Zaloguj się

Zarządzanie ryzykiem w logistyce dostaw surowców i produktów w transporcie drogowym

  •  Agnieszka Dudziak, Wiesław Piekarski, Tomasz Słowik, Monika Stoma, Grzegorz Maj
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Zarządzanie ryzykiem w logistyce dostaw surowców i produktów w transporcie drogowym

Podstawową funkcją transportu jest przemieszczanie osób i towarów. Z transportem związane jest jednak ryzyko, które powoduje, że nie zawsze ładunek dojeżdża do odbiorcy w całości lub w stanie nieuszkodzonym. Ryzyko w transporcie towarów to ogół czynników, które mogą doprowadzić do szkody w przewożonej przesyłce. W procesie przemieszczania towaru czynny udział biorą nie przewoźnicy, ale raczej zatrudnieni przez nich pracownicy i kierowcy.

Zarządzanie ryzykiem rządzi się bardzo podobnymi prawami we wszystkich dziedzinach gospodarki. Różnice dotyczą jedynie rodzajów ryzyka, z jakimi poszczególne branże mają do czynienia. W przypadku sektora usług logistycznych, w wyniku postępującej globalizacji, przedsiębiorstwa stają w obliczu coraz bardziej skomplikowanych systemów w łańcuchach dostaw. Klienci chętniej przenoszą na operatorów logistycznych część zadań z zakresu zarządzania kompleksową logistyką, takich jak: realizację zakupów, organizację dostaw do magazynów, przechowywanie towarów, kompletację zamówień, dystrybucję bezpośrednią z wykorzystaniem terminali przeładunkowych, usługi dodatkowe: co-packing, fakturowanie, a ostatnio również windykację. Operatorzy logistyczni przejmując na siebie więcej zadań, mają świadomość tego, że prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest nieuniknione. Wynika to przede wszystkim z możliwości popełnienia błędów powstałych z niewłaściwego skonstruowania procesów, świadomości pracowników lub raczej często jej braku, różnorodnych wad lub uchybień w działaniu sieci informatycznych i telekomunikacyjnych, a także innych czynników zewnętrznych, niezależnych od przedsiębiorcy.
Wśród obszarów ryzyka można wymienić m.in.: obsługę logistyczną towarów, w tym: towarów niebezpiecznych, terminowość płatności realizowanych przez klientów, ryzyko kursowe, wzrost konkurencyjności na rynku, brak wykwalifikowanej kadry, bezpieczeństwo pracy oraz środowiska, bezpieczeństwo sieci informatycznych i telekomunikacyjnych oraz systemów magazynowych, ale także bardzo często występujące inne zdarzenia losowe. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli zarządzania w logistyce dostaw surowców i produktów w transporcie drogowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem pojawiającego się zjawiska ryzyka w tej sferze działalności.

Procesy organizacyjne w przedsiębiorstwie transportowym
Okazuje się, że potrzeby funkcjonalne dotyczące wsparcia dla procesów transportowych, spedycyjnych i logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych czy handlowych nie odbiegają istotnie od potrzeb, jakie w tym względzie mają firmy transportowe czy też spedycyjne.
Działy zajmujące się transportem i spedycją potrzebują bowiem:
- Efektywnego zarządzania zleceniami, jakie są przesyłane do nich z działów handlowych. Każde zlecenie musi zawierać szczegółowe informacje, z jakiego magazynu, w jakim czasie, do kogo oraz co i w jakich warunkach powinno zostać dostarczone.
- Zapewnienia dostępu do danych nie ewidencjonowanych w systemach ERP, m.in.: tras przejazdu, adresów dostaw, informacji o kierowcach, samochodach, naczepach, ich gabarytach, ich dostępności do planowania itp.
- Efektywnego planowania, czyli wiązania poszczególnych zleceń (zamówień klientów) w zlecenia transportowe. System musi zapewnić w tym przypadku optymalizację tras, optymalizację wykorzystania przestrzeni załadunkowej, optymalny dobór środków transportowych, wspomóc decyzje o wyborze środków transportu, zapewniając jednocześnie terminowość poszczególnych dostaw.
- Efektywnego zarządzanie statusami zleceń - szybkiej odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie znajduje się konkretne zamówienie lub dana linia zamówienia dla klienta, czy towar został załadowany, czy jest w trasie, czy czeka na rozładunek, czy też został już dostarczony. Dotyczy to zarówno przesyłek realizowanych transportem własnym, jak i przesyłek zleconych do realizacji zewnętrznym firmom transportowym.
- Efektywnego zarządzania opakowaniami - ile palet, bębnów czy też innych specjalizowanych opakowań znajduje się u klienta, ile jest w magazynach firmy, ile posiada przewoźnik.
- Efektywnego systemu awizacji dostaw do magazynów własnych, jak również informowania o dostawach klientów.
- Efektywnego zarządzanie kosztami - czy będą to koszty eksploatacyjne w przypadku samochodów firmowych czy też koszty frachtów i opłat za usługi spedycyjne i transportowe w przypadku podwykonawców.
- Efektywnego systemu analitycznego pozwalającego na dostarczanie jednoznacznych informacji operacyjnych i zarządczych, dotyczących realizowanych zleceń transportowych.

Artykuł zawiera 15020 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 13 czerwiec 2019 10:08
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe