Zaloguj się

WIEDZA

Koncepcje logistyczne w planowaniu realizacji budowy

Budownictwo jest dziedziną przemysłu w istotny sposób związaną z logistyką. Związek ten jest opisany i wynika m.in. ze specyfiki budownictwa polegającej na nieruchomości produktu budowlanego oraz uwarunkowań lokalizacyjnych. Powoduje to przede wszystkim konieczność stosowania dostaw podstawowych zasobów produkcyjnych - materiałów.

Zagadnienia badawcze łańcucha dostaw w budownictwie

Budownictwo jest specyficznym rodzajem działalności m.in. na skutek zróżnicowania i wrażliwości procesów budowlanych na oddziaływanie otoczenia oraz oddziaływania inwestycji na otoczenie, zróżnicowania interesów stron zaangażowanych w proces inwestycyjny, zaangażowania licznych zasobów o różnym charakterze oraz wysokiej czaso- i kosztochłonności.

Proekologiczna strategia Goodman doceniona

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych i biznesowych, otrzymał specjalne wyróżnienie za opracowanie wraz z Niemieckim Stowarzyszeniem Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) strategicznego planu proekologicznego budownictwa. DGNB przyznał firmie Goodman i jej nowym inwestycjom w Niemczech 19 srebrnych certyfikatów. Dzięki nim, powierzchnia aktywów zarządzanych przez Goodmana w Europie kontynentalnej posiadających zielone certyfikaty zbliża się 1 mln mkw. Goodman ubiega się także o certyfikaty BREEAM dla dwóch swoich inwestycji w Polsce: dla firmy Amazon we Wrocławiu i Grupy Muszkieterów w Poznaniu.

Logistyka zaopatrzenia w budownictwie

Procesy zaopatrzeniowe i zakupy są nierozerwalnym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa budowlanego, choć różnią się one między sobą w zależności od wielkości i struktury firmy, w której występują. Jednak nie sposób spotkać przedsiębiorstwa budowlanego nie wykorzystującego w swojej działalności szeroko rozumianej logistyki zaopatrzenia, której kluczowym elementem są podwykonawcy i dostawcy.