Zaloguj się

Analiza dynamiki ruchu drogowego z uwzględnieniem transportu ładunków ponadnormatywnych

Polecamy! Analiza dynamiki ruchu drogowego z uwzględnieniem transportu ładunków ponadnormatywnych

Przez lata niezawodność, terminowość i dostępność pozostaje główną przyczyną rozwoju nowych segmentów usług przewozowych świadczonych transportem drogowym. Na przełomie XX i XXI w. zanotowano szybki wzrost zainteresowania przewozami ładunków ponadnormatywnych AIL (ang. Abnormal Indivisible Loads). Zgodnie z Europejską Dyrektywą jest to ładunek, który nie może być przewożony w całości pojazdem samochodowym ze względu na jego wymiary lub masę, ani nie może być podzielony na dwa lub więcej ładunków bez ponoszenia nadmiernych kosztów lub ryzyka uszkodzenia.

Przemieszczanie takich ładunków było realizowane od lat. W czasach starożytnych głównym bodźcem wykonania takich prac było zapotrzebowanie na budowę olbrzymich obiektów sakralnych. Przemieszczano potężne posągi, ciężkie bloki do budowy piramid, gabarytowe elementy konstrukcji pałaców i świątyń. W latach 1279-1213 p.n.e. przetransportowano posąg faraona Ramzesa II, który miał wysokość 19,8 m, a masę ponad 1,200 ton.
Transport AIL jest sferą działań sektora TSL charakteryzującą się unikatową specyfiką, ponieważ stwarza wyjątkową uciążliwość dla innych uczestników ruchu drogowego, ale jest bardzo opłacalny, ponieważ redukuje koszty prac montażowych w punkcie docelowym. Analiza nielicznych źródeł informacji pozwala stwierdzić, że do tej pory problemy transportu AIL nie zostały zbadane dogłębnie, wskutek czego w tym obszarze wiedzy utrzymuje się bardzo silny "głód podkładzin merytorycznych".
Dążeniem niniejszego artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników badań dynamiki ruchu drogowego z uwzględnieniem transportu ładunków ponadnormatywnych w celu uzupełnienia podstaw merytorycznych problematyki organizacji transportu AIL, perspektyw jego rozwoju, realizacji i pełnego wykorzystania zalet oraz wskazania sposobów ochrony społeczeństwa i środowiska przed niebezpieczeństwami, które niosą ze sobą takie przewozy.

Kategorie ładunków ponadnormatywnych
Wzrost przewozów AIL stwarza szereg problemów w ruchu drogowym wskutek pogorszenia jego płynności oraz dodatkowych niebezpieczeństw dla transportu ładunków konwencjonalnych i pasażerów samochodów osobowych. Analiza pokazuje, że różne ładunki ponadnormatywne tworzą różne zagrożenia.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 03 luty 2020 15:30
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe