Zaloguj się

Czytaj książki z serii "Biblioteka Logistyka"!

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny (dawniej: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania) od kilkunastu lat prowadzi działalność wydawniczą, która ma na celu propagowanie wiedzy logistycznej wśród coraz liczniejszej kadry menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach oraz studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych i technicznych, zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu logistyką, Instytut, postrzegany przez środowisko uczelniane i otoczenie rynkowe jako główny popularyzator logistyki w Polsce, udostępnia menedżerom logistyki, studentom i uczestnikom kursów specjalistycznych fachową wiedzę z tej dziedziny.

Meine Logistik. Język niemiecki dla logistyków (e-book oraz audiobook)

Autorzy: T. Janiak, G. Neumann, M. Aus Der Mark

Cena:
33,00 PLN

Opis:

E-book to celowo dobrany zbiór tekstów źródłowych, uzupełniony o odpowiednie ćwiczenia leksykalne, jak również odniesione do tych ćwiczeń zadania. Materiał ćwiczeniowy ma służyć w przede wszystkim rozwijaniu przez uczniów średnich szkół zawodowych zdolności pisemnego i ustnego wyrażania treści logistycznych oraz zdobywaniu wymaganych w pracy zawodowej kompetencji językowych. Opanowanie materiału zawartego w książce pozwala na uzupełnienie ogólnej wiedzy językowej i odpowiedni wzrost poziomu posługiwania się językiem niemieckim, szczególnie pod względem adekwatnego stosowania fachowej terminologii logistycznej. Załączony materiał dokumentacyjny zawiera m.in. wzory wybranych dokumentów (w języku niemieckim) stosowanych w logistyce.

Rok wydania: 2012
Objętość: 182 stron

Spis treści:

Kapitel 1. Grundlegendes zur Logistik (pobierz plik mp3)
Kapitel 2. Meine Arbeit (pobierz plik mp3)
Kapitel 3. Bewerbungsgespräch (pobierz plik mp3)
Kapitel 4. Mein Unternehmen (pobierz plik mp3)
Kapitel 5. Im Büro (pobierz plik mp3)
Kapitel 6. Preislisten (pobierz plik mp3)
Kapitel 7. Rechnungslegung (pobierz plik mp3)
Kapitel 8. Incoterms 2010 (pobierz plik mp3)
Kapitel 9. Speditionsgewerbe (pobierz plik mp3)
Kapitel 10. Güterverkehr (pobierz plik mp3)
Kapitel 11. Personenverkehr (pobierz plik mp3)
Kapitel 12. Schienentransport (pobierz plik mp3)
Kapitel 13. Straβentransport (pobierz plik mp3)
Kapitel 14. Seetransport (pobierz plik mp3)
Kapitel 15. Luftverkehr (pobierz plik mp3)
Kapitel 16. Intermodaler Verkehr (pobierz plik mp3)
Kapitel 17. Güterhandling (pobierz plik mp3)
Kapitel 18. (pobierz plik mp3)
Kapitel 19. (pobierz plik mp3)
Kapitel 20. (pobierz plik mp3)
Kapitel 21. (pobierz plik mp3)
Kapitel 22. (pobierz plik mp3)
Kapitel 23. (pobierz plik mp3)

 

 

Zaloguj się by skomentować

Sprzedaż detaliczna książek z serii "Biblioteka Logistyka" odbywa się poprzez sklep internetowy Wydawcy e-bit.edu.pl.

Sprzedaż hurtowa:
Celina Manuszak
tel. 61 666 48 58
e-mail: celina.manuszak@pit.lukasiewicz.gov.pl