Zaloguj się

Przeładunki w 10 największych portach bałtyckich w 2020 roku - raport Actia Forum

W 2020 roku dziesięć największych portów na Bałtyku obsłużyło niemal 450 mln ton ładunków, co wskazuje na jednocyfrowy spadek w porównaniu z 2019 rokiem (-5,6%).

W czołowej trójce znajdują się rosyjskie porty: Ust-Ługa, St. Petersburg oraz Primorsk, których łączne obroty charakteryzują się około 50-procentowym udziałem w przeładunkach topowej 10-tki portów. Na wielkość całkowitych przeładunków w Ust-Łudze (- 1,25 mln ton, co przełożyło się na -1,2% w 2020 roku) wpływ miał spadek w obsłudze przeładunków ropy naftowej, który został skompensowany wzrostami w grupie węgiel i koks (+12% w porównaniu z 2019 rokiem). W Porcie St. Petersburg przeładunki pozostały na niemal niezmienionym poziomie w odniesieniu do 2019 roku.

Najbardziej dotkliwy spadek spośród analizowanych rosyjskich portów odnotował Port Primorsk za sprawą zmniejszonych przeładunków ropy naftowej (wielkość przeładunków ropy naftowej spadła o 30% do poziomu 33,2 mln ton w 2020 roku). Spadek w przeładunkach ropy spowodowany był mniejszym zapotrzebowaniem na rynkach światowych - według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) popyt na ropę naftową spadł o 8,6% w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019. Warto zaznaczyć, że obroty ładunkowe w Porcie Primorsk w 2019 roku były na bardzo wysokim poziomie - port odnotował wzrost o 14% w stosunku do 2018 roku.

W Porcie Gdańsk odnotowano jednocyfrowy spadek (-4 mln ton, co przełożyło się na 7,9% w 2020 roku). Na wynik portu szczególny wpływ miały zmniejszone przeładunki w grupie węgiel i koks (-16%) oraz paliwa (-22% w porównaniu z 2019 rokiem).
Wśród portów, które odnotowały wzrost przeładunków znalazł się Port Kłajpeda (+3,31% r/r), w którym w 2020 roku odnotowano rekordowe obroty ładunkowe, głównie za sprawą zwiększonych przeładunków ro-ro (5,9 mln ton), a także zboża (4,6 mln ton) oraz produktów rolnych (5,8 mln ton).

Zarówno Port Göteborg oraz Porty Szczecin-Świnoujście odnotowały spadki oscylujące na poziomie 3%. W Portach Szczecin-Świnoujście największe spadki w wartościach bezwzględnych miały miejsce w przypadku węgla i koksu, rudy oraz drobnicy (w tym promowej).
Na ponad 2-procentowy spadek w Porcie Rostock wpłynęły zwłaszcza zmniejszone wolumeny w grupie masowe ciekłe (-19% w 2020 roku w porównaniu z 2019) oraz ładunków ro-ro (-9% r/r).

Nie licząc minimalnego wzrostu w Porcie St. Petersburg, Port w Gdyni był właściwie jedynym portem z 10 największych na Bałtyku, gdzie przeładunki wzrosły na zauważalnym poziomie (+2,9% w porównaniu z 2019 rokiem). Istotne spadki zanotowano w grupie węgiel i koks, ale zostały one skompensowane przez znacznie zwiększone przeładunki zbóż (+2,2 mln ton, co przełożyło się na niemal 70-procentowy wzrost w 2020 roku).

Najbardziej dotkliwy, dwucyfrowy spadek obrotów nastąpił w Porcie Ryga - zmniejszeniu uległy obroty w grupie masowe ciekłe, chemikalia oraz węgiel i koks (spadek w tej grupie ładunkowej wyniósł ponad 70% w stosunku do 2019 roku).

Cały Raport jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Raport pochodzi ze strony: https://www.actiaforum.pl

Ostatnio zmieniany w wtorek, 13 kwiecień 2021 14:30
Zaloguj się by skomentować