logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Otoczenie przedsiębiorstwa a zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw - wybrane zagadnienia Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Konieczność rozwiązywania narastających problemów ekologicznych sprawia, że coraz istotniejszą rolę odgrywa kompleksowe analizowanie i ograniczanie wpływu na środowisko działalności gospodarczej przy uwzględnieniu wszystkich ogniw łańcucha dostaw. Ich wzajemne powiązania i interakcje ze środowiskiem przyrodniczym są przedmiotem szczególnego zainteresowania zarządzania zielonym łańcuchem dostaw.

Stanowi ono podstawę dla skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska, będąc jednocześnie potencjalnym źródłem opracowywania i wdrażania ekoinnowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw. Jednym z czynników charakteryzujących współczesne łańcuchy dostaw jest niepewność otoczenia. Prowadzi ona często do rekonfiguracji istniejących modeli biznesowych przedsiębiorstw, co oznacza również zmiany w funkcjonujących łańcuchach dostaw. W szczególności nie można ignorować niepewności otoczenia w odniesieniu do współpracy między uczestnikami łańcucha dostaw. Dotyczy to również specyfiki zarządzania zielonym łańcuchem dostaw i potrzeby jego integracji w warunkach wzmożonej niepewności. Pomimo, że badania w omawianym obszarze są ciekawe poznawczo i posiadają cenne walory utylitarne, są one w Polsce wciąż zagadnieniem słabo rozpoznanym. Przedstawione w niniejszym artykule rozważania teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych stanowiły podstawę przemyśleń, których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania:
– Na czym polega istota zarządzania zielonym łańcuchem dostaw i jego integracji?
– Jakie są główne źródła niepewności otoczenia w odniesieniu do zarządzania zielonym łańcuchem dostaw?
– W jaki sposób niepewność otoczenia może wpływać na zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw?
– Czy niepewność otoczenia i intensywność współpracy z otoczeniem wpływa istotnie na poziom zaawansowania praktyk zarządzania zielonym łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach działających w Polsce?

Istota zarządzania zielonym łańcuchem dostaw i jego integracji
Istotą zarządzania zielonym łańcuchem dostaw jest uwzględnianie wieloaspektowych zależności jego poszczególnych ogniw ze środowiskiem przyrodniczym. Przejawia się to w kompleksowym analizowaniu i ograniczaniu wpływu na środowisko wszystkich ogniw łańcucha dostaw. W literaturze przedmiotu można spotkać różnorodne podejścia dotyczące określania specyfiki i zakresu przedmiotowego tego pojęcia. A.A. Hervani, M.M Helms i J. Sarkis charakteryzują zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw biorąc pod uwagę: zielone zakupy, zielone wytwarzanie i gospodarkę materiałową, zieloną dystrybucję i marketing oraz logistykę zwrotną. Q. Zhu i J. Sarkis wyróżniają w tym obszarze: wewnętrzne zarządzanie środowiskiem, zewnętrzne praktyki zielonego zarządzania łańcuchem dostaw (obejmujące współpracę z dostawcami i współpracę z klientami), odzysk surowców i zasobów oraz ekoprojektowanie. K.C Shang, C.S. Lu i S. Li wyznaczyli natomiast w obszarze zarządzania zielonym łańcuchem dostaw sześć wymiarów obejmujących: zielone wytwarzanie i opakowania, partycypację w zarządzaniu środowiskiem, zielony marketing, zielone zaopatrzenie, zieloną gospodarkę zasobami i zapasami oraz ekoprojektowanie.

 

Artykuł zawiera 31150 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany środa, 02 maj 2018 14:05
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

EBREX Polska - operator logistyczny przedłużył kontrakt z firmą Ford…

EBREX Polska - operator logistyczny przedłużył kontrakt z firmą Ford

Ebrex Polska przedłużyła umowę do 2024 roku na zarządzanie działaniami związanymi ze składowaniem części zamiennych...

Standardy GS1 w wojsku

Standardy GS1 w wojsku

30 listopada 2018 roku z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej szef Zarządu Logistyki P4 płk dr...

Dachser z bezpośrednią linią ze Strykowa do Holandii

Dachser z bezpośrednią linią ze Strykowa do Holandii

Dachser, globalny operator logistyczny, uruchomił bezpośrednie połączenie z podłódzkiego Strykowa do Holandii. Dzięki temu przesyłki...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj