Zaloguj się

Transport ponadgabarytowy - czym jest?

Transport to jeden z najprężniej rozwijających się gałęzi handlu. Nic w tym dziwnego, bowiem transport towarów oraz procesy logistyczne są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy produkcyjnej czy handlowej. Bez codziennego transportu ciężko wyobrazić sobie chociażby działanie sklepu czy produkcję w zakładzie. Jednak poza tradycyjnym transportem, coraz powszechniejszy staje się transport ponadgabarytowy. Podyktowane jest to dużym rozwojem technologicznym oraz coraz to większymi możliwościami logistycznymi. Czym dokładnie jest transport ponadgabarytowy oraz na jakich zasadach się on odbywa?

Czym jest transport ponadgabarytowy
Transport ponadgabarytowy, inaczej zwany także nienormatywnym, dotyczy przewozu ładunków, które ze względu na swoją wielkość i masę nie są prawnie dopuszczone do poruszania się po drogach krajowych bądź międzynarodowych. Dopuszczalne parametry określa prawo o ruchu drogowym i zgodnie z nim o transporcie ponadgabarytowym możemy mówić, gdy długość pojazdu wraz z towarem przekracza 16,5 m całkowitej długości, 2,5 m szerokości, 4 m wysokości, 42 tony wagi całkowitej (wraz z wagą kierowcy oraz paliwa).

Profesjonalne rozliczanie kierowców
https://rozliczkierowce.pl/


Jakie ładunki uznaje się za ponadgabarytowe
Wspomnieliśmy już, że za ładunki ponadgabarytowe uważa się te, które przekraczają dozwolone normy. Są to przede wszystkim elementy konstrukcji przemysłowych, zbiorniki, maszyny budowlane lub sprzęt rolniczy, elementy infrastruktury takie jak przęsła mostów czy wiatraki, magazyny i hale, a także urządzenia przemysłowe oraz linie produkcyjne. Dzięki ogromnym możliwościom transportowym i logistycznym realizacja takich dużych i nietypowych zleceń stanowi obecnie chleb powszedni i pozwala na wykonywanie coraz to nowszych i ciekawszych zleceń.

Konieczne zezwolenie na transport ponadgabarytowy
Aby możliwe było legalne dokonanie przewozu ładunku, który przekracza dopuszczalne prawem normy, konieczne jest uzyskanie specjalnego dokumentu w formie zezwolenia na transport ponadgabarytowy. Ustawa wymienia siedem kategorii zezwoleń na poszczególne przewozy. Zgodnie z nią kategoria I określa drogę, którą będzie poruszał się dany transport, zaś zezwolenie dopuszcza do wyjazdu oraz dojazdu na określone miejsce, wydaje go właściwy zarządca drogi. Kategoria II to pozwolenia dla pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych koparek oraz innych sprzętów rolniczo-budowlanych, zezwolenie wydaje starosta. Kategorie od III do VI wydawane są przez starostę, Naczelnika Urzędu Celnego oraz GDDKiA na dłuższy okres, a także nie wskazują dokładnej liczby przejazdów, parametrów pojazdu oraz tras, lecz wyznaczają maksymalne wartości pojazdu wraz z ładunkiem. Kategoria VII dotyczy pojazdów ponadgabarytowych, które przekraczają parametry podane w poprzednich kategoriach, zezwolenie wydawane jest tu przez GDDKiA. Zezwolenie otrzymuje się na wniosek, do którego załączone są stosowne dokumenty, zaś jego koszt ustalany jest indywidulanie, biorąc pod uwagę długość trasy oraz przekroczone parametry. Należy pamiętać także, że transport nienormatywny międzynarodowy wymaga zezwolenia wydanego przez kraj, przez który ma być przewożony dany ładunek.

Organizacja transportu ponadgabarytowego
Transport ponadgabarytowy to nie lada wyzwanie. Przy jego realizacji należy bać pod uwagę nie tylko wymogi nałożone przez ustawodawcę, ale także cały proces logistyczny, składający się z wielu elementów. Cała organizacja bazuje na bardzo dokładnym przeanalizowaniu całej trasy oraz doborze tej najbardziej optymalnej tak, by jednocześnie koszt transportu był jak najniższy. Trzeba przewidzieć wszelkie utrudnienia, które mogą wystąpić na trasie, jak chociażby warunki pogodowe podczas przewozu ładunku, infrastruktura drogowa- wąskie drogi, mosty, ronda, itp. Ponadto należy zadbać o właściwe zabezpieczenie przewożonego ładunku oraz o pilotowanie transportu, jeżeli jest to konieczne. Z przyczyn technicznych transport ponadgabarytowy najczęściej odbywa się w nocy, gdy ruch drogowy jest znacznie ograniczony. Pozwala to zmniejszyć ryzyko wystąpienia jakichkolwiek wypadków czy zniszczeń.

Każdy transport ponadgabarytowy wymaga indywidualnego podejścia, by było on jak najkorzystniejszy dla obu stron - zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. Decydując się na transport ponadgabarytowy, warto skorzystać z usług profesjonalistów, którzy zadbają o każdy szczegół związany z planowanym przedsięwzięciem.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 22 grudzień 2020 14:01
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe