logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Otoczenie przedsiębiorstwa a zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw - wybrane zagadnienia Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Konieczność rozwiązywania narastających problemów ekologicznych sprawia, że coraz istotniejszą rolę odgrywa kompleksowe analizowanie i ograniczanie wpływu na środowisko działalności gospodarczej przy uwzględnieniu wszystkich ogniw łańcucha dostaw. Ich wzajemne powiązania i interakcje ze środowiskiem przyrodniczym są przedmiotem szczególnego zainteresowania zarządzania zielonym łańcuchem dostaw.

Stanowi ono podstawę dla skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska, będąc jednocześnie potencjalnym źródłem opracowywania i wdrażania ekoinnowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw. Jednym z czynników charakteryzujących współczesne łańcuchy dostaw jest niepewność otoczenia. Prowadzi ona często do rekonfiguracji istniejących modeli biznesowych przedsiębiorstw, co oznacza również zmiany w funkcjonujących łańcuchach dostaw. W szczególności nie można ignorować niepewności otoczenia w odniesieniu do współpracy między uczestnikami łańcucha dostaw. Dotyczy to również specyfiki zarządzania zielonym łańcuchem dostaw i potrzeby jego integracji w warunkach wzmożonej niepewności. Pomimo, że badania w omawianym obszarze są ciekawe poznawczo i posiadają cenne walory utylitarne, są one w Polsce wciąż zagadnieniem słabo rozpoznanym. Przedstawione w niniejszym artykule rozważania teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych stanowiły podstawę przemyśleń, których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania:
– Na czym polega istota zarządzania zielonym łańcuchem dostaw i jego integracji?
– Jakie są główne źródła niepewności otoczenia w odniesieniu do zarządzania zielonym łańcuchem dostaw?
– W jaki sposób niepewność otoczenia może wpływać na zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw?
– Czy niepewność otoczenia i intensywność współpracy z otoczeniem wpływa istotnie na poziom zaawansowania praktyk zarządzania zielonym łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach działających w Polsce?

Istota zarządzania zielonym łańcuchem dostaw i jego integracji
Istotą zarządzania zielonym łańcuchem dostaw jest uwzględnianie wieloaspektowych zależności jego poszczególnych ogniw ze środowiskiem przyrodniczym. Przejawia się to w kompleksowym analizowaniu i ograniczaniu wpływu na środowisko wszystkich ogniw łańcucha dostaw. W literaturze przedmiotu można spotkać różnorodne podejścia dotyczące określania specyfiki i zakresu przedmiotowego tego pojęcia. A.A. Hervani, M.M Helms i J. Sarkis charakteryzują zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw biorąc pod uwagę: zielone zakupy, zielone wytwarzanie i gospodarkę materiałową, zieloną dystrybucję i marketing oraz logistykę zwrotną. Q. Zhu i J. Sarkis wyróżniają w tym obszarze: wewnętrzne zarządzanie środowiskiem, zewnętrzne praktyki zielonego zarządzania łańcuchem dostaw (obejmujące współpracę z dostawcami i współpracę z klientami), odzysk surowców i zasobów oraz ekoprojektowanie. K.C Shang, C.S. Lu i S. Li wyznaczyli natomiast w obszarze zarządzania zielonym łańcuchem dostaw sześć wymiarów obejmujących: zielone wytwarzanie i opakowania, partycypację w zarządzaniu środowiskiem, zielony marketing, zielone zaopatrzenie, zieloną gospodarkę zasobami i zapasami oraz ekoprojektowanie.

 

Artykuł zawiera 31150 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany środa, 02 maj 2018 12:05
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowoczesne lokomotywy dla PKP CARGO

Nowoczesne lokomotywy dla PKP CARGO

Firma PKP CARGO SA zawarła umowę z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na naprawę...

Zagraniczni klienci branży TSL lepszymi płatnikami niż Polacy

Zagraniczni klienci branży TSL lepszymi płatnikami niż Polacy

W zeszłym roku Hussar Transport S.A. zrealizowała aż 84% międzynarodowych przewozów. Spółka przeprowadziła analizę struktury...

Solaris dostarczy 10 autobusów elektrycznych do Hamburga

Solaris dostarczy 10 autobusów elektrycznych do Hamburga

10 autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino 12 zasili flotę hamburskiego operatora transportu publicznego HOCHBAHN. Zgodnie...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj