Zaloguj się

Nowe technologie a redukcja kosztów floty

  •  Agnieszka Szwaj, Regional Marketing Manager Poland & EE, Webfleet
  • Kategoria: Transport i spedycja

Z badań Webfleet, przeprowadzonych w 2021 roku, wśród europejskich firm posiadających floty wynika, że 74 proc. wdrożyło w tym czasie nowe narzędzia cyfrowe. Okazało się, że najpopularniejsze nowe technologie to rozwiązania digitalizujące dokumentację oraz aplikacje mobilne. Obecnie w związku z kryzysem paliwowym oraz wzrostem kosztów pracy, czy operacji flotowych widzimy, że firmy szukają narzędzi, które w szybki sposób przyczynią się do generowania oszczędności. Czy telematyka i nowe technologie mogą im w tym pomóc?

Ekonomia wymusza oszczędności

Sytuacja makroekonomiczna sprawia, że przewoźnicy i firmy flotowe muszę coraz baczniej przyglądać się kosztom operacyjnym i szukać sposobów na optymalizację działań. Pandemia była pierwszym impulsem, kiedy nastąpił wzrost zainteresowania cyfryzacją procesów w firmach, głównie wymuszony względami bezpieczeństwa i koniecznością przełączenia się na pracę zdalną. Obecnie wzrost zainteresowania nowymi technologiami napędzany jest przez spowolnienie gospodarcze, wysoką inflację, ogólnie rzecz biorąc rosnące koszty. Przewoźnicy coraz ostrzej konkurują na rynku, przez co skończył się też okres wysokich stawek za fracht. W tej chwili pożądane są wszelkie nowe technologie bazujące na narzędziach redukujących wydatki na paliwo, gdyż to najbardziej naturalny obszar do szukania oszczędności. Na rynku przetrwają tylko ci, którzy się dostosują. „Nieprzyjazne wiatry wychowują twardych marynarzy”.

Nowe technologie w Polsce dalej sceptycznie

Jak wynika z najnowszych danych, opublikowanych w raporcie „Nowe technologie ograniczające koszty utrzymania flot”, opracowanym na zlecenie magazynu Fleet oraz Webfleet, nie wszyscy polscy przewoźnicy są do końca do nich przekonani. Na pytanie: „Czy inwestowanie w technologię daje firmie oszczędności na flocie?”, twierdząco odpowiedziało 46 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było 31 proc. badanych, a ponad 1/5 w ogóle nie potrafiła na tak zadane pytanie odpowiedzieć. Oznacza to, że wielu klientów jest na wstępnym etapie poznawania nowych technologii, które finalnie dają korzyść firmie. Może to też oznaczać, że wielu przedsiębiorców zainwestowało w systemy, których nie potrafią w pełni wykorzystać.

Oszczędności na paliwie dają widoczne efekty

Paradoksalnie, dla dostawców nowych technologii, wskazane wcześniej wyniki badań stanowią dużą szansę w obszarze edukacji, budowy świadomości wartości oferowanych rozwiązań i kalkulowania zwrotu z inwestycji. Dlaczego? Bo floty chcą oszczędzać. Na pytanie gdzie i na czym można oszczędzić, praktycznie każda z badanych firm miała swoje propozycje. Jednym z najbardziej oczywistych kierunków i pierwszych wyborów operatorów flot jest przyjrzenie się kosztom paliwa, które stanowić mogą nawet 38 proc. całkowitych kosztów posiadania pojazdu. Według wyników raportu aż 41 proc. firm monitoruje zużycie paliwa, 30 proc. korzysta z kart paliwowych, a 24 proc. badanych wdrożyło obowiązkową optymalizacje tras.

Telematyka wiedzie prym wśród nowych technologii

Oszczędności na zużyciu paliwa można przede wszystkim realizować za pomocą systemów telematycznych, które w tym obszarze mają wiele do zaoferowania. Umożliwiają one obniżenie zużycia paliwa nawet o 15-20 proc. Dzieje się to głównie dzięki optymalizacji tras i obsługi zleceń, polegających na minimalizacji pustych i niepotrzebnych przebiegów oraz doskonaleniu stylu jazdy. Te ostatnie polega min. na eliminacji nieekonomicznych nawyków, przekraczania prędkości i pracy na biegu jałowym. Dokładne raporty, analiza spalania na poszczególnych trasach, przez poszczególne pojazdy nie tylko w czasie rzeczywistym, ale także w dłuższym okresie historycznym, pozwalają szybko zidentyfikować wszelkie anomalie oraz obszary do poprawy. Dodatkowymi i bardzo ważnymi benefitami osiąganymi niejako „przy okazji” jest poprawa bezpieczeństwa i obniżenie kosztów serwisowania.

Telematyka wideo wsparciem szkolenia kierowców

Nowe technologie, wśród których można wymienić telematykę wideo to cenne wsparcie, nie tylko w odpowiednim szkoleniu kierowców, ale także w proaktywnym zapobieganiu incydentom drogowym. Rozwiązanie takie, jak Webfleet Video integruje nagrania z kamer samochodowych z danymi na temat jazdy. Zapewnia ono pełen wgląd w sytuacje na drodze, pozwala szybko i sprawnie procesować wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe, ale nade wszystko unikać zagrożeń. Wbudowana w kamery sztuczna inteligencja identyfikuje ryzykowne zachowania kierowcy i go alarmuje, dzięki czemu może podejmować działania korygujące. Redukcja kosztów napraw, usuwania szkód, przestojów i składek ubezpieczeniowych, to bezpośrednie korzyści z tego typu narzędzi.

Oszczędność to wydłużenie bezawaryjnego czasu eksploatacji pojazdów

W przytaczanym raporcie znajdziemy ciekawe informacje na temat planów związanych z rozwojem aktualnego parku flotowego w firmach. Jak można się spodziewać, uwarunkowania makroekonomiczne związane z inflacją, wzrostem cen energii, ale także wydłużonym czasem oczekiwania i cenami nowych aut, wpływają na politykę flotową i cykl wymiany pojazdów. Aż 40 proc. respondentów przyznała, że na pewno posiadane auta będą używane dłużej. Kolejne 8 proc. badanych przyznało, że wydłuży w tym roku użytkowanie części swoich pojazdów. Dotyczy to zarówno mniejszych, jak i dużych klientów flotowych, choć silniejszą determinację na takie działanie widać po stronie mikro firm. Liczna grupa firm (blisko 16 proc.) wskazała także, że woli zapłacić za serwisowanie tego co mają dziś, niż inwestować w nowe samochody.

Nowe technologie monitorują ogumienie pojazdów

Serwisowanie pojazdów to kolejny obszar, w którym telematyka i rozwiązania do zarządzania flotą mogą być bardzo pomocne. Dzięki nim fleet menadżerowie mogą efektywnie planować i zarządzać pracami serwisowymi, sprawować bieżący nadzór nad stanem technicznym pojazdów i co najważniejsze dla wydłużenia okresu eksploatacji – szybko identyfikować wszelkie problemy, zanim przekształcą się w kosztowne awarie i przestoje. Niebagatelne znaczenie mają tu także systemy TPMS (monitorowanie ciśnienia w oponach), jak również aplikacje mobilne takie jak Vehicle Chcek, które usprawniają codzienne inspekcje pojazdów przez kierowców i umożliwiają automatyczne zgłaszanie wszelkich usterek. Właściwy dobór opon i monitorowanie ich stanu daje realne oszczędności. Warto przypomnieć, że spadek ciśnienia w oponach o 5 proc. skutkuje wzrostem zużycia paliwa o kilkanaście procent.

Aplikacje mobilne w awangardzie nowych technologii

Wyniki raportu wskazują, że aplikacje mobilne do zarządzania flotą to także ciekawa alternatywa, która ma przed sobą jeszcze duże perspektywy wzrostu. Póki co korzysta z nich ponad 25 proc. badanych, a kolejne 3 proc. wdraża je w swoich firmach. Istotnie częściej z aplikacji korzystają firmy małe i średnie, czyli zatrudniające od 10 osób wzwyż oraz posiadające od 10 samochodów i więcej. Wśród największych zalet aplikacji mobilnych flotowcy wymieniają szybki kontakt z kierowcami w trasie (58 proc. wskazań), kompleksowy wgląd w dane o wykorzystaniu floty (54 proc.) oraz poprawę bezpieczeństwa kierowców (23 proc.). Istotnym argumentem przemawiającym za aplikacjami mobilnymi jest także chęć eliminacji dokumentacji papierowej (22 proc.), który w kontekście coraz większych integracji z zewnętrznymi systemami (giełdy transportowe, systemy TMS) i wprowadzenia e-CMR, będzie z pewnością zyskiwała na znaczeniu.

Nowe technologie ograniczające koszty przedstawione w raporcie

Raport „Nowe technologie ograniczające koszty utrzymania flot” rysuje nam ciekawy i nieco ambiwalentny obraz polskiego rynku flotowego. Z jednej strony innowacje technologiczne są dla nas bardzo interesujące. Chcemy je testować i wdrażać, ale wciąż traktujemy je bardziej jako „dodatkowe gadżety”, niż jako narzędzia, które mają na co dzień wspierać operacje flotowe. Na końcu każdego systemu stoi człowiek, jego użytkownik i to on decyduje jak chce spożytkować dostarczane przez technologię dane i jakie decyzje na ich podstawie podjąć.

Żródło: PITD/Webfleet.

Zaloguj się by skomentować