Zaloguj się

SDR a granice odpowiedzialności

Przewoźnik wskazuje, że jego odpowiedzialność za szkodę w przewożonym towarze jest ograniczona do wartości SDR. Czym w takim razie jest SDR i w jaki sposób można poznać jego wartość?

Odpowiedź eksperta: SDR - jest to skrót od angielskiego zwrotu Special Drawing Rights, czyli Specjalne prawa ciągnienia i oznacza międzynarodową jednostkę walutową, mającą charakter pieniądza bezgotówkowego, czyli wyłącznie pieniądza rozrachunkowego. SDR-y zostały utworzone w celu stabilizacji międzynarodowego systemu walutowego w 1967 roku, wprowadzone w 1970 roku jako narzędzie w walce z grożącym kryzysem płynności. SDR-y są m.in. wykorzystywane przy porównywaniu kursów walut w rozliczeniach międzynarodowych.

Od 1974 roku wartość jest wyznaczana na podstawie koszyka walutowego, w proporcjach zależnych od wagi danej waluty w międzynarodowych transakcjach finansowych. W Polsce kurs ustalany jest przez Narodowy Bank Polski, który wylicza bieżące kursy średnie walut obcych oraz jednostki rozrachunkowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (czyli SDR), w złotych. Najlepiej więc wartość SDR sprawdzać na stronie NBP.

Rzeczywiście, tak jak przewoźnik twierdzi, konwencje dotyczące transportu międzynarodowego wskazują SDR jako jednostkę przeliczeniową, przy ustalaniu wysokości limitu odpowiedzialności przewoźnika za szkodę w transporcie. Kwoty wskazane w konwencjach są przeliczane na walutę krajową według kursu tej waluty w kraju, w którym toczy się spór.

Generalnie obowiązuje zasada, że jeżeli rodzaj i wartość towarów nie zostały zadeklarowane przed załadowaniem i zamieszczone w liście przewozowym (CMR, konosamencie, bill of lading, waybill) to przewoźnik nie jest odpowiedzialny za straty lub uszkodzenia dotyczące towarów lub z nimi związane ponad kwotę stanowiącą równowartość jednostek rozliczeniowych za opakowanie, jednostkę albo za kilogram wagi brutto towarów straconych lub uszkodzonych.
Wartość limitów odpowiedzialności jest różna w zależności od rodzaju transportu i konwencji, na podstawie której jest wykonywany.


Transport międzynarodowy

Podstawa prawna

Limit odpowiedzialności wg wagi

Limit odpowiedzialności wg jednostki

morski

Reguły hasko-visbijskie

2 SDR za kg

666,67 SDR za jednostkę ładunku

Reguły hamburskie

2,5 SDR za kg

835 SDR za jednostkę ładunku

Reguły rotterdamskie

3 SDR za kg

875 SDR za jednostkę ładunku

śródlądowy

CMNI

2 SDR za kg

666,67 SDR za jednostkę ładunku, 1 500 SDR za kontener, 25 000 SDR za ładunek w kontenerze

drogowy

CMR

8,33 SDR za kg

brak

kolejowy

CIM – COTIF

19 SDR za kg

brak

lotniczy

Konwencja montrealska

19 SDR za kg

brak

 


Stan prawny publikacji (data): 2017-07-23

Ostatnio zmieniany w wtorek, 25 lipiec 2017 14:16
Marta Matuszewska

Radca prawny zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie transportu, spedycji, logistyki w całym łańcuchu dostaw. Posiada doświadczenie w obsłudze przewoźników oraz podmiotów zajmujących się logistyką i spedycją. Doradza także przedsiębiorcom korzystającym z usług przewoźników i innych podmiotów z branży.


Ekspert, z-ca redaktora naczelnego i Project Manager portalu www.PrawoiLogistyka.pl. Wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Wieloletni pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Szkoleniowiec, który biegle posługuje się językiem angielskim. Jako zwolennik nowoczesnych rozwiązań, współtwórca projektu iRadcowie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Prywatnie miłośnik podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować