Zaloguj się

Czytaj książki z serii "Biblioteka Logistyka"!

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania od kilkunastu lat prowadzi działalność wydawniczą, która ma na celu propagowanie wiedzy logistycznej wśród coraz liczniejszej kadry menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach oraz studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych i technicznych, zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu logistyką, Instytut, postrzegany przez środowisko uczelniane i otoczenie rynkowe jako główny popularyzator logistyki w Polsce, udostępnia menedżerom logistyki, studentom i uczestnikom kursów specjalistycznych fachową wiedzę z tej dziedziny.

Meine Logistik. Język niemiecki dla logistyków (e-book oraz audiobook)

Autorzy: T. Janiak, G. Neumann, M. Aus Der Mark

Cena:
33,00 PLN

Opis:

E-book to celowo dobrany zbiór tekstów źródłowych, uzupełniony o odpowiednie ćwiczenia leksykalne, jak również odniesione do tych ćwiczeń zadania. Materiał ćwiczeniowy ma służyć w przede wszystkim rozwijaniu przez uczniów średnich szkół zawodowych zdolności pisemnego i ustnego wyrażania treści logistycznych oraz zdobywaniu wymaganych w pracy zawodowej kompetencji językowych. Opanowanie materiału zawartego w książce pozwala na uzupełnienie ogólnej wiedzy językowej i odpowiedni wzrost poziomu posługiwania się językiem niemieckim, szczególnie pod względem adekwatnego stosowania fachowej terminologii logistycznej. Załączony materiał dokumentacyjny zawiera m.in. wzory wybranych dokumentów (w języku niemieckim) stosowanych w logistyce.

Rok wydania: 2012
Objętość: 182 stron

Spis treści:

Kapitel 1. Grundlegendes zur Logistik
Kapitel 2. Meine Arbeit
Kapitel 3. Bewerbungsgespräch
Kapitel 4. Mein Unternehmen
Kapitel 5. Im Büro
Kapitel 6. Preislisten
Kapitel 7. Rechnungslegung
Kapitel 8. Incoterms 2010
Kapitel 9. Speditionsgewerbe
Kapitel 10. Güterverkehr
Kapitel 11. Personenverkehr
Kapitel 12. Schienentransport
Kapitel 13. Straβentransport
Kapitel 14. Seetransport
Kapitel 15. Luftverkehr
Kapitel 16. Intermodaler Verkehr
Kapitel 17. Güterhandling

 

 

Zaloguj się by skomentować

Sprzedaż detaliczna książek z serii "Biblioteka Logistyka" odbywa się poprzez sklep internetowy Wydawcy e-bit.edu.pl.

Sprzedaż hurtowa:
Celina Manuszak
tel. 61 666 48 58
e-mail: celina.manuszak@ilim.lukasiewicz.gov.pl