logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Jak można uzyskać wpis na listę agentów celnych w Polsce? Polecamy!

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Czy uprawnienia agenta celnego nabyte w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej wystarczą, aby wykonywać zawód agenta celnego w Polsce? Czy nadal wymagana jest decyzja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego do wpisu na listę agentów celnych? Jeśli tak, to w jaki sposób można tego dokonać?

Odpowiedź eksperta: Kwestia wpisu na listę agentów celnych w Polsce została uregulowana w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne. Zgodnie z art. 80 ustawy na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
d) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych mogą potwierdzić takie dokumenty, jak (art. 80 ust. 2 ustawy Prawo celne):

- dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie lub
- co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
- decyzja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydana na podstawie przepisów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W sytuacji opisanej w zapytaniu mamy do czynienia już z otrzymaną decyzją o wykonywaniu zawodu agenta celnego. Sposób uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej w celu podjęcia pracy w jednym z państw członkowskich określają odpowiednio przepisy unijne. Głównym aktem prawnym regulującym ten obszar jest Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która  została wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zawód agenta celnego jest zawodem regulowanym w Polsce. Osoba przyjeżdżająca zobowiązana jest zatem do złożenia wniosku do właściwego organu o uznanie zdobytych kwalifikacji w innym kraju unijnym. Wniosek ten rozpocznie procedurę weryfikacji zgłoszenia i otworzy postępowanie, w którym właściwy organ państwowy sprawdzi poziom wykształcenia oraz umiejętności dające prawo wykonywania danego zawodu w Polsce. Może zdarzyć się tak, że właściwy organ stwierdzi znaczne różnice w kształceniu lub szkoleniu, jak również rozbieżność w  zakresie  czynności zawodowych w danym zawodzie między państwem uzyskania kwalifikacji a państwem przyjmującym, czyli Polską. Wówczas, w celu zniwelowania tej rozbieżności, ma on prawo zastosować środki wyrównawcze w postaci testu umiejętności czy stażu adaptacyjnego (trwającym do 3 lat).

W sytuacji stwierdzenia braków w samej dokumentacji we wniosku, wnioskodawca wzywany jest do ich uzupełnienia przez właściwy organ. Sama decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych wydawana jest w ciągu 3 miesięcy od momentu, w którym dostarczono pełną dokumentację sprawy.

Do prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wymaganego w przypadku uzależnienia decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo do przystąpienia do testu umiejętności wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie zgodnie z § 4 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych).

W Polsce informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi., Tel. +48 22 52 92 266).

Podstawa prawna:

Stan prawny publikacji (data): 2019-02-10

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 luty 2019 13:58
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Koleje Dolnośląskie pojadą do Pragi

Koleje Dolnośląskie pojadą do Pragi

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 9 grudnia 2019 r. uruchomione zostanie bezpośrednie...

Poczta Polska wybrała auta elektryczne

Poczta Polska wybrała auta elektryczne

Pracownicy Poczty Polskiej będą wkrótce doręczać paczki przy pomocy Nissanów e-NV200,  elektrycznych samochodów dostawczych, które...

Unia Europejska nie przygotuje przedsiębiorców na brexit

Unia Europejska nie przygotuje przedsiębiorców na brexit

138 milionów funtów będzie kosztować kampania informacyjna, która ma pomóc między innymi przedsiębiorcom przygotować się...

Porad udzielają

Anna Żurawiecka
Redaktor naczelna portalu PrawoiLogistyka.pl, prawnik i ekspert z zakresu Trade Compliance. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. 

Marta Matuszewska
Radca prawny, szkoleniowiec, dziennikarz, specjalizacje: prawo przewozowe, CMR, reklamacje w transporcie, prawo pracy.


Maurycy Kieruj
Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu controllingu. Od kilku lat współpracuje przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej doradzając przy zawieraniu dobrych i bezpiecznych umów.
 

Beniamin Niedbalski
Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


 

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj