logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Transport miejski w aglomeracji gdańskiej jako system logistyczny

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Zarządzanie miastem będącym jednocześnie miejscem zatrudnienia, zamieszkania, wypoczynku, dokonywania zakupów czy korzystania z dóbr kultury, musi mieć oprócz ekonomicznego także swój wymiar społeczny i ekologiczny.

Logistyka miejska jest coraz częściej postrzegana jako narzędzie rozwiązywania wielu problemów aglomeracji miejskich. Istota logistyki miejskiej sprowadza się do sterowania przepływami wszelkich zasobów w obrębie miasta, pomiędzy jego subsystemami, takimi jak: transport, produkcja, handel, organizacja i inne.
Logistyka miejska proponuje zastąpienie dotychczasowego, nieskoordynowanego układu potoków przewozów przez zorientowany na klienta, skoordynowany lokalny system logistyczny, który jest szczególnie wrażliwy na potrzeby aglomeracji miejskiej.
W modelu logistyki miejskiej preferuje się takie rozwiązanie, w którym administracja publiczna występuje jako główny udziałowiec i oferuje swoje własne środki. Inny wariant polega na połączeniu nie w pełni wykorzystanych środków podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta (w tym także przewoźników lokalnych) i udostępnianiu ich w całości na potrzeby danego obszaru.
System transportowy aglomeracji miejskiej stanowi bardzo ważny podsystem logistyki miejskiej. Istotnym i zasadniczym elementem transportu miejskiego jest podsystem komunikacji miejskiej. Definiuje się go jako zespół wzajemnie sprzężonych i zorganizowanych działań zmierzających do zapewnienia obsługi ruchu pasażerskiego na terenie aglomeracji. Dąży się zatem do maksymalizacji logistycznego poziomu obsługi klienta przy danych kosztach globalnych lub do minimalizacji kosztów przy określonym poziomie obsługi.
Aglomeracja gdańska jest aglomeracją policentryczną, obejmującą 8 miast: Gdańsk, Gdynię, Sopot, Pruszcz Gdański, Redę, Rumię, Tczew i Wejherowo. Centrami aglomeracji są: Gdańsk (458 tys. mieszkańców) i Gdynia (253 tys. mieszkańców). Łącznie jej obszar zamieszkuje 880 tys. osób.
Od lat dąży się do integracji transportu pasażerskiego w aglomeracji gdańskiej. Chcą tego mieszkańcy i władze miast. W dekadzie lat 90. podejmowane były mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane działania zmierzające do integracji. Niestety nie udało się osiągnąć sukcesu.

Funkcjonowanie transportu miejskiego w aglomeracji gdańskiej do 1990 r.
Komunikacja komunalna funkcjonowała jako wewnętrznie zintegrowana prawie do końca lat 80., ponieważ jej organizacją zajmowało się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku, odpowiedzialne za ten rodzaj komunikacji na całym obszarze ówczesnego województwa gdańskiego.
Zintegrowany system przewozów pasażerskich w aglomeracji gdańskiej charakteryzował się wspólną ofertą taryfową i przewozową. Poza zintegrowanym systemem obejmującym komunikację autobusową, tramwajową i trolejbusową pozostawała Szybka Kolej Miejska funkcjonująca w ramach struktury organizacyjnej Polskich Kolei Państwowych, łącząc osiowo poszczególne miasta aglomeracji.
W 1989 r na skutek podziału WPK w Gdańsku na 4 niezależne od siebie przedsiębiorstwa, komunikacja komunalna na obszarze aglomeracji gdańskiej przestała oferować w pełni zintegrowaną ofertę przewozową. Przekazanie komunikacji komunalnej samorządom lokalnym w 1990 roku, jako zadania własnego, pogłębiło jej dezintegrację w skali aglomeracji. Samorządy w specyficzny dla siebie sposób zaczęły kształtować jej funkcjonowanie.

Próba integracji komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej przez utworzenie związku komunalnego
Władze samorządowe w aglomeracji gdańskiej już na początku lat 90-tych dostrzegły problem dezintegracji transportu pasażerskiego na jej obszarze. W 1991 roku podjęto próbę powołania związku komunalnego Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz utworzenia na jego szczeblu organizatora komunikacji komunalnej, którego zadaniem byłoby zapewnienie zintegrowanej oferty przewozowej na obszarach tych gmin. Pojawienie się bariery o charakterze polityczno-społecznym uniemożliwiło wprowadzenie tego rozwiązania w całej rozciągłości.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2002/6.
 
Ostatnio zmieniany wtorek, 25 wrzesień 2012 10:40
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym…

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym marketingiem nowej generacji

Firmy Dassault Systèmes i Toyota Motor Europe podpisały trzyletnią umowę, w ramach której będą pracować...

Poczta Polska i KAS zawarły porozumienie w sprawie współpracy

Poczta Polska i KAS zawarły porozumienie w sprawie współpracy

Poczta Polska zawarła porozumienie z Krajową Administracją Skarbową Ministerstwa Finansów dotyczące współpracy w zakresie odprawy...

Neska wynajmuje powierzchnię na terenie portu w Düsseldorfie

Neska wynajmuje powierzchnię na terenie portu w Düsseldorfie

Neska, Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH, opracowuje zorientowane na klienta rozwiązania w zakresie obsługi przeładunku drobnicy...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj