logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Logistyka dystrybucji u dostawcy przemysłowego - studium przypadku Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Poziom obsługi klienta stanowi główny punkt wyjścia dla procesu organizacji i kształtowania właściwego systemu dystrybucji, obejmując wiele decyzji w sferze fizycznej dystrybucji. Efektywność procesów logistycznych ma coraz większe znaczenie w perspektywie szukania wzrostu konkurencyjności i w celu osiągania lepszej pozycji ekonomicznej przedsiębiorstwa na rynku. Rozpoznanie struktury i efektywności realizowanych w firmie procesów logistycznych ma nadrzędne znaczenie dla procesów decyzyjnych.

Realizacja postawionych zadań dla logistyki jest możliwa tylko przy zastosowaniu odpowiednich pomiarów i wskaźników. Kluczowym zadaniem przy kształtowaniu systemu logistycznego jest połączenie optymalizacji kosztów z odpowiednim stopniem realizacji usług i obsługi klienta. Znalezienie optimum między tymi czynnikami pozwala przedsiębiorstwu osiągnąć zamierzone cele finansowe oraz strategiczne.

Umiejscowienie logistyki dystrybucji
Równocześnie z postępem technologicznym, wzrastającą globalizacją oraz zmianą warunków konkurowania następował proces ewolucji pojęć dystrybucja i logistyka dystrybucji, pod względem różnej interpretacji celów, funkcji i uczestników. W ostatnich latach zaobserwować można gwałtowny wzrost zainteresowania logistyką, jako sferą działalności ekonomicznej, tworzącą odrębną całość. Wcześniej czynności logistyczne nie były traktowane jako jedno, lecz uważano je jedynie za pomocnicze działania dla innych sfer działalności. Jedni definiują logistykę dystrybucji jako: "zaopatrzenie finalnego odbiorcy we właściwe produkty we właściwej ilości i we właściwym czasie, co stanowi istotny czynnik konkurencyjności i zdobycia dominującej pozycji na rynku. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia rynku, znajdującego się w fazie przejścia od podejścia tradycyjnego do kształtowania procesów logistycznych, odpowiadających wymaganiom klienta". Inni autorzy proponują: "Ideą zaś logistyki dystrybucji jest zapewnienie dostępności dóbr w miejscach, w których istnieje na nie zapotrzebowanie, przy jednoczesnym nacisku na optymalizację kosztów tego procesu i odpowiedni poziom obsługi odbiorców. Wytyczną wszystkich działań logistycznych jest dostarczenie produktu właściwemu klientowi we właściwym miejscu i czasie, po właściwych kosztach, w wymaganej ilości i jakości". W prezentowanych w literaturze definicjach dystrybucji można wyróżnić dwa podejścia: logistyczne i marketingowe, np. "Realizacja celów przedsiębiorstw produkcyjnych, produkcyjno-handlowych czy handlowych wymaga, aby produkt przeznaczony na sprzedaż dotarł do punktu sprzedaży detalicznej i został zaoferowany konsumentowi we właściwej ilości i jakości, we właściwym miejscu, we właściwym czasie i po akceptowalnych kosztach. […] Dotarcie do przyszłych nabywców, bezpośrednio lub pośrednio, jest warunkiem koniecznym prowadzenia przez firmę skutecznych działań marketingowych", a także "Przedmiotem procesów dystrybucji jest przemieszczanie surowców, materiałów, wyrobów gotowych itp. od miejsc ich wytworzenia na rynek lub bezpośrednio do użytkownika albo konsumenta. Zakres logistycznych procesów dystrybucyjnych jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem m.in. transport i opakowania, magazynowanie, zamawianie towarów i kształtowanie ich zapasów". Kolejni autorzy przedstawiają dystrybucję następująco: "Dystrybucja jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem ciągłego przepływu produktów, informacji i strumieni finansowych pomiędzy dostawcą (np. producentem, dystrybutorem), a nabywcą (finalnym odbiorcą, konsumentem). […] Działalność dystrybucyjna przedsiębiorstw obejmuje zintegrowany proces planowania, organizowania i kontroli strumieni towarów, przepływów finansowych i związanych z nimi informacji".

 

Artykuł zawiera 31310 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany piątek, 12 październik 2018 13:47
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Dostawca specjalistycznych usług kurierskich VSLS wybrał system Trucker Plus

Dostawca specjalistycznych usług kurierskich VSLS wybrał system Trucker Plus

Warszawska firma VSLS specjalizuje się w obsłudze korespondencji między bankami i ich klientami. Usługi realizowane...

32 miliony kilometrów z prasą

32 miliony kilometrów z prasą

Ponad 32 miliony kilometrów przejechali w 2018 r. kierowcy Kolportera. Przewieźli w sumie blisko 110...

Inwestycje, innowacje, inicjatywy - Grupa Raben podsumowuje rok 2018

Inwestycje, innowacje, inicjatywy - Grupa Raben podsumowuje rok 2018

Otwarcie trzech nowych oddziałów w Polsce i jednego w Czechach. Uruchomienie własnej, niezależnej sieci transportowej...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj