Zaloguj się

Zastosowanie diagramu Ishikawy do identyfikacji zagrożeń procesu obsługi ładunków w intermodalnym węźle przeładunkowym

Polecamy! Zastosowanie diagramu Ishikawy do identyfikacji zagrożeń procesu obsługi ładunków w intermodalnym węźle przeładunkowym

Prawidłowe funkcjonowanie łańcucha transportu intermodalnego zależy od właściwego funkcjonowania terminali, a w tym przede wszystkim od ich zdolności infrastrukturalnej do wykonywania przeładunków, kosztowej efektywności i zakresu oferowanych usług, ich jakości oraz niezawodności. Nowoczesny terminal transportu kombinowanego jest więcej niż prostym punktem przeładunkowym. Rozwija się w kierunku tworzenia centrów obsługi przewozu ładunków o szerokim zakresie oferowanych usług.

Obejmując całościowo proces obsługi ładunków w intermodalnym węźle przeładunkowym, bardzo często zapomina się, że jest szereg czynności następujących kolejno po sobie. Niepowodzenie przy realizacji jednego pociąga za sobą łańcuch opóźnień, tak bardzo niepożądany w systemach dostaw typu JiT. Celem artykułu jest identyfikacja zagrożeń realizacji procesu obsługi ładunków w intermodalnym węźle przeładunkowym. Na temat operacji w transporcie intermodalnym znanych jest wiele opracowań. Dotyczą one przede wszystkim zagadnień efektywności lub wydajności elementów łańcucha kontenerowego. Niewiele jest prac podejmujących zagadnienia związane z niezawodnością, ryzykiem i bezpieczeństwem. Złożoność zagadnienia powoduje bardzo często wybiórcze analizy, analizy pewnych elementów łańcuchów dostaw, w kontekście zachodzących procesów logistycznych, jak i elementów maszyn, układów ruchu, a więc zagadnień związanych z technologią. Technologie transportu intermodalnego oraz ich rozwój przedstawiono w publikacjach [5, 6]. Zasady projektowania terminali kontenerowych zamieszczono w [5]. Funkcjonowanie terminali lądowych jest zdecydowanie różne od prac w portach morskich. Na temat kontenerowych portów morskich w literaturze [4, 10, 11], natomiast na temat wybranych operacji w portach i zarządzania nimi w publikacjach [1, 2, 3, 7, 8, 9]. Obecnie brakuje jednak literatury, która precyzyjnie opisywałaby problemy zakłóceń procesów obsługi ładunków w lądowych terminalach kontenerowych. W niniejszej publikacji zaproponowano diagram Ishikawy, jako podstawowe narzędzie identyfikacji i grupowania możliwych zagrożeń.

Identyfikacja przyczyn mających wpływ na zagrożenia w transporcie intermodalnym
Narzędziem ułatwiającym analizę zagrożeń występujących w transporcie intermodalnym może być diagram Ishikawy. Jest to szczegółowa analiza przyczynowo-skutkowa, która w sposób obrazowy przedstawia problem i jego przyczyny. Najważniejszym elementem w budowie tego diagramu jest dokładne zdefiniowanie problemu. W transporcie intermodalnym może wystąpić zagrożenie jego poprawnej realizacji (lub całkowity brak wykonania transportu), z powodu wcześniejszych operacji lub innych czynników. Sytuacje niepożądane w całej organizacji transportu intermodalnego to np.: błąd spedytora w wypełnieniu dokumentacji przewozowej, niepoprawna eksploatacja maszyn pracujących w porcie lub w terminalu. Znaczące jest, by starannie przeanalizować przyczyny oraz czynniki wpływające na proces przewozu, by zapobiec opóźnieniom w kolejnych operacjach oraz by nie dopuścić do wystąpienia wypadków.
Do zbudowania diagramu, Ishikawa proponuje zasadę 5M + E:
1. maszyny (machines),
2. materiał (material),
3. człowiek (man)
4. zarządzanie (management),
5. stosowana metoda (method)
6. otoczenie (environment).

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 27 styczeń 2020 16:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe