logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Kompletacja jednostopniowa i dwuwymiarowa - wydajność kompletacji a aspekty organizacyjne Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Sprawność procesu kompletacji zamówień ma duży wpływ na wydajność systemów dystrybucji, od których wymagana jest: terminowość, kompletność, zgodność i odpowiednia jakości dostaw. Wymagania te zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania coraz bardziej efektywnych systemów kompletacji w zakresie stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. W artykule zostaną porównane pod względem organizacji i wydajności dwa modele kompletacji: kompletacja jednostopniowa (według zleceń) oraz kompletacja dwuwymiarowa (według zleceń).
Do wyznaczenia wydajności procesu kompletacji jednostopniowej i dwustopniowej została wykorzystana opracowana w Instytucie Logistyki i Magazynowania (ILiM) aplikacja informatyczna KMA, której opis funkcjonowania został opisany w artykułach w "Logistyce" (nr 5/2012, nr 1/2014 i 2/2014). Przy wykorzystaniu aplikacji zostały przeprowadzone badania symulacje wpływu zmienności ilości dokumentów, pozycji na dokumentach na wydajność kompletacji. Opis kompletacji jednostopniowej, przyjęte założenia oraz podstawowe schematy organizacyjne przedstawiono w poprzednim artykule opublikowanym w Logistyce nr 2/2014.

Trochę teorii
Kompletacja dwuwymiarowa (według zleceń). Kompletacja dwuwymiarowa (według zleceń) jest rzadziej występującym i stosowanym w magazynach modelem kompletacji. Sposób realizacji kompletacji dwuwymiarowej przedstawiono w tabeli 1, a schemat funkcjonalny strefy kompletacji dwuwymiarowej przedstawiono na rysunku 1.
Tab. 1. Organizacja kompletacji dwuwymiarowe (według zleceń).

Tab. 1. Organizacja kompletacji dwuwymiarowej (według zleceń).
(Źródło: opracowanie własne)

Rys. 1. Schemat funkcjonalny strefy kompletacji dwuwymiarowej.

Rys. 1. Schemat funkcjonalny strefy kompletacji dwuwymiarowej.
(Źródło: opracowanie własne)

Przy realizacji kompletacji dwuwymiarowej przyjmuje się następujące podstawowe założenia organizacyjne:

1. Wielkość strefy kompletacji wynika z liczby składowanych asortymentów towarowych, technologii składowania oraz parametrów jednostek ładunkowych,
2. Przy określaniu parametrów strefy kompletacji założono stosunek jej długości do szerokości równy 2 (L/B = 2),
3. Liczba poziomów składowania wynika z przyjętej technologii oraz wysokości składowanych jednostek ładunkowych poszczególnych grup towarowych A, B i C i jest ograniczona dysponowaną wysokością obiektu magazynowego w świetle (w strefie kompletacji),
4. Pojemność adresu kompletacji jest uzależniona od przyjętej częstości ich uzupełnień,
5. Szerokości korytarzy roboczych wynikają z wymagań technologicznych dla zastosowanych wózków magazynowych,
6. W procesie kompletacji wykorzystywane są:

• wózki do kompletacji z widłami obrotowo-przesuwnymi (do bezpośredniej kompletacji wydań)
• wózki podnośnikowe czołowe - do transportu skompletowanych pjł z czoła regałów do strefy wydań oraz pustych palet z miejsca ich składowania na czoło regałów
• w strefie kompletacji,

7. Strefa kompletacji zajmuje wydzieloną część powierzchni obiektu magazynowego i obejmuje wszystkie dostępne lokalizacje towarowe,
8. Strefa składowania zapasu, zajmująca odrębną powierzchnię magazynu, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy kompletacji,
9. Adres lokalizacji asortymentu stanowi:

• dla towarów grupy A - numer gniazda paletowego
• dla grupy B i C - numer miejsca półkowego,

10. Realizacja kompletacji odbywa się wg następujących zasad:

• zlecenia przygotowywane są kolejno według porządku wejścia (zgłoszenia), który jest zgodny z harmonogramem wydań (załadunku)
• podstawą kompletacji jest dokument systemowy "Lista pobrań" odpowiadający w zakresie rzeczowym dokumentowi "Zlecenie wydania"
• w przypadku, gdy objętość "Zlecenia wydania" przekroczy założoną pojemność jednostki ładunkowej kompletacji tworzonych będzie kilka "List pobrań" (na przykład "Lista pobrań 1/2", "Lista pobrań 2/2"),

11. "Lista pobrań" o pojemności nie przekraczającej przyjętej dopuszczalnej wartości dla jednostki ładunkowej kompletacji realizowana jest w jednym cyklu przejazdu kompletującego,
12. Przebieg ścieżki kompletacji w każdym korytarzu roboczym ma układ "grzebieniowy",
13. Ruch wózka kompletacyjnego w korytarzu roboczym odbywa się w dwóch kierunkach:

• jazda "w przód" - w trakcie roboczego cyklu kompletacji (pobrań) lub transportu jednostki na czoło regału
• jazda "w tył" - w trakcie powrotu dla zmiany korytarza roboczego,

14. Asortymenty towarowe są pobierane z lokalizacji znajdujących się po obu stronach korytarza roboczego,
15. Skompletowane pjł odstawiane są na pole odkładcze lub gniazdo wspornikowe znajdujące się na czole najbliższego regału. Z tego samego czoła regału, ale z innego gniazda wspornikowego, pobierane są kolejne (puste) nośniki paletowe,
16. W korytarzu roboczym znajdować się może tylko jeden wózek kompletacyjny,
17. Wózki kompletacyjne w trakcie realizacji zleceń przemieszczają się kolejno przez całą strefę kompletacji,
18. Uzupełnianie lokalizacji kompletacyjnych odbywa się w czasie innej zmiany, ze strefy składowania zapasu ulokowanej bezpośrednio za strefą kompletacji,
19. Jednostki ładunkowe towarów uzupełnianych mają postać:

• dla towarów grupy A - jednorodnych pjł
• dla grupy B i C - niejednorodnych pjł zawierających asortymenty zlokalizowane w obrębie jednego korytarza roboczego strefy kompletacji.

Porównując przyjęte założenia dla kompletacji jednostopniowej i dwuwymiarowej, różnice występują tylko w organizacji procesu a stosowane technologie składowania i transportu wewnętrznego są podobne.

Artykuł zawiera 13560 znaków.
Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany piątek, 17 maj 2019 10:55
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Brökelmann Polska z nowym zakładem w Opolu

Brökelmann Polska z nowym zakładem w Opolu

Firma Brökelmann Polska zrealizuje nową inwestycję w Opolu. Nowoczesny zakład obróbki profili aluminiowych i stali,...

Są obawy o przyszłość transportu

Są obawy o przyszłość transportu

Przedstawiciele polskiej branży transportowej nie mają wątpliwości, że czeka ich trudny czas. Dla wielu z...

Mocny początek Panattoni Park Wrocław XI

Mocny początek Panattoni Park Wrocław XI

Panattoni Europe nie zwalnia tempa na Dolnym Śląsku. Niedługo po ogłoszeniu budowy S5 Wrocław North...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj