Zaloguj się

Komputerowe systemy wspomagania decyzji w procesach produkcyjno-logistycznych przedsiębiorstw - cz. 1

  •  Joanna Rut
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Komputerowe systemy wspomagania decyzji w procesach produkcyjno-logistycznych przedsiębiorstw - cz. 1

W ostatnich latach w przedsiębiorstwach znacząco wzrosła świadomość, że zarządzanie procesami produkcyjno-logistycznymi ma duże znaczenie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej. W ciągle zmieniającym się, turbulentnym otoczeniu oraz ostrej konkurencji funkcjonowanie przedsiębiorstw oznacza podejmowanie wielu decyzji, co stanowi bardzo trudny i złożony proces. Dziś komputerowe systemy wspomagania decyzji stanowią nowy i bardzo intensywnie rozwijający się obszar, który wychodzi naprzeciw problemom współczesnych przedsiębiorstw. Komputerowe systemy wspomagania decyzji to narzędzia przyczyniające się do wzrostu zarządzania organizacji, minimalizacji ryzyka popełnienia błędów operacyjnych oraz ułatwiające podejmowanie strategicznych decyzji w wielu obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw.

Proces podejmowania decyzji obejmuje głównie etapy rozpoznania i analizy wszystkich dostępnych informacji dotyczących problemów, oszacowania ich, rozstrzygnięć i wyboru optymalnego rozwiązania. Złożoność decyzji w zarządzaniu procesami produkcyjno-logistycznymi nieustannie wzrasta, ponieważ powiększa się złożoność rozwiązywanych problemów. Sprawia to zmniejszenie się skuteczności podejmowanych decyzji oraz sprawnego analizowania określonych sytuacji. Dlatego coraz częściej przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na kreowanie wydajnych i efektywnych struktur logistycznych, procesów produkcyjnych, gwarantujących zaspokojenie potrzeb klienta i zapewniających oczekiwane zyski. Obecnie komputerowe systemy wspomagania decyzji stanowią fundament dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Ich ustalony i sprawny przebieg często decyduje o sukcesie lub porażce w rozwiązywaniu danego problemu. Zastosowanie odpowiednich systemów, które w sposób czytelny wspomagają podejmowanie decyzji, w znaczący sposób może się przyczyniać do tworzenia skutecznej strategii konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wybranych komputerowych systemów wspomagających decyzje w procesach produkcyjno-logistycznych oraz przedstawienie potencjalnych korzyści z wdrożeń systemów zwiększających efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, przyczyniających się jednocześnie do możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Znaczenie informacji w podejmowaniu decyzji
W zarządzaniu procesami produkcyjno-logistycznymi informacja stanowi strategiczny, niezbędny element osiągania przez przedsiębiorstwo założonych celów. Informacja jest czynnikiem określającym stan rzeczy i jest niezbędna do podjęcia prawidłowych decyzji. Informacja odpowiada faktom i ma autonomiczny charakter. Powiązane ze sobą informacje dają możliwość otrzymania istotnych danych o całych zdarzeniach, a także - co więcej - rekonstrukcję brakujących informacji dzięki połączeniu faktów. Informacja składa się z szeregu różnych detali i może posłużyć wielu użytkownikom, którzy mogą ją zinterpretować w dowolny dla siebie sposób, w dowolnym miejscu i czasie. Informacja stanowi nieodłączny element istoty procesów produkcyjno-logistycznych, stanowiący ważny aspekt przepływu dóbr i usług. Pozwala ona osiągać cele produkcji i logistyki, to jest zapewnić dostępność produktów/usług w obszarach, na których występuje na nie zapotrzebowanie. Sprawny przepływ informacji daje możliwość utrzymywania odpowiedniej ilości zapasów, a także rozlokowanie produktów/usług. Informacja ma również znaczący wpływ na podejmowane decyzje, pełni ważną rolę w efektywnym osiąganiu procesów gospodarczych.

Komputerowe systemy wspomagania decyzji w procesach produkcyjno-logistycznych przedsiębiorstw - cz. 2 

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 grudzień 2019 09:18
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe