Zaloguj się
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Import złomu

Import złomu 1 rok 6 miesiąc temu #10393

 • hank4
 • hank4 Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Posty: 2
 • Oklaski: 0
Witam.

Pytanie moje dotyczy importu złomu do UE. Jest to złom z listy zielonej tzn. metale żelazne i nie żelazne ( ściśnięte metalowymi pasami. Waga około 500 kg. np. puszki aluminiowe, wióra)
Ponieważ nigdy wcześniej nie importowałem złomu moje pytanie brzmi następująco:
1) Czy można wyżej wymieniony złom przewozić zwykłym tirem?
2) jakie dokumenty sa potrzebne do przewozu i odprawy celnej złomu po za załącznikiem VII rozporządzenie nr. 1013/2006

Nie jestem właścicielem złomowiska, tylko sprzedawca niebędący posiadaczem złomu.

Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Import złomu 1 rok 6 miesiąc temu #10405

 • Lukasz
 • Lukasz Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 3690
 • Otrzymane podziękowania: 200
 • Oklaski: 159
Witam,

problem jest niestety złożony, gdyż dotyka gospodarki odpadami. Zatem ich przywóz i transport musi się wpisywać w ogólne zasady obrotu odpadami i jest częścią zamkniętego łańcucha dostaw, który zakłada, że odpady te muszą trafić do odzysku lub unieszkodliwienia. Tymczasem Pan pisze, że nie tylko nie prowadzi składowiska odpadów, ale nawet nie jest ich posiadaczem. Zatem nie wiem w jakim charakterze Pan występuje (czy jest Pan tylko pośrednikiem), kto dokona ich recyklingu, czy ma Pan podpisaną umowę na takie procesy itp.

W nawiązaniu do Pana pytania:

1. Przewóz i transport odpadów
Zgodnie z par. 10 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów w przypadku przewozu odpadów na terenie kraju lub przewozu transgranicznego konieczne jest oznaczenie pojazdu tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości z napisem ODPADY. Tablica powinna być umieszczona w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Wzór tablicy znajduje się w załączniku do ww. rozporządzenia. Obowiązku znakowania pojazdu nie stosuje się gdy:
- nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (dla odpadów metalowych jest to obrót na poziomie mniej niż 10 ton/rok)
- środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg
Niezależnie od powyższego, przesyłce powinien towarzyszyć dokument / informacja o przesyłce wymieniona w zał. VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

2. Import i odprawa celna
Przekroczenia granicy należy dokonać w jednym z wyznaczonych przejść granicznych. Ich wykaz znajduje się w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów.
Z kolei zgłoszenia celnego w procedurze dopuszczenia do obrotu należy dokonać samodzielnie lub przez przedstawiciela celnego (agencja celna) na podstawie udzielonego mu upoważnienia. Jeśli czynność importu jest dokonywana po raz pierwszy, to konieczne jest wcześniejsze uzyskanie numeru celnego EORI.
Odprawy odpadów należy dokonać na podstawie faktury / specyfikacji, jeżeli faktura nie ma takiej funkcji oraz wspomnianego wcześniej dokumentu przewozu. Ten ostatni dokument (kod dokumentu C 672) należy nie tylko wymienić wśród dokumentów wymaganych dla dokonania odprawy (pole 44), ale należy też przesłać jego skan do urzędu celnego korzystając z aplikacji e-Załączniki. W przypadku zgłoszenia w formie papierowej dokument ten należy załączyć w oryginale do zgłoszenia celnego.

Trzeba pamiętać, że organ celny ma prawo zażądać dostarczenia oryginału wspomnianego dokumentu oraz umowy zawartej pomiędzy osobą, która organizuje przemieszczanie oraz odbiorcą odpadów, która to umowa jest warunkiem sprowadzenia odpadów do kraju i powinna być wpisana w polu 12 przedmiotowego dokumentu (vide art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów).

Jednocześnie trzeba pamiętać, że sprowadzone odpady powinny być podane odzyskowi lub unieszkodliwieniu i powinien tego dokonać podmiot mający odpowiednią instalację oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Taki obowiązek spoczywa na importerze lub podmiocie, który został przez niego wyznaczony i upoważniony do dokonania takich czynności.

Pozdrawiam
Roman Andrzejewski
Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Import złomu 1 rok 6 miesiąc temu #10406

 • hank4
 • hank4 Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Posty: 2
 • Oklaski: 0
Dziękuję za wyczerpująca odpowiedz.

"Jednocześnie trzeba pamiętać, że sprowadzone odpady powinny być podane odzyskowi lub unieszkodliwieniu i powinien tego dokonać podmiot mający odpowiednią instalację oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Taki obowiązek spoczywa na importerze lub podmiocie, który został przez niego wyznaczony i upoważniony do dokonania takich czynnoś"

Czy takim podmiotem jest złomowisko?
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Import złomu 1 rok 6 miesiąc temu #10408

 • Lukasz
 • Lukasz Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 3690
 • Otrzymane podziękowania: 200
 • Oklaski: 159
Witam ponownie,

przede wszystkim proszę nie traktować naszych wypowiedzi na forum jako wiążących prawnie interpretacji.
W celu uzyskania niezbędnych informacji należy się skontaktować z odpowiednimi urzędami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, np. z GIOŚ lub z wyznaczonymi departamentami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, tym bardziej, że tak jak zaznaczyliśmy w poprzednim poście problem jest złożony, a Pan w swych pytaniach nie precyzuje stanu faktycznego. Pytanie merytorycznie dotyczy bardziej zagadnień związanych z ochroną środowiska, a kwestie związane z transportem i odprawą celną zostały omówione w poprzednim poście.
W ustawie o odpadach nie występuje termin: "złomowisko" więc nie spróbujemy udzielić wskazówek w tym zakresie.

Pozdrawiam
Roman Andrzejewski
Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Czas generowania strony: 0.112 s.