Zaloguj się

Międzynarodowe, lotnicze i morskie, przewozy pasażerskie w Polsce

W ostatnich latach w Polsce obserwowany jest stały wzrost całkowitej liczby pasażerów w przewozach międzynarodowych, chociaż - jak ilustruje to rysunek 1 - dzieje się tak za sprawą transportu lotniczego, gdyż pozostałe gałęzie transportu wykazują w tym zakresie względną stabilizację.

Międzynarodowe lotnicze przewozy pasażerskie

Rynek lotniczy w Polsce.
Polski rynek lotniczych przewozów pasażerskich jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie, o niezwykle imponującej dynamice wzrostu. Potwierdzają to statystyki Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W 2007 roku porty lotnicze w Polsce odprawiły ponad 19 mln pasażerów. Jak ilustruje rysunek 2, w ciągu ostatnich 6 lat lotniczy ruch pasażerski wzrósł ponad trzykrotnie. Zwiększa się także liczba rejsów oferowanych w ruchu rozkładowym z Polski: z 1340 wylotów w tygodniu w 2005 roku do 1 816 w 2007 roku, z czego średnio 20% przypada na połączenia do miast niemieckich. Tak dynamiczny rozwój przewozów lotniczych zawdzięczamy przede wszystkim stosunkowo wysokiemu tempu wzrostu gospodarczego oraz liberalizacji i otwarciu rynku przewozów lotniczych w 2004 roku, a wraz z nim wzrostu aktywności przewoźników niskokosztowych, co stało się głównym motorem rozwoju polskiego rynku lotniczego. Ekspansja tanich przewoźników wygenerowała nowy popyt i zwiększyła dostępność ekonomiczną usług lotniczych na rynku polskim, zmieniając także strukturę tego popytu na korzyść przewozów turystycznych oraz wyjazdów związanych z pracą za granicą, itp. Prognozy dla polskiego rynku lotniczego są bardzo optymistyczne. Przewiduje się, że do 2030 roku całkowita liczba pasażerów korzystających z transportu lotniczego przekroczy 75 mln, przy czym w kolejnych latach trudno już będzie oczekiwać aż tak spektakularnych wzrostów. Jednak należy podkreślić, że stabilny i zrównoważony rozwój przewozów lotniczych jest uwarunkowany równoczesnym rozwojem infrastruktury lotniskowej w Polsce.

Przewoźnicy lotniczy.
W ostatnich latach w Polsce rozpoczęło działalność - obok przewoźników tradycyjnych - wielu nowych, niskokosztowych przewoźników lotniczych (LCC), których udział w przewozach lotniczych systematycznie rośnie: w 2005 roku wyniósł 31,37%, a w następnym roku już 46,2%. Liczba pasażerów przewiezionych "tanimi liniami” osiągnęła w 2006 roku 6,15 mln, to jest o prawie 100% więcej, niż w roku poprzednim i siedmiokrotnie więcej, niż w 2004 roku. Dużą aktywność wykazują przewoźnicy niskokosztowi oferujący loty w kierunku Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w kierunku Skandynawii, gdzie stają się bezpośrednim konkurentem armatorów operujących na Bałtyku. Pierwszą pozycję wśród przewoźników lotniczych w Polsce niezmiennie zajmują Polskie Linie Lotnicze LOT. Niemniej jednak - mimo, że liczba pasażerów LOT-u w ubiegłym roku wzrosła o 700 000 - jego udział w rynku zmalał o 2 punkty procentowe w stosunku do 2006 roku i wynosi obecnie 32%; podczas gdy jeszcze w 2005 roku pasażerowie LOT-u stanowili 44% łącznej liczby pasażerów linii lotniczych. Przodującym przewoźnikiem niskokosztowym i jednocześnie drugim w rankingu, jest węgierski Wizzair, który opanował już 16% rynku. Na kolejnym miejscu uplasował się irlandzki Ryanair (13%), który w Europie jest niekwestionowanym liderem w przewozach niskokosztowych (rysunek 3). W grupie przewoźników tradycyjnych, poza LOT-em ugruntowaną pozycję zajmuje niemiecka Lufthansa, a za nią kolejno British Airways oraz Air France, które - mimo ekspansji LCC - zdołały nawet pozyskać nowych pasażerów.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2008.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 16 listopad 2012 12:11
Zaloguj się by skomentować