 sierpień 2018 14:26
Zaloguj się by skomentować